Vorige

Het Brusselse coalitieakkoord: wat moeten we onthouden?

23 oktober 2019 Olivier Marcq Werkgevers

Op 17 september kwamen de zes partijen van de nieuwe regering (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open Vld en One.Brussels-SPA) in Brussel tot een compromis. Samen hebben ze de grote werkpunten afgebakend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de komende vijf jaar. Olivier Marcq, jurist bij Acerta, verdiepte zich in het Brussels regeerakkoord en bespreekt het tewerkstellingsbeleid.

Dit regeerakkoord heeft geen rechtstreekse impact op burgers en ondernemingen. Vooraleer maatregelen van kracht kunnen gaan, moet de traditionele wettelijke procedure worden nageleefd.

Leestijd: Later lezen?

Sterkere wisselwerking tussen tewerkstelling, opleiding en onderwijs

De nieuwe Brusselse regering maakt van de invoering van opleidings- en tewerkstellingspolen, zoals voorzien in het sectoraal kaderakkoord, één van haar prioritaire werven. De doelstelling is dubbel. Enerzijds wil de regering deze polen uitbouwen tot een succesvolle samenwerking voor de openbare tewerkstellings- en beroepsopleidingsdiensten en de sectoren. Anderzijds is het doel om er een gewestelijk en communautair reglementair draagvlak voor te creëren.

Er zijn al vier polen voorzien (transport en logistiek, technologische industrie, bouw en informatietechnologieën/communicatie), en de regering is van plan om ook de oprichting van een pool rond duurzame voeding te ondersteunen. Bovendien wil ze een sectoraal raamakkoord sluiten met de non-profitsector, voornamelijk voor de promotie van de beroepen en de opleiding in de verschillende bedrijfstakken van de sector.

De regering lijkt zich bewust te zijn van de moeilijkheden waarmee ondernemingen kampen om bepaalde functies in te vullen. De arbeidskrapte is een realiteit. De nieuwe coalitie wil dus een actieplan invoeren om de knelpuntberoepen of kritieke functies te beperken. Dit plan omvat een evaluatie van de wetgeving op de werkvergunning en een promotie van weinig aantrekkelijke beroepen. Dat is een goede werkbasis, als de regering de realiteit en behoeften van de markt goed opvolgt alleszins. De Brusselse regering wil bij de federale regering de invoering steunen van een interfederaal strategisch plan ‘Vacante betrekkingen en kwalificatie’. Dit plan zou het rekruteren voor ondernemingen vergemakkelijken en de ontwikkeling op het niveau van de kwalificatie versterken binnen het Gewest.

Een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling als doelstelling

De regering wil Brusselse werkzoekenden aan een kwaliteitsvolle baan helpen waarin ze kunnen evolueren. Dit willen ze doen door het ‘betaald educatief verlof’ te hervormen tot een echte tool voor continue opleiding. Daarnaast moet ze ook nog gevolg geven aan de evaluatie van de pilootprojecten rond collectieve arbeidsduurvermindering in besturen en openbare diensten.

Het duurzame aspect is uiteraard van essentieel belang, maar ook het aanpassingsvermogen is belangrijk bij veranderingen op de arbeidsmarkt. Alles evolueert alsmaar sneller en dat heeft een invloed op de activiteit van heel wat werknemers. De regering stuurt een vrij positieve boodschap uit: in samenwerking met de sociale partners wil ze een systeem invoeren om snel reconversiecellen voor ‘werk-opleiding’ op te richten. Dit met het oog op de heroriëntering of de omscholing van de werknemers.

De regering wil anticiperen op veranderingen in de activiteiten van de ondernemingen door een toekomstgericht beheer van banen en kwalificaties, formules voor jobrotatie, omscholing en alternerend leren. Dit alles sluit vrij goed aan bij de noodzaak aan een proactieve rematching, om zo elke werknemer een rol te geven die het best bij hem/haar past. En dat in functie van de behoeften van de onderneming, maar ook van de vaardigheden van de werknemer (die deze dan verder kan ontwikkelen) en van zijn of haar motivatie.

De beroepsopleiding, een essentiële hefboom in het tewerkstellingsbeleid

Hoewel de digitalisering van de economie steeds meer gespecialiseerde profielen vereist, worden de beschikbare arbeidskrachten in Brussel steeds kwetsbaarder en zijn ze bijzonder weinig geschoold (60% van de werkzoekenden heeft geen erkend diploma hoger middelbaar onderwijs).

Oplossingen voorstellen voor jobs die evolueren (en waarvoor weinig mensen gevonden worden) is van essentieel belang, maar de tewerkstelling moet altijd samen met de opleiding bekeken worden. Zo zegt de regering het opleidingsaanbod te willen afstemmen op zowel de behoeften van de Brusselse doelgroepen als op die van de arbeidsmarkt. Op die manier wil de regering de hoogst mogelijke integratiegraad op de markt bekomen. De beroepsopleiding en de studiehervatting zijn essentiële hefbomen om de Brusselse werkzoekenden meer mogelijkheden te bieden om een duurzame en kwaliteitsvolle job te vinden. Rekening houden met deze componenten, aandacht blijven besteden aan de behoeften van de arbeidsmarkt en nadenken op de lange termijn, kan leiden tot een positief tewerkstellingsbeleid voor de werknemer (die kan rekenen op een duurzame en kwaliteitsvolle job) en voor de werkgever (die kan rekenen op de nodige profielen voor de behoeften van zijn onderneming).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Tijdens korte, interessante sessies van 2 uur krijg je uitleg bij het sociaal-juridisch nieuws.

Meer informatie

Deel dit artikel

Olivier Marcq

Geschreven door Olivier Marcq

Jurist bij Acerta

Gerelateerde artikels

Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer