Vorige

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor vakantie: compensatie voor werkgevers

25 november 2020 Marijke Beelen Werkgevers

Werkgevers kunnen rekenen op een compensatie voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens corona voor jaarlijkse vakantie. Wanneer heb je recht op die compensatie? Moet je als werkgever een aanvraag doen voor die compensatie? Hoe groot is het bedrag? Een antwoord op de meest prangende vragen vind je in dit artikel. Hou er wel rekening mee dat er nog veranderingen mogelijk zijn en de maatregel pas definitief is wanneer er een publicatie is in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd: Later lezen?

Wanneer heb je recht op de compensatie?

Bedienden

Heb je in 2020 beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens corona voor je bediende(n)? Dan worden die dagen, waarop er dus geen prestaties geleverd werden, toch gelijkgesteld voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld.

Als je werknemer bijvoorbeeld een voltijdse bediende in een vijfdagenweek is, die tijdelijk werkloos wegens corona is geweest in 2020, dan moet je in 2021 voor 20 dagen vakantiegeld betalen. Bovendien betaal je een dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met 92 % van zijn maandloon. 

Omdat je in deze situatie als werkgever een loonkost moet dragen waar geen prestaties van je bediende tegenover staan, ging de overheid akkoord een deel van die kost te compenseren.

Arbeiders

Wat de arbeiders betreft is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die een toelage zal krijgen ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Wanneer ontvang je de compensatie?

De compensatie komt ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021. De overheid moet immers deze berekeningen nog realiseren en verwerken.

Moet je een aanvraag doen?

Zoals de kaarten nu op tafel liggen, moet je als werkgever geen aanvraag doen om die compensatie te krijgen. De RSZ zal zelf berekenen hoeveel de compensatie bedraagt en de RSZ zal deze in mindering brengen van andere bijdragen.

Hoe groot is het bedrag van de compensatie?

De compensatie zal niet het volledige bedrag van de gelijkstelling vergoeden. Wat en hoeveel de RSZ zal verrekenen, zal afhangen van verschillende factoren zoals de globale prestatiebreuk van je werknemers maar ook het aantal dagen dat er tijdelijke werkloosheid is geweest. De overheid zal berekenen wat het percentage tijdelijke werkloosheid is geweest en zal in functie van dat percentage de compensatie berekenen. De tussenkomst zal hoger liggen naarmate je onderneming meer tijdelijke werkloosheid wegens corona heeft gekend.

Stel je in 2021 personeel te werk, dan zal de RSZ de bijdragen die je verschuldigd bent, verminderen met deze compensatie. Blijft er nog een ongebruikt krediet over, dan zal dat overgedragen worden naar volgende kwartalen van 2021, tenminste voor zover je nog personeel tewerkstelt en er bijdragen verschuldigd zijn.

Hoe zit het met de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor vakantie in 2021?

Momenteel heeft de compensatie alleen maar betrekking op het vakantiedienstjaar 2020. Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona in 2020 zullen bijgevolg gecompenseerd worden. Zoals de zaken er nu voor staan, blijft tijdelijke werkloosheid wegens corona nog mogelijk in 2021, maar voor die dagen heeft de overheid geen tegemoetkoming geregeld.

Volg onze opleiding over vakantierechten berekenen en herrekenen

Ontdek de basisprincipes voor de berekening van vakantierechter en help je collega’s bij vragen over deze complexe materie dankzij deze opleiding.

Schrijf je in

Deel dit artikel

acerta-marijke-beelen.png

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021

23 september 2021 Nele Mertens

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid na 30 september? Dan zal je dat tot het einde van het jaar nog kunnen doen via de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer
Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...
Werkgevers

Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...

17 augustus 2021 Miet Vanhegen

Werken op kantoor heeft om verschillende redenen meerwaarde: de sociale cohesie kan worden versterkt, er kan opnieuw live overleg doorgaan, het draagt bij tot het mentaal welzijn van je medewerkers … Wellicht ben ook jij bezig de terugkeer naar de werkvloer ‘na corona’ voor te bereiden?

Lees meer
Tewerkstelling groeit voor het eerst sinds begin coronacrisis
Werkgevers

Tewerkstelling groeit voor het eerst sinds begin coronacrisis

02 augustus 2021 Nele Mertens

Positief nieuws voor de economie, want de negatieve impact van de coronacrisis lijkt verleden tijd. Toch als we kijken naar het aantal arbeidscontracten van bepaalde en onbepaalde duur.

Lees meer