Naar inhoud

Kinderbijslag voor werknemers

Bedragen geldig vanaf 1 december 2012

Bereken uw kinderbijslag
I. BASISBEDRAGEN
Gewoon tarief (art.40)
Rangorde van de kinderen> Eerste Tweede Elk ander kind
Loontrekkenden      
En alle categoriën zonder recht op een verhoogd of speciaal tarief 90,28 (136,24*) 167,05 (195,54*) 249,41 (272,38*)
 
Verhoogde tarieven
Rangorde van de kinderen> Eerste Tweede Elk ander kind (*)
Gepensioneerden (art.42bis) 136,24 195,54 254,41 (272,38)
Werklozen (art.42bis)
     
Vanaf de 7de maand indien voldaan aan criterium personen ten laste 136,24 195,54 254,41 (272,38)
Invaliden (art.50ter)      
Vanaf de 7de maand indien voldaan aan criterium personen ten laste 189,16 195,54 254,41 (272,38)
Wezen * (art.50bis)      
Volledige wezen of overlevende ouder is zonder partner 346,82 346,82 346,82
bedrag éénoudergezin tussen haakjes
*Opgelet!

Vroeger kon een weeskind enkel verhoogde kinderbijslag krijgen als voor het overlijden van (een) van de ouders, de vader of de moeder recht had op kinderbijslag.

Sinds 1 oktober 2007 kan gelijk wie met recht op kinderbijslag voor een kind (een broer, zus, grootouder, oom, tante, pleegouder, ...) recht hebben op de verhoogde wezenbijslag.

Als het kind wees werd voor 1 oktober 2007 moet de persoon die recht heeft op kinderbijslag zelf een aanvraag indienen voor verhoogde wezenbijslag. Neem contact op met uw kinderbijslagfonds als een weeskind nog geen verhoogde kinderbijslag krijgt.
II. LEEFTIJDSBIJSLAG (art.44 en art.44bis)
(VANAF AUGUSTUS 2013 - BETALING SEPTEMBER 2013)  
Eerste kind van de gewone schaal dat géén supplement voor éénoudergezinnen, sociale toeslag of verhoogde wezenbijslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is
Kind van 6 tot en met 11 jaar 15,73
Kind van 12 tot en met 17 jaar 23,95
Kind van 18 tot en met 24 jaar 27,60
Andere kinderen
Dus inclusief alle kinderen die een sociale toeslag, supplement voor éénoudergezinnen of verhoogde wezenbijslag ontvangen en alle kinderen met een aandoening
Kind van 6 tot en met 11 jaar 31,36
Kind van 12 tot en met 17 jaar 47,92
Kind van 18 tot en met 24 jaar 60,93
III. BIJKOMENDE BIJSLAG KINDEREN MET EEN AANDOENING (art.47 §1 lid1)
Nieuw systeem *
4 punten in pijler 1 (max.5 punten over 3 pijlers) 79,17
6-8 punten over drie pijlers 105,44
9-11 punten over drie pijlers 246,05
12-14 punten over drie pijlers of 6-11 punten over de 3 pijlers en 4 punten in de eerste pijler 406,16
15-17 punten over drie pijlers 461,83
18-20 punten over drie pijlers 494,81
> 20 punten over drie pijlers 527,80
* systeem is sinds 1 mei 2009 uitgebreid tot kinderen met een aandoening geboren voor 1993 en jonger dan 21 jaar
Oud systeem
0-3 punten 406,16
4-6 punten 444,59
7-9 punten 475,27
Bijkomende bijslag voor mindervalide kinderen jonger dan 21 jaar met een erkende ongeschiktheid van minstens 66% en afhankelijk van hun zelfredzaamheidsgraad
IV. PREMIES
Kraamgeld (art.73bis §1 derde lid) 1223,11 eerste kind t.o.v. 1 van de beide ouders
meerlingen (voor elk kind uit een meervoudige geboorte)
920,25 andere kinderen dan eerste kind
Adoptiepremie
(art.73quater §2 eerste lid)
1223,11 elk kind
V. GRENSBEDRAGEN
Rechtgevend Kind 520,08 (bruto per maand)
Bij overschrijding van dit bedrag verliezen als werkzoekende ingeschreven schoolverlaters, kinderen met een leerovereenkomst of kinderen die onderwijs met een beperkt leerplan volgen hun rechten
Criterium personen ten laste
Rechthebbende 2230,74 (bruto per maand)
Rechthebbende met partner 2306,94 (bruto per maand)
Bij overschrijding van deze bedragen kunnen gepensioneerden, werklozen en invaliden niet langer van het verhoogde tarief genieten
VI. Bijslag voor kinderen van Turkse, Tunesische en Marokkaanse werknemers
die opgevoed worden in het land van herkomst
 
eerste kind tweede kind derde kind vierde kind  
27,21 28,91 30,61 32,31  
maximaal recht voor 4 kinderen  
Nota: dit zijn de oude bedragen aangezien de geïndexeerde bedragen nog niet gekend zijn.        
VII. DE SCHOOLPREMIE Kinderen met toeslag of verhoogde wezenbijslag Kinderen zonder toeslag en zonder verhoogde wezenbijslag
  jaarlijks 2013 2014
0 tem 5 jaar 27,60 22,00 20,00
6 tem 11 jaar 58,59 50,00 43,00
12 tem 17 jaar 82,02 70,00 60,00
18 tem 24 jaar 110,42 95,00 80,00
Home
Nieuws
Infobank
Acerta Tools
Modeldocumenten (zelfstandigen, kinderbijslag)
Modeldocumenten werkgevers
Publicaties en kennisdatabanken
Gratis publicaties
Berekeningen en simulaties
Checklists
Bedragen
Verplichtingen werkgever
Aangiften
Aanbod
Starters
Zelfstandigen en vrije beroepen
Boekhouders en accountants
KMO
Grote ondernemingen
Social Profit
Publieke Sector
Acerta Port & Logistics
Kinderbijslag werknemers
Rekrutering en Selectie
Over Acerta
MyAcerta