Vorige

Gaan lokale ambtenaren binnenkort massaal fietsen leasen?

09 november 2020 Els Meersseman Werkgevers

Ook nu de tweede coronagolf ons overspoelt, blijven mensen het belangrijk vinden om te sporten. Hoewel fitnesscentra, zwembaden en andere indoor-sportfaciliteiten grotendeels gesloten zijn, belet dit niet dat er naar buiten wordt getrokken om een frisse neus te halen tijdens een wandeling of een fietstochtje.

Leestijd: Later lezen?

Hoe je als werkgever een bedrijfsfiets aanbiedt

Dat sporten gezond is, weten ook de werkgevers. Mede daardoor bieden steeds meer werkgevers hun medewerkers een bedrijfsfiets aan via fietslease. Bonuspunt voor wanneer thuiswerk niet langer verplicht is: vaarwel files!

Maar hoe gaat dit in z’n werk en kunnen ook lokale ambtenaren hier gebruik van maken?

Een bedrijfsfiets aanbieden kan op 3 manieren:

  1. Je least een fiets en stelt deze ter beschikking van je medewerker, zonder deze daarvoor iets aan te rekenen.
  2. Je least een fiets, stelt deze ter beschikking van je medewerker en rekent een kost aan op het nettoloon van je medewerker. Dit kan de gehele kostprijs van de fietslease zijn of een deel daarvan.
  3. Je least een fiets, stelt deze ter beschikking van je medewerker en laat je medewerker een deel van zijn brutoloon inruilen om (een deel van) de kost van de fietslease te compenseren.

3 op de 10 ambtenaren willen bedrijfsfiets

Vandaag de dag is het als lokaal bestuur echter bijzonder moeilijk om je medewerker een bedrijfsfiets aan te bieden via een fietslease, zonder dat je als werkgever bijkomende kosten moet dragen óf je als medewerker een deel van je nettoloon moet inleveren.

Dit maakt dat maar weinig lokale besturen een fietsbeleid hebben uitgewerkt. Nochtans stelt 30% van alle ambtenaren (zowel statutair als contractueel) interesse te hebben in een fietslease via de werkgever. Daarvan wil ruim 80% tot 20 euro van het loon inleveren. 14% heeft er zelfs zijn eindejaarstoelage voor over.

Vakantiedagen, vakantiegeld of eindejaarstoelage inruilen voor een fiets

Zo’n bruto-loonruil, kan dit wel binnen een lokaal bestuur? Belangrijk hierbij is dat het inruilen van het brutoloon énkel mogelijk is, voor zover je als werkgever vanuit de wetgeving niet verplicht wordt om dit uit te betalen. Aangezien je als lokaal bestuur gebonden bent door de weddeschalen uit het besluit Rechtspositieregeling en je van die weddeschalen niet kan afwijken, resten er maar weinig opties voor deze werkwijze.

Daarom gaf de Vlaamse Regering op 18 september 2020 haar principiële goedkeuring aan een besluit dat voor lokale ambtenaren de mogelijkheid moet creëren om op vrijwillige basis vakantiedagen, (een deel van) hun vakantiegeld (stelsel publieke sector), of (een deel van) hun eindejaarstoelage in te ruilen tegen een fiets en fietstoebehoren (zoals een onderhoudscontract voor de fiets of een gps-toestel). De gemeente- resp. OCMW-raad zal naar eigen goeddunken de modaliteiten moeten vastleggen.

Zo zal de raad moeten bepalen of en hoeveel vakantiedagen kunnen worden ingeruild. Met dien verstande dat steeds een minimum van 28 vakantiedagen verzekerd wordt. Voor het OCMW-personeel van de bijzondere diensten, dat in dienst kwam na 31 december 2010, blijft een minimum van 24 vakantiedagen verzekerd.

Of kiest de raad eerder voor het inruilen van de eindejaarstoelage? Of een combinatie van de eindejaarstoelage met een stuk vakantiegeld publieke sector? Voorlopig is het afwachten. De publicatie van het nieuwe besluit zal meer duidelijkheid bieden.

Volg de opleiding 'Voordeel alle aard bij lokale besturen'

Aan de slag om van je lokaal bestuur een aantrekkelijke werkgever te maken in de huidige ‘war for talent’.

Schrijf in

Deel dit artikel

Acerta_Els Meersseman

Geschreven door Els Meersseman

Senior Consultant Acerta

Gerelateerde artikels

Lokale besturen kunnen fiets leasen via cafetariaplan
Werkgevers

Lokale besturen kunnen fiets leasen via cafetariaplan

21 april 2021 Dirk Neefs

Lokale besturen kunnen nu ook een fiets leasen via een cafetariaplan. De Vlaamse Regering creëerde die mogelijkheid via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Je leest er hier meer over.

Lees meer
Het nieuwe ‘normaal’ met het mobiliteitsbudget ?
Werkgevers

Het nieuwe ‘normaal’ met het mobiliteitsbudget ?

11 maart 2021 Karolien Van Herpe

Het mobiliteitsbudget bestaat al twee jaar, maar is nog steeds (onbekend en) onbemind. Volgens onderzoek van Acerta, heeft slechts 0,15 % van de medewerkers die aanspraak maken op een bedrijfswagen, gekozen voor een mobiliteitsbudget. Toch kan het mobiliteitsbudget zijn twee kaarsjes uitblazen met een hoopvolle zucht.

Lees meer
Woon-werkverkeer in tijden van thuiswerk
Werkgevers

Woon-werkverkeer in tijden van thuiswerk

25 februari 2021 Charlotte Thijs

Hoe verging het ons woon-werkverkeer in coronajaar 2020? De vijfde editie van Acerta’s jaarlijkse mobiliteitsbarometer toont hoe Belgische werknemers zich naar het werk verplaatsten, als ze zich naar het werk verplaatsten.

Lees meer