Vorige

GDPR, ook in tijden van corona hyperrelevant

02 november 2020 Florence Cordonnier Werkgevers

De General Data Protection Regulation, of kortweg de GDPR, is van kracht sinds mei 2018. Een topic dat voor velen naar de achtergrond verschoof door de huidige situatie, die andere prioriteiten met zich meebrengt. Toch blijven de algemene richtlijnen gelden, ook tijdens corona. Meer zelfs, de corona-situatie zorgt voor extra uitdagingen op dit vlak.

Leestijd: Later lezen?

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vaardigt boete uit aan KMO

Een kmo uit de medische sector overtrad de GDPR-wetgeving en kreeg hiervoor een boete van maar liefst 15.000 euro opgelegd. Het ging hierbij om ex-werknemers en in het bijzonder voormalige kaderleden, wiens e-mailaccounts niet werden gewist na hun uitdiensttreding. Omdat de werkgever opdrachten vreesde te mislopen, weigerde hij deze adressen immers af te sluiten. Na een klacht van een van deze ex-werknemers, besliste de GBA dat het om een inbreuk op GDPR gaat.

Hoe kan jij dit vermijden? Beschrijf nauwkeuring in een IT-policy welke stappen je onderneemt nadat een werknemer uit dienst treedt. Zo mag je gedurende één maand lang een automatisch bericht versturen met de boodschap dat deze persoon niet langer bij jou werkt; nadien moet je zijn of haar account afsluiten. Door dit in een policy te gieten ben jij in orde en transparant naar je (ex)-medewerkers toe.

Extra aandacht bij thuiswerk

Sinds enkele maanden werken we waar mogelijk van thuis uit. Net zoals op kantoor, hebben je medewerkers ook thuis vaak te maken met bedrijfsgegevens en gevoelige data. Het is belangrijk dat je medewerkers thuis dezelfde discretie aan de dag leggen zodat deze gegevens niet in de handen van derden kunnen terechtkomen. Met een duidelijke thuiswerk en/of IT-policy kan je vastleggen hoe je belangrijke data beschermt, op eender welke locatie. Je kan hier enkele regels in opnemen, bijvoorbeeld: berg papieren op een veilige plaats op, vergrendel je pc steeds met een paswoord, verwittig meteen het bedrijf bij een eventuele inbreuk op data, … . Met een policy begeleid je je werknemers naar data security én zorg je voor duidelijke afspraken.

GDPR en de coronamaatregelen

Als werkgever geef je om het fysieke en mentale welzijn van je werknemers, eens te meer nu de coronacrisis een grote impact kent. Een welgemeende ‘hoe gaat het met je?’ is dan ook altijd een goed idee. Je werknemers een (medische) vragenlijst laten invullen is dat echter niet altijd. Zo kan je bijvoorbeeld niet vragen in welke ‘zone’ je personeel op vakantie is geweest, net zoals je je werknemers ook niet kan verplichten om een coronatest af te laten nemen (tenzij in bepaalde specifieke sectoren).

Doet er zich een besmetting voor onder je werknemers? Dan staat privacy voorop en kan je de naam van de getroffen werknemer enkel doorgeven aan de arbeidsgeneesheer en de bevoegde overheidsdiensten indien nodig. Uiteraard breng je je teams wel op de hoogte van de besmetting. Temperatuur meten om de veiligheid op kantoor te garanderen kan dan weer wél, op voorwaarde dat je de verkregen gegevens niet noteert of verwerkt.

Liever geen boetes?

Zorg dat je in orde bent. Kom meer te weten over GDPR en de wetgeving tijdens onze opleiding (datum op aanvraag), of check ons aanbod.

Opleiding GDPR Aanbod GDPR

Deel dit artikel

Florence Cordonnier

Geschreven door Florence Cordonnier

Managing consultant

Gerelateerde artikels

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant
Werkgevers

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant

30 december 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité kwam op 22 december 2021 opnieuw samen om bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen de oprukkende omikronvariant. We geven je een overzicht van de bijkomende maatregelen die, bovenop de bestaande maatregelen, vanaf zondag 26 december 2021 ingaan.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer