Naar inhoud

Terug naar het overzicht

18-07-13 Besparingen treffen ook het kindergeld

U vernam het allicht via de media: ook de sector kinderbijslag is getroffen door besparingen. Naar aanleiding van de begrotingscontrole besloot het kernkabinet om op twee fronten te bezuinigen. Enerzijds wordt er afgestapt van de bestaande overgangsmaatregel in het kader van de maandelijkse leeftijdsbijslag (lees “Gedaan met verworven rechten”) en anderzijds wordt de jaarlijkse leeftijdsbijslag (de zogenaamde “schoolpremie”) in 2 fasen verminderd.

Maandelijkse leeftijdsbijslag: “Gedaan met verworven rechten”

Vanaf 1 januari 1997 halveerde de regering (toen ook al tengevolge van besparingen) de toekenning van de maandelijkse leeftijdsbijslag voor kinderen van rang 1 betaald aan het gewone barema. Voor kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, en kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 werd evenwel voorzien in een overgangsmaatregel, zodat zij onder bepaalde voorwaarden een verworven recht op de volledige leeftijdsbijslaggenieten. Vanaf augustus 2013 (=betaling in september ’13) wordt deze overgangsmaatregel afgeschaft en zal ook voor deze categorie kinderen slechts een gehalveerde leeftijdsbijslag worden toegekend (bedragen zie onderstaande tabel).

Maandelijkse leeftijdstoeslag vanaf augustus ’13 (betaling in september ’13)

Kind 6-11 jaar, eerste rang + gewone schaal (*)

Andere kinderen

15,73

31,36

Kind 12-17 jaar, eerste rang + gewone schaal (*)

Andere kinderen

23,95

47,92

Kind + 18 jaar, eerste rang + gewone schaal (*)

Andere kinderen

27,60

60,93

(*) ‘Gewone schaal’ verwijst naar kinderen die alleen recht geven op de basiskinderbijslag, zonder recht op sociale toeslag, toeslag voor éénoudergezinnen, wezenbijslag of toeslag voor kinderen met een aandoening

Jaarlijkse leeftijdsbijslag (“schoolpremie”) wordt verminderd

Bedrag

Sinds enkele jaren kan u in augustus rekenen op een extra financiële tegemoetkoming, “Jaarlijkse leeftijdsbijslag” genaamd, als duwtje in de rug bij de aanschaf van nieuw schoolgerei. Ingevolge de begrotingscontrole heeft de regering beslist om deze zogenaamde “schoolpremie” een eerste maal te verminderen vanaf 2013 en een tweede maal vanaf 2014. Deze vermindering is van toepassing op kinderen die betaald worden aan het gewone barema kindergeld. Kinderen die recht geven op een sociale toeslag, de eenoudertoeslag, verhoogde wezenbijslag of de toeslag voor kinderen met een aandoening, worden niet getroffen door deze besparing.

Bedragen

(onder voorbehoud van mogelijke indexen)

Kinderen met toeslag of verhoogde wezenbijslag

Kinderen zonder toeslag en zonder verhoogde wezenbijslag

Jaarlijkse leeftijdstoeslag (“Schoolpremie”)

2013

2014

Voor kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar

27,60

22,00

20,00

Voor kinderen van  6 t.e.m. 11 jaar

58,59

50,00

43,00

Voor kinderen van  12 t.e.m. 17 jaar

82,02

70,00

60,00

Voor kinderen van 18 jaar t.e.m. 24 jaar

110,42

95,00

80,00

Toekenning en uitbetaling

Aan de toekenningsvoorwaarden is niet gesleuteld, maar aangezien het alweer een jaartje geleden is, frissen we uw geheugen even op.

De jaarlijkse leeftijdstoeslag verhoogt nog steeds de kinderbijslag voor de maand juli van het jaar van betaling. De toeslag wordt betaald in augustus tegelijk met de kinderbijslag voor de maand juli. M.a.w., als er geen recht is voor de maand juli, zal er ook geen jaarlijkse leeftijdstoeslag betaald worden voor het jaar in kwestie.

Dit heeft ook repercussies op het geboortejaar van het kind.

Immers, situeert de geboorte van het betreffende kind zich:

  • vóór 1 juli: dan is er recht voor juli en bijgevolg recht op de jaarlijkse leeftijdstoeslag;

Voorbeeld:

Louis werd geboren op 15 april 2013. Bijgevolg ontstaat het recht op kindergeld vanaf 1 mei 2013 (namelijk de maand na de geboorte), te betalen in juni 2013. Er is dus recht op kindergeld gedurende de maand juli 2013 en derhalve ook recht op de schoolpremie 2013.

  • na 30 juni: dan is er geen recht voor juli en dus geen recht op de jaarlijkse toeslag.

Voorbeeld:

Ella werd geboren op 23 juli 2013. Bijgevolg ontstaat het recht op kindergeld vanaf 1 augustus 2013, te betalen in september 2013. Er is dus geen recht op kindergeld gedurende de maand juli 2013 en derhalve ook geen recht op de schoolpremie 2013.

Eveneens voor het jaar waarin het kind vijfentwintig jaar wordt zijn er specifieke gevolgen.

Wordt de jongere vijfentwintig jaar:

  • vóór 1 juli: dan is er geen recht meer voor juli en dus ook geen recht op de jaarlijkse toeslag;

Voorbeeld:

Rens is 25 jaar geworden op 26 februari 2013. Bijgevolg eindigt het recht op kinderbijslag voor deze jongere op het einde van de betreffende maand, nl. op 28 februari 2013. Er is dus geen recht meer op kindergeld gedurende de maand juli 2013 en derhalve ook geen recht meer op de schoolpremie 2013.

  • na 30 juni: dan is er nog wel recht voor juli en ook op de jaarlijkse toeslag.

Voorbeeld:

Kaat zal 25 jaar worden op 19 december 2013. Bijgevolg eindigt het recht op kinderbijslag voor deze jongere op 31 december 2013. Er is dus derhalve nog recht op kindergeld gedurende de maand juli 2013 en bijgevolg is er tevens nog recht op de schoolpremie 2013.