Naar inhoud

Terug naar het overzicht

05-07-10 Acerta Ondernemingsloket lanceert nieuwe diensten

Om u als (startende) ondernemer nog beter te ondersteunen, kunt u vanaf juli bij Acerta Ondernemingsloket terecht voor volgende nieuwe diensten:

 • Aanvraag, wijziging, stopzetting erkenning als dienstencheque-onderneming
 • Aanvraag, wijziging, stopzetting muziek in de onderneming
 • Aanvraag, hernieuwing, wijziging, stopzetting erkenning als aannemer

Aanvraag, wijziging, stopzetting erkenning als dienstencheque-onderneming
Enkel erkende ondernemingen mogen dienstencheques als betaalmiddel aanvaarden. Een onderneming die nog geen erkenning heeft mag nog niet als dienstencheque-onderneming werken. Acerta brengt deze erkenning in orde.

Aanvraag, wijziging, stopzetting muziek in de onderneming
Wanneer een bedrijf, openbare dienst of vereniging beslist regelmatig muziek te spelen in bedrijfsgebouwen of op bedrijfsterreinen moet dit aangegeven worden. Wij doen de aangifte voor u.

Aanvraag, hernieuwing, wijziging, stopzetting erkenning als aannemer
Een bouwonderneming die een overheidsopdracht voor aanneming van werken wil uitvoeren, heeft een erkenning als aannemer nodig wanneer de prijs van het werk hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag. Acerta regelt de ingewikkelde administratie rond deze erkenning.

De introductie van deze nieuwe diensten past in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn en is een uitbreiding van ons huidig aanbod, bestaande uit:

 • Inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Activatie, wijziging, stopzetting BTW nummer
 • Aanvraag, wijziging, stopzetting voedingsmiddelenvergunning
 • Aanvraag van een vergunning beenhouwer-spekslager
 • Aanvraag gelijkwaardigheid diploma
 • Aanvraag, wijziging, vervanging kaart ambulante handel
 • Aanvraag, wijziging vervanging kermiskaart
 • Aanvraag, wijziging, vervanging beroepskaart
 • Afleveren afschriften handelsregister/KBO
 • Neerlegging griffie
 • Advies en begeleiding
 • Vertalingen
 • Apostille

Info over alle mogelijke vergunningen en erkenningen

De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) trad onlangs in werking. Dit is een Europese wet die het vrij verkeer van diensten waarborgt. Zij wil het zakendoen vergemakkelijken voor ondernemers en bedrijven (vooral de kmo’s) die in de Europese Unie een zelfstandige activiteit willen uitoefenen en verplicht alle EU-landen de juridische en administratieve belemmeringen weg te nemen.

In het kader van de richtlijn werd elke lidstaat verplicht om één-loketten op te richten. Kandidaat-ondernemers kunnen terecht bij één centraal aanspreekpunt om informatie in te winnen en de noodzakelijke administratieve procedures te doorlopen voor de opstart van een nieuw bedrijf of bijkantoor. In België stap je hiervoor naar een erkend ondernemingsloket, zoals Acerta.

Iemand die een bedrijf start of uitbreidt, hoeft niet meer langs verscheidene instanties op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te gaan. Hij of zij heeft nu de mogelijkheid (géén verplichting) om zich door de één-loketten te laten informeren en daar alle vergunningen aan te vragen. De bevoegde instanties blijven weliswaar inhoudelijk verantwoordelijk en nemen de uiteindelijke beslissing of de vergunning al dan niet wordt toegekend.

U kunt dus ook bij ons terecht voor informatie over een starterformaliteit of vergunning die nog niet in bovenstaande lijsten staat. Want nog meer dan vroeger is Acerta dé one-stop-shop voor ondernemers die een zaak opstarten of uitbreiden. Aan de hand van informatie die we van de overheid krijgen, werken we de verscheidene “EDRL”-procedures uit tot volwaardige, kwaliteitsvolle diensten. Wij informeren en regelen alle starterformaliteiten en vergunningen. Ook voor latere wijzigingen, verlengingen en stopzettingen kunt u bij ons terecht.

Contacteer het service center van Acerta Ondernemingsloket voor meer informatie.
Tel: 078 05 10 61
Email : starters@acerta.be

Home
Nieuws
Infobank
HR e-Services
Acerta Tools
Modeldocumenten (starters & zelfstandigen)
Modeldocumenten voor werkgevers
Modeldocumenten kinderbijslag
Publicaties en kennisdatabanken
Gratis publicaties
Berekeningen en simulaties
Checklists
Bedragen
Verplichtingen werkgever
Aangiften
Aanbod
Starters
Zelfstandigen en vrije beroepen
Boekhouders en accountants
KMO
Grote ondernemingen
Social Profit
Publieke Sector
Acerta Port & Logistics
Kinderbijslag
Rekrutering en Selectie
Over Acerta
MyAcerta