Vorige

Je medewerkers testen op corona: wat mag wel en wat mag niet?

03 december 2020 Miet Vanhegen Werkgevers

Werkgevers hebben momenteel heel wat vragen bij de (snel)testen op een coronabesmetting. Mag je een dergelijke test opleggen? Mag je je werknemers weigeren om naar de werkvloer te komen als ze zich niet willen laten testen? En wat als de test positief is?

Leestijd: Later lezen?
Mag je je werknemers systematisch testen op een besmetting met COVID-19?

Je mag je medewerkers niet systematisch testen, maar je mag ze wel occasioneel testen in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld wanneer er een besmetting op het werk is geweest. We onderscheiden twee scenario’s:

  1. Hoogrisicocontact
    In het geval van een hoogrisicocontact, moet de nationale teststrategie en de officiële richtlijnen van Sciensano rond quarantaine en isolatie verplicht gevolgd worden.

  2. Laag risicocontact
    Bij laagrisicocontacten kunnen er sinds kort sneltesten ingezet worden. Er bestaat echter nog geen concreet kader voor. Ze kunnen gebruikt worden in ziekenhuizen en bij clusteruitbraken - twee of meer gevallen op dezelfde werkplek - in scholen, bedrijven en sportclubs voor mensen die een laag risico op besmetting oplopen.

Wanneer je een test opzet, is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is (wat, waar, wanneer, waarom, hoe, door wie…). De werkgever moet dan ook de nodige informatie aan het personeel verstrekken en zeker met het Comité voor Preventie en bescherming op het werk overleggen, zodat iedereen weet hoe sterk een maatregel in de persoonlijke levenssfeer ingrijpt. De mogelijkheid tot testen moet bovendien opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Kan je een (snel)test opleggen aan je personeel?

Je mag dergelijke tests nooit opleggen aan je personeel. Het vrijwillig aanbieden kan wel. Je werknemer wordt dan doorverwezen naar de arbeidsarts die autonoom beslist over het al dan niet testen. Bovendien mogen de testen enkel gebruikt worden met het oog op preventie: de bescherming van de gezondheid van de betrokkene en andere personeelsleden. Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisicocontacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten.

Wat als de test positief is?

Als werkgever mag je niet op de hoogte zijn van de uitslag van de tests. Wie van de werknemers effectief besmet is, moet vertrouwelijk blijven. Het is ook verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als persoonsgegevens in een bestand. De arbeidsarts mag de werkgever wel inlichten over het feit dat er besmettingen zijn (dus zeer algemeen), maar enkel voor zover dit nodig is om bepaalde noodzakelijke maatregelen te nemen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een handleiding voor bedrijven om op de juiste manier te testen. Acerta houdt je op de hoogte.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Wanneer het gaat om het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen, dan geven drie op de vier werknemers een pluim aan hun werkgever. Maar de impact van corona weegt ook op het mentale welzijn, en daar wringt het schoentje nog. Zorg voor de nodige mentale ondersteuning, zorg voor welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant
Werkgevers

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant

30 december 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité kwam op 22 december 2021 opnieuw samen om bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen de oprukkende omikronvariant. We geven je een overzicht van de bijkomende maatregelen die, bovenop de bestaande maatregelen, vanaf zondag 26 december 2021 ingaan.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer