Vorige

Maatregelen rond mobiliteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

14 november 2019 Olivier Marcq Werkgevers

Ondertussen hebben de drie gewesten in België een regering gevormd, en dus ook een regeerakkoord. Daarin zet de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering hun voornemens en prioriteiten voor verschillende thema’s, zoals onderwijs, werk en sociale economie en mobiliteit, uiteen. Acerta overloopt de visie van de drie gewesten op het vlak van mobiliteit. Hoe kunnen werkgevers daarmee aan de slag?

Leestijd: Later lezen?

Inzetten op duurzame multimobiliteit

De drie gewesten willen inzetten op combimobiliteit: reisgedrag waarbij mensen voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. Daarvoor willen ze ‘multimodale knooppunten’ oprichten, waar je inlichtingen en oplossingen kan krijgen om verschillende duurzame mobiliteitsvormen te combineren. De gewestelijke maatregelen om duurzame mobiliteit te promoten zijn:

  • Vlaanderen investeert in maatregelen om vervoersmiddelen makkelijker te combineren voor woon-werkverplaatsingen. De Vlaamse regering wil het aanbod voor het openbaar vervoer uitbreiden en wil dubbel zoveel investeren in fietspaden. Ze willen het gebruik van duurzame mobiliteit (step, fiets, te voet) en openbaar vervoer met 40% verhogen in Vlaanderen.
  • Ook Wallonië wil duurzame mobiliteit en het openbaar vervoer aanmoedigen en investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.
  • Brussel wil pendelaars afraden om met de auto naar Brussel te komen, zones 30 uitbreiden en tegen 2030 het gebruik van de auto voor één persoon (autosolisme) met 50% verminderen door de parkeerplaatsen voor kantoorgebouwen te verminderen.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze op verschillende manieren toegankelijk en uitnodigend blijven voor werknemers. Een cafetariaplan, waarbij werknemers bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een (elektrische) fiets of step als onderdeel van het loonpakket, verhoogt de multimobiliteit van je werknemers.

Taksen

  • De Vlaamse regering zal vanaf 2021 rekening houden met de nieuwe Europese WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) voor de CO2-uitstoot van wagens. Meer vervuilende wagens zullen duurder worden, milieuvriendelijkere wagens goedkoper.
  • Het Waalse gewest wil de taksen op voertuigen anders berekenen door naast het vermogen en de CO2-uitstoot van de wagen ook de massa ervan in rekening te brengen. Een zwaardere wagen beschadigt het wegdek immers ook meer, wat meer onderhoudskosten betekent.
  • Brussel wil een kilometerheffing invoeren die onder andere afhankelijk is van het tijdstip waarop de auto gebruikt wordt.

 

Werkgevers die bedrijfswagens willen of moeten aanbieden aan hun werknemers, volgen best de veranderende maatregelen en taksen op de voet om een duurzaam mobiliteitsbeleid te bepalen. Zijn elektrische wagens de toekomst of komen er nog betere alternatieven? Is het bedrijf hier al op voorzien?

Alternatieven voor diesel- en benzinewagens

  • Vlaanderen wil dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm zijn, en minstens de helft daarvan uitstootvrij.
  • Wallonië wil thermische motoren in wagens verder afvoeren. In de overgangsfase willen ze oplaadzuilen voor elektrische auto’s en tankstations voor gecomprimeerd en vloeibaar aardgas stimuleren.
  • De Brusselse regering wil tegen 2030 het gebruik van diesel- en benzinewagens stopzetten en ook lpg afschaffen tegen 2035 ten laatste.

Zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse regering wil dus inzetten op duurzame en ecologische mobiliteit met verschillende maatregelen. Werkgevers bereiden zich best voor op een evolutie. Bekijk dus op tijd het mobiliteitsbeleid in jouw bedrijf en of het voldoet aan de nieuwe multimodale mobiliteit en duurzame werkelijkheid.

Een mobiliteitsplan op maat

Bied jij je werknemers al een mobiliteitsplan op maat aan? Wil je meer informatie over het mobiliteitsbudget? Download ons stappenplan voor een mobiliteitsbudget of volg onze opleiding: ‘Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk’.

Stappenplan Opleiding

Deel dit artikel

Olivier Marcq

Geschreven door Olivier Marcq

Jurist bij Acerta

Gerelateerde artikels

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer
Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?
Werkgevers

Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?

06 oktober 2021 Annelies Bries

Heeft thuiswerk ervoor gezorgd dat er minder nood is aan structurele loopbaanonderbreking? De voorbije maanden werd er beduidend minder beroep gedaan op tijdskrediet en thematische verloven zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof.

Lees meer