Vorige

Mag je corona-zelftesten inzetten op de werkvloer?

09 april 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Sinds 6 april kan iedereen in de apotheek terecht voor een corona-zelftest. Mag jij als werkgever gebruik maken van deze zelftesten op de werkvloer? Wat zijn de mogelijkheden van deze testen? We lichten het voor je toe in deze blog.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn de voorwaarden voor corona-zelftesten op de werkvloer?

Enkel de arbeidsarts kan, onder dezelfde voorwaarde als bij sneltesten, voor bepaalde categorieën medewerkers beslissen tot het inzetten van een zelftest of zelfafname. Er moeten dan wel enkele richtlijnen gevolgd worden:

  • De arbeidsarts beslist wie in aanmerking komt en welke teststrategie er gevolgd moet worden. Hef afnemen van een test is niet verplicht.
  • De preventiedienst mag enkel zelftests gebruiken die op de FAGG-lijst staan. Alleen de preventiedienst mag de kits voor zelftests of zelfafname houden.
  • Als de testafname gebeurt onder supervisie van het bedrijf, dan mag dit enkel onder toezicht zijn van de arbeidsarts of zijn medewerkers. Op deze manier wordt de privacy van je medewerkers altijd gewaarborgd en kan er geen sprake zijn van (in)directe druk door de werkgever.
  • De arbeidsarts waakt over een vertrouwelijke behandeling van de testresultaten. De werkgever mag niet op de hoogte gebracht worden van individuele testresultaten.
  • Je medewerkers moeten de nodige informatie ontvangen over het gebruik van een zelfafname of zelftest van de arbeidsarts of van een medewerker van de preventiedienst.
  • Als je medewerkers coronasymptomen hebben, een hoogrisicocontact hebben gehad of terugkeren uit een rode zone, dan moeten ze de federale teststrategie met PCR-testen volgen.

Buiten dit kader is het niet mogelijk om de zelftests die voor het ruime publiek verkrijgbaar zijn, in te zetten in je onderneming. De beoordeling om zelftests in te zetten ligt dus volledig bij de arbeidsarts. Als werkgever mag je je medewerkers niet vragen om een zelftest uit te voeren.

Wat als de test positief is?

Heeft je werknemer na de afname van een zelftest een positief testresultaat? Dan moet hij onmiddellijk in isolatie gaan. Daarnaast moet hij meteen de arbeidsarts op de hoogte stellen, deze beslist op zijn beurt of een bevestiging door een PCR-test moet gebeuren en zorgt voor de contactopsporing in de onderneming.

Medewerkers die negatief testen kunnen blijven werken. Een negatief testresultaat wil echter niet zeggen dat je medewerker niet besmet kan zijn, want zelftests hebben over het algemeen lagere gevoeligheid dan de standaard PCR-tests. Om de veiligheid van je werknemers te garanderen, moet je er daarom nog steeds de preventiemaatregelen (zoals vermeld in de generieke gids) toepassen, zowel bij geteste als niet-geteste medewerkers.

Welke vormen van zelftests bestaan er?

Een eerste mogelijke vorm van zelftests zijn de testen die momenteel in de apotheek worden aangeboden (snelle antigeentesten). Deze test kan je werknemer thuis zelf afnemen en het resultaat ervan ook zelf aflezen.

Daarnaast heb je ook testen (bv. speekseltest) die de medewerker zelf kan afnemen, maar die door andere gekwalificeerde actoren moeten worden geanalyseerd (bijvoorbeeld in een laboratorium).

Ook kan een medewerker een zelfafname doen (bv. via een ondiepe neuswisser), maar gebeurt dit steeds onder het toezicht van de arbeidsarts of één van zijn medewerkers. De analyse van de test gebeurt dan ook door de arbeidsarts of één van zijn medewerkers.

Welke scenario’s bestaan er voor een corona snel- of zelftest?

  1. De staalafname of de test gebeurt door de arbeidsarts of de verpleegkundige in het bedrijf of op een andere locatie. Je leest er hier meer over.
  2. De staalafname of test gebeurt door de medewerker zelf, onder supervisie van de arbeidsarts of zijn medewerkers binnen de onderneming.
  3. De staalafname of test gebeurt thuis door de medewerker zelf.

Draag zorg voor het welzijn van je medewerkers

Door corona krijgen onze fysieke en mentale gezondheid het zwaar te verduren. Zorg voor je medewerkers, door aandacht te besteden aan hun welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

‘Alle hens aan dek’: Vlaams relanceplan krijgt stilaan vorm
Werkgevers

‘Alle hens aan dek’: Vlaams relanceplan krijgt stilaan vorm

28 april 2021 Inge Verdonck

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Doel van het plan is zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen om onze gehavende economie opnieuw op de rails te krijgen.

Lees meer
Geen reisverbod meer: gevolgen voor werkgevers
Werkgevers

Geen reisverbod meer: gevolgen voor werkgevers

27 april 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het verbod op niet-essentiële reizen is sinds 19 april opgeheven. Door het opheffen van het reisverbod herleven de eerder ingevoerde regels van testen en quarantaine. We brengen de gevolgen in kaart als je werknemer de komende periode de grens oversteekt.

Lees meer
Nieuw steunpakket voor horeca en zwaar getroffen sectoren
Werkgevers

Nieuw steunpakket voor horeca en zwaar getroffen sectoren

22 april 2021 Ellen Van Grunderbeek

De federale regering heeft een bijkomend sociaaleconomisch steunpakket klaar voor de heropstart van verschillende sectoren. In dit artikel geven we je een overzicht van de nieuwe steunmaatregelen.

Lees meer