Vorige

Is jouw hr-afdeling klaar voor de toekomst?

02 april 2019 Werkgevers

Tevredenheid troef wanneer het gaat over de prestaties van het hr-departement en de kennis van hr-medewerkers binnen menig bedrijven. Gelukkig maar, want een moderne hr-afdeling is een kloppend hart dat de volledige organisatie van frisse zuurstof voorziet. Toch stellen bijna 4 op de 10 bedrijven zich de vraag of hun hr-afdeling wel klaar is voor de toekomst. Zo blijkt uit een bevraging van Acerta in januari 2019 bij 100 bedrijven.

Leestijd: Later lezen?

Algemene tevredenheid over hr-departement

83% van de bedrijven die deelnamen aan ons Panel Survey over hr-administratie, beweert dat hun hr-processen de gewenste output leveren. Bovendien is ruim 87% ervan overtuigd dat hun hr-medewerkers hun verantwoordelijkheden hierin kennen. Wanneer we hen bevragen over de wendbaarheid om in de toekomst met veranderingen om te gaan, antwoorden ze iets voorzichtiger: 62% van de hr-departementen is voorbereid op mogelijke challenges en gaat ze met een gerust hart tegemoet.

Bedrijven zijn iets te optimistisch over hun hr-processen

Of ook de hr-processen voldoende gedocumenteerd zijn? Op die vraag durft 42% zonder aarzelen volmondig ‘ja’ zeggen. Dat terwijl 1 op 4 moet toegeven dat dit niet zo is. Wanneer het gaat over de efficiëntie van de hr-processen, zegt slechts 28% dat ze voldoende adequaat zijn. Wat dan weer impliceert dat bepaalde hr-taken te veel tijd in beslag nemen. Tijd die ze dus ook niet kunnen spenderen aan andere hr-thema’s en -vraagstukken. Slechts 26% geeft immers aan hun hr-processen te monitoren en actieplannen op te volgen.

Nochtans zijn een goede documentatie en monitoring van deze processen een must om inefficiënties in kaart te brengen en in te spelen op veranderende noden. Hetzij op organisatorisch vlak, hetzij op innovatief vlak. Ook om de continuïteit van de organisatie te garanderen, is een grondige opvolging een absolute noodzaak.

Future-proof hr-departement

We kunnen pas spreken over toekomstbestendige hr-processen wanneer ze ook geborgen, efficiënt ingericht en inzichtelijk zijn. Hr-departementen mogen rekenen op gemotiveerde medewerkers met een brede vakkennis. Voorlopig volstaat dit om het dagelijkse reilen en zeilen te onderhouden. Toch moet bij hr ook de capaciteit om nodige veranderingen te capteren en te implementeren aanwezig zijn. Slechts 52%is er zeker van dat het hr-departement over deze capaciteiten beschikt, een kleine minderheid is er niet helemaal gerust in.

Elke organisatie moet zich – op ieder vlak – wapenen tegen toekomstige uitdagingen. Of het nu gaat over levenslang leren, de arbeidskrapte, werkbaar- en wendbaar werk, opleidingen, noem maar op: ieder actueel issue dat gelieerd is aan het hr-departement vergt een langetermijnvisie. Dezelfde langetermijnvisie die daarvoor nodig is, moet er ook zijn voor de eigen hr-processen, de eigen hr-systemen en het eigen hr-personeel. Wat dat betreft kunnen bedrijven zeker nog een tandje bij steken.

Dynamic Balance Assessment & Design

De organisatie en werking van je hr-departement doorlichten? Wil je weten hoe jouw hr-afdeling er voor staat? Ontdek de Dynamic Balance Assessment.

Lees meer
Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Economische werkloosheid: wat en hoe?
Werkgevers

Economische werkloosheid: wat en hoe?

21 maart 2019

Of ‘economische werkloosheid’ een irrelevant begrip is geworden? Wanneer we kijken naar het bescheiden percentage werkuren dat in 2018 niet gepresteerd werd, nl. 0,60%, zou je bijna denken van wel.

Lees meer
Economische werkloosheid: wat zijn jouw verplichtingen?
Werkgevers

Economische werkloosheid: wat zijn jouw verplichtingen?

03 oktober 2018

Enkele jaren terug werd er volop geijverd om economische werkloosheid, die alleen voor arbeiders gold, ook toepasbaar te maken op bedienden maar hier heb je een aantal voorafgaandelijke toelatingen voor nodig. Intussen blijkt tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen stilaan een irrelevant begrip te worden en dat in alle sectoren.

Lees meer
3 redenen om jouw personeelsbeleid op data te baseren
Werkgevers

3 redenen om jouw personeelsbeleid op data te baseren

14 augustus 2018

Een op twee bedrijven maakt amper gebruik van data voor zijn personeelsbeleid. Een opvallend cijfer in tijden van ‘big data’, waarin steeds meer bedrijven en/of afdelingen ernaar streven om ‘data driven’ en ‘evidence based’ te werken.

Lees meer