Vorige

Jobstudenten tijdens de zomervakantie? Hiermee moet je rekening houden

07 juli 2020 Clara D'hollander Werkgevers

Met de heropstart van het bedrijfsleven verwelkomen menig werkgevers ook weer jobstudenten op hun werkvloer. Reken jij deze zomer op extra helpende handen? Verlies dan zeker niet volgende aandachtspunten uit het oog.

Leestijd: Later lezen?

Niet elke student is een jobstudent

Je bent jong en je wil wat. En als er één ding is dat iedere student kan gebruiken, dan is het extra zakgeld. Toch mag niet iedere student aan de slag als jobstudent. Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden, wil je een student laten werken onder de 475-urenregeling met voordelig RSZ-tarief:

  • De jongere moet student in hoofdstatuut zijn. Je kan dus geen studentenwerk doen als je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Studenten die zich bevinden in een stelsel van alternerend werken en leren komen eventueel wel in aanmerking als jobstudent, als ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.
  • Daarnaast zijn er ook leeftijdsvoorwaarden. De student moet minstens 16 jaar jong zijn of 15 jaar én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.

Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat de student verwacht wordt een theoretische of praktische opleiding te volgen. In principe bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 8 uur per dag met een maximum van 38 uur per week, al bestaan er op sectoraal niveau heel wat uitzonderingen op deze regel. Algemeen geldt wel dat de jobstudent maximum 475 uren per kalenderjaar mag werken.

Stel je jobstudent op de proef

Wist je dat je een jobstudent proef kan laten lopen in je onderneming? De eerste drie dagen worden altijd als proeftijd beschouwd, zelfs indien dit niet expliciet in de overeenkomst wordt voorzien. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het om werkelijk gewerkte dagen gaat, en dus niet over kalenderdagen. Heb je een student in dienst die enkel op zaterdagen werkt? Dan gelden de eerste drie zaterdagen als proefperiode. Als tijdens deze korte proefperiode zou blijken dat je niet tevreden bent over het werk van je jobstudent, dan kan je de studentenovereenkomst stopzetten, zonder opzeg of vergoeding.

Welkom aan boord!

De studentenovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur die gesloten wordt tussen jou, de werkgever, en een student. Hierdoor verbindt de student zich ertoe tegen loon arbeid te verrichten onder jouw gezag. Zorg er ook voor dat je je jobstudenten een kopie van het arbeidsreglement bezorgt en hen een ontvangstbewijs laat ondertekenen.

Wat het loon betreft, hebben jobstudenten rechts op minstens het sectorale barema en moet je ook voor hen tussenkomen in het woon-werkverkeer. Mits voldaan wordt aan bovengenoemde voorwaarden, zijn studenten onderworpen aan 8,13% solidariteitsbijdragen. De regels rond feestdagloon en gewaarborgd loon zijn echter iets complexer.

Studentenwerk en tijdelijke werkloosheid

In coronatijden is de kans groot dat een of meerdere van je medewerkers tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn. Pas van zodra al je vaste medewerkers weer aan de slag zijn, kan je weer beroep doen op flexibele werkkrachten, zoals jobstudenten. Lees er hier meer over.

Deel dit artikel

Geschreven door Clara D'hollander

Juridisch adviseur Kenniscentrum

Gerelateerde artikels

In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid
Werkgevers

In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid

11 mei 2022 Marijke Beelen

Iedereen heeft wel eens nood aan vakantie. Wist je dat een voltijdse werknemer recht heeft op 20 wettelijke vakantiedagen? Wil jij graag een succesvol vakantiebeleid in je organisatie? Volg dan deze stappen.

Lees meer
Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt
Werkgevers

Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt

05 april 2022 Sabine Goossens

De diversiteit aan nationaliteiten neemt toe op onze Belgische arbeidsmarkt, dat blijkt uit ons onderzoek bij zo’n 28.500 bedrijven. Vandaag heeft 15 % van alle werknemers in België niet de Belgische nationaliteit. Het aandeel niet-Belgen op onze arbeidsmarkt volgt een stijgende trend: de laatste vijf jaar is het aandeel op onze arbeidsmarkt gesteg...

Lees meer
Wat verandert er voor werkgevers in april?
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april?

31 maart 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in april.

Lees meer