Naar inhoud

Uw kind studeert

Recht op kinderbijslag voor jongeren tussen 18 en 25 jaar

U heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot eind augustus van het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt.
Na 31 augustus van het jaar waarin een kind 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt of als werkzoekende ingeschreven is.

Welke formulieren heeft Acerta nodig?

De onderstaande situaties komen vaak voor. Wij schetsen in telegramstijl wat wij van u nodig hebben.
Gelieve de vragenlijst die u van de website afdrukt volledig ingevuld en ondertekend terug te zenden naar:

Acerta Kinderbijslagfonds
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk

 

Uw kind studeert in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap

Uw kind volgt secundair of hoger onderwijs in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap?

 • U moet voorlopig niets doen.
  Normaliter ontvangen wij vóór eind november de nodige gegevens rechtstreeks van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap (= nieuw vanaf schooljaar 2013-2014 voor de Duitstalige Gemeenschap).
  Indien we eind november nog niets zouden ontvangen hebben, sturen wij u alsnog de nodige vragenlijst.

Uw kind volgt onderwijs voor sociale promotie of avondonderwijs of volwassenenonderwijs of privé-onderwijs of erkende vorming (ook hoger beroepsonderwijs) in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap?

 • Download hier formulier P7B (Nederlands, Frans, Duits) laat het door de school invullen
 • Stuur vervolgens het ingevulde document terug naar:
  Acerta Kinderbijslagfonds
  Groenenborgerlaan 16
  2610 Wilrijk.
   

Uw kind studeert in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap

Download hier formulier P7B (Nederlands, Frans, Duits) en laat het door de school invullen. Stuur vervolgens het ingevulde document terug naar: 

Acerta Kinderbijslagfonds
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk

Uw kind studeert niet in Belgiƫ

Onderwijs in Europese Economische Ruimte?
Download hieronder het E402-formulier in de door u gewenste taal en laat dit invullen door de onderwijsinrichting in het buitenland. Stuur vervolgens het ingevulde document terug naar:

Acerta Kinderbijslagfonds
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk.
 

 • Onderwijs in een ander land dan de E.E.R? Download hier  het formulier P7int (Nederlands, Frans, Duits) dat u laat invullen door de onderwijsinrichting in het buitenland. Stuur vervolgens het ingevulde document terug naar:
  Acerta Kinderbijslagfonds
  Groenenborgerlaan 16
  2610 Wilrijk
 • Voor studies in één van de volgende landen, download hier het formulier BM25 (voor Marokko), BT25 (voor Turkije), BTUNIS24 (voor Tunesië) en stuur het ingevulde document terug naar:
  Acerta Kinderbijslagfonds
  Groenenborgerlaan 16
  2610 Wilrijk
 • Europees project, bvb Erasmus? Wij ontvangen de nodige info meestal van de overheid.
 • Niet-Europees project? U ontvangt een attest van de Belgische onderwijsinrichting of download hier het formulier P7B (Nederlands, Frans, Duits) dat u laat invullen door de Belgische hogeschool of universiteit en stuur het naar:
  Acerta Kinderbijslagfonds
  Groenenborgerlaan 16
  2610 Wilrijk

Uw kind studeert niet voltijds

Om kinderbijslag te ontvangen moet men minimum een aantal uren les volgen of voor een aantal studiepunten zijn ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling:

 • Hoger onderwijs 
  • 27 studiepunten, ingeschreven vóór 30 november 
  • 27 studiepunten, ook bij wijziging studierichting, vrijstellingen tellen mee 
  • extra jaar voor thesis of stageverslag 
  • 13 lesuren/week of 27 studiepunten (hoger beroepsonderwijs) 
  • verlengde tweede zittijd indien 41 studiepunten in voorbije academiejaar, maximaal recht tot 31 januari van jaar na dat academiejaar (enkel voor de Franse Gemeenschap) 

 • Afstandsonderwijs (e-learning) aan onderwijsinstelling in buitenland als studieprogramma erkend is door buitenlandse overheid. Indien niet, recht bij inschrijving 27 studiepunten of 13 lesuren/week.

 • Niet hoger onderwijs 
  • minstens 17 lesuren per week les volgen
  • buitengewoon onderwijs.
   
 • Privéonderwijs met minstens 17 lesuren per week

Uw kind studeert en werkt

Acerta ontvangt via de kruispuntbank sociale zekerheid het aantal uren dat een student werkt.
Voltijds onderwijs 

 • maximum 240 uren in 1ste, 2de en 4de kwartaal (tot 31/12/2011 was er bij verlies van recht 2de kwartaal, daar meer dan 240 uren, ook geen recht voor 3de kwartaal)
 • onbeperkt in 3de kwartaal indien uw kind verder studeert 
 • maximum 240 uren in 3de kwartaal indien einde studies. 

Deeltijds middelbaar onderwijs 

 • leerovereenkomst of erkende opleiding/alternerend leren
 • maximum loon of vergoeding voor stage mag niet hoger zijn dan het bruto grensbedrag per maand.
 • tijdens de vakantiemaanden, juli, augustus en september, tussen twee schooljaren (dus NIET tijdens de laatste zomervakantie) worden de inkomsten uit een winstgevende activiteit in het kader van een studentenovereenkomst vrijgesteld, deze moeten dan niet worden meegeteld.

Uw kind werkt met een leercontract

Download hier formulier P9 (Nederlands, Frans, Duits) en stuur het ingevulde document terug naar:

Acerta Kinderbijslagfonds
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk. 
 

Dit formulier geldt niet voor een leercontract afgesloten:

 • vanaf 01/09/2015 in het Waalse Gewest en in de Franse Gemeenschapscommissie
  • in dit geval download hier formulier P7B (Nederlands, Frans, Duits) en laat het door de school invullen
 • vanaf 01/09/2016 in het Vlaamse Gewest en in de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • in dat geval moet u voorlopig niets doen
    

Uw kind volgt een ondernemingsopleiding

Download hier formulier P9bis (Nederlands, Frans, Duits) en stuur het ingevulde document terug naar:

Acerta Kinderbijslagfonds
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk

Nog handig om te weten

Acerta betaalt kinderbijslag uit aan

 • de moeder
 • de student indien hij/zij gehuwd is
 • het kind indien hij/ zij alleen woont, vanaf 16 jaar

Als kind kan u vragen om de kinderbijslag aan uw moeder te betalen. Dit kan voordelig zijn als er thuis nog andere kinderen recht hebben op kinderbijslag.
Laat uw kinderbijslag uitbetalen op een bankrekening. Dit is veiliger.

Mag ik een kopie van documenten opsturen?

 • Op de documenten werden codes aangebracht. Een kopie doet deze teniet.
 • Tot op vandaag kunnen we enkel formulieren met een originele handtekening aanvaarden.
 • Om deze twee redenen vragen we uitdrukkelijk om de originele stukken terug te sturen. Het staat u vrij om zelf een afschrift te bewaren.

Wat doe ik als er in de loop van het jaar iets wijzigt?
Laat ons weten wanneer uw kind

 • meer dan 240 uren per kwartaal werkt vanaf oktober
 • definitief stopt met studeren
 • zich inschrijft als werkzoekende
 • opnieuw gaat studeren
Over Acerta