Vorige

Je medewerkers testen op corona: wat mag wel en wat mag niet?

03 december 2020 Miet Vanhegen Werkgevers

Werkgevers hebben momenteel heel wat vragen bij de (snel)testen op een coronabesmetting. Mag je een dergelijke test opleggen? Mag je je werknemers weigeren om naar de werkvloer te komen als ze zich niet willen laten testen? En wat als de test positief is?

Leestijd: Later lezen?
Mag je je werknemers systematisch testen op een besmetting met COVID-19?

Je mag je medewerkers niet systematisch testen, maar je mag ze wel occasioneel testen in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld wanneer er een besmetting op het werk is geweest. We onderscheiden twee scenario’s:

  1. Hoogrisicocontact
    In het geval van een hoogrisicocontact, moet de nationale teststrategie en de officiële richtlijnen van Sciensano rond quarantaine en isolatie verplicht gevolgd worden.

  2. Laag risicocontact
    Bij laagrisicocontacten kunnen er sinds kort sneltesten ingezet worden. Er bestaat echter nog geen concreet kader voor. Ze kunnen gebruikt worden in ziekenhuizen en bij clusteruitbraken - twee of meer gevallen op dezelfde werkplek - in scholen, bedrijven en sportclubs voor mensen die een laag risico op besmetting oplopen.

Wanneer je een test opzet, is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is (wat, waar, wanneer, waarom, hoe, door wie…). De werkgever moet dan ook de nodige informatie aan het personeel verstrekken en zeker met het Comité voor Preventie en bescherming op het werk overleggen, zodat iedereen weet hoe sterk een maatregel in de persoonlijke levenssfeer ingrijpt. De mogelijkheid tot testen moet bovendien opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Kan je een (snel)test opleggen aan je personeel?

Je mag dergelijke tests nooit opleggen aan je personeel. Het vrijwillig aanbieden kan wel. Je werknemer wordt dan doorverwezen naar de arbeidsarts die autonoom beslist over het al dan niet testen. Bovendien mogen de testen enkel gebruikt worden met het oog op preventie: de bescherming van de gezondheid van de betrokkene en andere personeelsleden. Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisicocontacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten.

Wat als de test positief is?

Als werkgever mag je niet op de hoogte zijn van de uitslag van de tests. Wie van de werknemers effectief besmet is, moet vertrouwelijk blijven. Het is ook verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als persoonsgegevens in een bestand. De arbeidsarts mag de werkgever wel inlichten over het feit dat er besmettingen zijn (dus zeer algemeen), maar enkel voor zover dit nodig is om bepaalde noodzakelijke maatregelen te nemen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een handleiding voor bedrijven om op de juiste manier te testen. Acerta houdt je op de hoogte.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Wanneer het gaat om het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen, dan geven drie op de vier werknemers een pluim aan hun werkgever. Maar de impact van corona weegt ook op het mentale welzijn, en daar wringt het schoentje nog. Zorg voor de nodige mentale ondersteuning, zorg voor welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer