Vorige

Fiscaal voordelig belonen in 2020? Wees er op tijd bij

30 september 2020 Liesbeth Goethals Werkgevers

Je medewerkers fiscaal voordelig belonen? Dan zit je bij de loonbonus cao90 goed. Deze bonus is gekoppeld aan het behalen van een doelstelling, en werkt dus uitstekend als extra motivator voor je medewerkers. In 2019 kreeg 21 % van de bedienden uit de privésector een bonus, waarbij het bedrag varieerde tussen zo’n 1.200 euro en 10.000 euro. Wil je graag je medewerkers een extra beloning toe kennen? Dan is de loonbonus cao90 een fiscaal interessante manier.

Leestijd: Later lezen?

Wat is de loonbonus cao90?

De loonbonus cao90, ook wel gekend als de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, is een fiscaal voordelige manier om je medewerkers te belonen bij het behalen van een collectieve doelstelling.

Voor wie is de loonbonus cao90?

Je kan deze bonus toekennen aan alle medewerkers van je onderneming, of aan een specifieke groep. Het aanduiden van de betrokken groep (d.w.z. meer dan één werknemers) dient te gebeuren op basis van objectieve criteria en in overeenstemming met de anti-discriminatiewetgeving. Dit betekent niet dat kmo’s die slechts één werknemer tewerkstellen uitgesloten worden van het systeem van de loonbonus cao90. Zij kunnen een bonusplan invoeren dat betrekking heeft op één werknemer, voor zover dat voordeel gekoppeld is aan een collectieve en niet aan een individuele doelstelling voor deze persoon (bijvoorbeeld omzet, winst, etc.).

Waarom is de loonbonus cao90 voordelig?

Tot een maximumbedrag van 3.447 euro (in 2021) beschouwt de RSZ de bonus niet als loon. Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %. Je medewerker betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07 %

De bonus is in hoofde van de werknemer volledig vrijgesteld van belastingen ten belope van 2.998 euro per jaar (namelijk 3.447 euro - 13,07 % solidariteitsbijdrage). Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van de bonus. In die zin zal de werknemer dus meer overhouden aan een loonbonus cao90 dan aan een gewone bonus.

Voor de werkgever is het bedrag van de bonus en de bijzondere werkgeversbijdrage van 33 % aftrekbaar als beroepskost.

Welke doelstellingen kan je gebruiken voor de loonbonus cao90?

Het moet steeds gaan om doelstellingen die objectief meetbaar en verifieerbaar zijn. Het kan gaan om financiële doelstellingen (bijvoorbeeld omzetstijging), maar ook om niet-financiële doelstellingen zoals het behalen van een bepaalde  klanttevredenheid of reductie van verbruik van papier. Voorwaarde is dat het kennelijk onzeker is dat de doelstelling zal worden behaald. De doelstellingen moeten behaald worden binnen een vooraf bepaalde referteperiode van minimaal drie maanden.

Welke administratieve formaliteiten zijn er bij de loonbonus cao90?

Je moet een cao afsluiten (voor kmo’s zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte) om een loonbonus cao90 te kunnen toekennen. Beiden (cao of toetredingsakte) moeten aan bepaalde modellen en formaliteiten voldoen. Acerta kan je hierbij helpen.

Leg je loonbonus cao90 vast vóór 30 oktober

Wil je graag dit jaar nog een cao90 invoeren? Dat kan, maar dan zal de referteperiode niet meer kunnen samenvallen met het kalenderjaar 2021. Aangezien slechts 1/3e van de referteperiode reeds mag verstreken zijn, moest het plan uiterlijk eind april neergelegd zijn. Het is uiteraard wel nog mogelijk om een plan op te stellen met een kortere referteperiode. De minimale referteperiode bedraagt drie maanden. Er kan dus wel nog een plan opgesteld worden bijvoorbeeld met referteperiode 1 april tot en met 31 december 2021.

Ontdek 4+1 manieren om je medewerkers extra te belonen

Wil je je medewerkers graag een extraatje geven? Ontdek op welke verschillende manieren je dat kan doen.

Beloon je medewerkers

Deel dit artikel

Geschreven door Liesbeth Goethals

Gerelateerde artikels

Vier tips om je personeelskosten te berekenen
Werkgevers

Vier tips om je personeelskosten te berekenen

24 september 2021

Heb jij al zicht op je uitgaven voor volgend jaar? Hoog tijd om er werk van te maken, want de deadline voor het indienen van je budget voor 2022 komt razendsnel dichterbij. We zetten je graag op weg met vier tips, zodat je niets vergeet wanneer je je personeelsbudget opstelt en geen onverwachte verrassingen krijgt.

Lees meer
Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd
Werkgevers

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd

10 september 2021 Tom Dirix

Het indexcijfer van augustus 2021 heeft de spil van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overschreden. Acerta legt uit wat de gevolgen zijn.

Lees meer
Twee trends die duurzame mobiliteit zullen stimuleren bij bedrijven
Werkgevers

Twee trends die duurzame mobiliteit zullen stimuleren bij bedrijven

08 september 2021 Charlotte Thijs

Hoe zal de mobiliteit er in de toekomst uitzien? Acerta licht twee trends toe die zullen helpen om duurzame mobiliteit vorm te geven de komende jaren.

Lees meer