Vorige

Fiscaal voordelig belonen in 2020? Wees er op tijd bij

30 september 2020 Liesbeth Goethals Werkgevers

Je medewerkers fiscaal voordelig belonen? Dan zit je bij de loonbonus cao90 goed. Deze bonus is gekoppeld aan het behalen van een doelstelling, en werkt dus uitstekend als extra motivator voor je medewerkers. In 2019 kreeg 21 % van de bedienden uit de privésector een bonus, waarbij het bedrag varieerde tussen zo’n € 1.200 en € 10.000. Wil je 2020 graag met een positieve noot afsluiten door je medewerkers een extra beloning toe te kennen? Dat kan, maar je moet er wel snel bij zijn als je daarvoor de loonbonus cao90 wil gebruiken.

Leestijd: Later lezen?

Wat is de loonbonus cao90?

De loonbonus cao90, ook wel gekend als de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, is een fiscaal voordelige manier om je medewerkers te belonen bij het behalen van een collectieve doelstelling.

Voor wie is de loonbonus cao90?

Je kan deze bonus toekennen aan alle medewerkers van je onderneming, of aan een specifieke groep. Het aanduiden van de betrokken groep (d.w.z. meer dan één werknemers) dient te gebeuren op basis van objectieve criteria en in overeenstemming met de anti-discriminatiewetgeving. Dit betekent niet dat kmo’s die slechts één werknemer tewerkstellen uitgesloten worden van het systeem van de loonbonus cao90. Zij kunnen een bonusplan invoeren dat betrekking heeft op één werknemer, voor zover dat voordeel gekoppeld is aan een collectieve en niet aan een individuele doelstelling voor deze persoon (bijvoorbeeld omzet, winst, etc.).

Waarom is de loonbonus cao90 voordelig?

Tot een maximumbedrag van € 3.413 (in 2020) beschouwt de RSZ de bonus niet als loon. Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %. Je medewerker betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07 %

De bonus is in hoofde van de werknemer volledig vrijgesteld van belastingen ten belope van 2.968 euro per jaar (namelijk 3.413 euro - 13,07% solidariteitsbijdrage). Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van de bonus. In die zin zal de werknemer dus meer overhouden aan een loonbonus cao90 dan aan een gewone bonus.

Voor de werkgever is het bedrag van de bonus en de bijzondere werkgeversbijdrage van 33% aftrekbaar als beroepskost.

Welke doelstellingen kan je gebruiken voor de loonbonus cao90?

Het moet steeds gaan om doelstellingen die objectief meetbaar en verifieerbaar zijn. Het kan gaan om financiële doelstellingen (bijvoorbeeld omzetstijging), maar ook om niet-financiële doelstellingen zoals het behalen van een bepaalde  klanttevredenheid of reductie van verbruik van papier. Voorwaarde is dat het kennelijk onzeker is dat de doelstelling zal worden behaald. De doelstellingen moeten behaald worden binnen een vooraf bepaalde referteperiode van minimaal drie maanden.

Welke administratieve formaliteiten zijn er bij de loonbonus cao90?

Je moet een cao afsluiten (voor kmo’s zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte) om een loonbonus cao90 te kunnen toekennen. Beiden  (cao of toetredingsakte) moeten aan bepaalde modellen en formaliteiten voldoen. Acerta kan je hierbij helpen.

Leg je loonbonus cao90 vast vóór 30 oktober

Wil je graag dit jaar nog een cao90 invoeren?  Dan moet je er snel bij zijn. Aangezien de minimale referteperiode 3 maanden bedraagt, is het nog mogelijk om een niet recurrente bonus in te dienen voor het laatste kwartaal van 2020. De toetredingsakte of CAO moet dan wel uiterlijk eind oktober neergelegd zijn, gezien slechts 1/3e van de referteperiode reeds mag verstreken zijn.

Is deze deadline te dichtbij? Dan kan je je natuurlijk ook al richten op 2021. Stel dat de doelstellingen op jaarbasis (2021) behaald moeten worden, dan moet je aanvraag tegen eind april ingediend worden

Ontdek 4+1 manieren om je medewerkers extra te belonen

Wil je je medewerkers graag een extraatje geven? Ontdek op welke verschillende manieren je dat kan doen.

Beloon je medewerkers

Deel dit artikel

Geschreven door Liesbeth Goethals

Gerelateerde artikels

Woon-werkverkeer in tijden van thuiswerk
Werkgevers

Woon-werkverkeer in tijden van thuiswerk

25 februari 2021 Charlotte Thijs

Hoe verging het ons woon-werkverkeer in coronajaar 2020? De vijfde editie van Acerta’s jaarlijkse mobiliteitsbarometer toont hoe Belgische werknemers zich naar het werk verplaatsten, als ze zich naar het werk verplaatsten.

Lees meer
Einde van de mobiliteitsvergoeding: alternatieve oplossingen
Werkgevers

Einde van de mobiliteitsvergoeding: alternatieve oplossingen

08 december 2020 Ellen Lammens

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2020 de mobiliteitsvergoeding (cash for car).

Lees meer
Meer bonussen uitbetaald, ondanks corona
Werkgevers

Meer bonussen uitbetaald, ondanks corona

08 december 2020 Annelies Baelus

In 2020 krijgt 18% meer bedienden een bonus toegekend. De coronacrisis heeft dus nog geen impact op de bonussen, al komt daar volgend jaar mogelijk verandering in.

Lees meer