Vorige

Meer afstandsonderwijs of een verlengde herfstvakantie? Oplossingen voor je werknemers

26 oktober 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Het coronavirus houdt ons dagelijks leven opnieuw sterk in de ban. Dat geldt ook voor de situatie in de scholen. Maar hoe ziet de situatie er nu precies uit?

Leestijd: Later lezen?

Code oranje in een ‘light’ versie

Alle Vlaamse scholen moeten opschalen naar code oranje in een light versie: de scholen blijven open voor alle leerlingen, al hebben scholen de vrijheid om over te schakelen naar meer afstandsonderwijs. Dat houdt in dat de leerlingen, vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs, overschakelen op hybride onderwijs: halftijds op school, halftijds van thuis uit.

Het Franstalig middelbaar onderwijs schakelt vanaf woensdag 28 oktober over op afstandsonderwijs. De leerlingen uit het basisonderwijs kunnen fysiek les blijven volgen.

De herfstvakantie wordt voor alle leerlingen met twee dagen verlengd tot en met 10 november. Door de stijgende besmettingscijfers kunnen klassen ook tijdelijk gesloten worden om verdere besmetting te voorkomen en volgen de leerlingen ook online les.

Telethuiswerk als regel

Wat moet je als werkgever doen als je werknemer wenst thuis te blijven om zijn/haar kind te begeleiden bij het thuisonderwijs, of de verlengde herfstvakantie moet overbruggen? Nu telethuiswerk de regel is voor je werknemers wiens functie zich ertoe leent, kan je werknemer de opvang en begeleiding van zijn/haar kind mogelijks combineren met het thuiswerk.

Deze mogelijkheid zal niet in elke situatie voor de hand liggen omwille van de continuïteit van je bedrijfsvoering.

Tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind

Wenst je werknemer toch thuis te kunnen blijven op de thuisonderwijsdagen, dan kan je sinds 1 oktober niet langer beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. Dat was een tijdelijke maatregel die op 30 september een eind nam.

In de plaats is het stelsel van ‘tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind’ gekomen. Dat laat je werknemer toe van het werk afwezig te zijn, wanneer er geen alternatieve opvang voorhanden is. De mogelijkheid om te kunnen telewerken moet daarbij niet prioritair worden overwegen. De school dient de volledige of gedeeltelijke sluiting wel te attesteren via het sluitingsattest van de RVA.

Ook voor de extra dagen herfstvakantie (9 en 10 november) in het Franstalig onderwijs kan beroep worden gedaan op het nieuwe regime van tijdelijke werkloosheid, met sluitingsattest. Voor de eigenlijke vakantieperiode (2 tot en met 6 november) is dat evenwel niet het geval en dient je werknemer betaalde vakantie of onbetaald verlof te nemen of inhaalrust op te nemen.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering

Tijdens de periode gedekt door het attest ontvangt je werknemer een werkloosheidsuitkering aan 70 procent van het geplafonneerd loon. Daar komt per dag van tijdelijke erkloosheid nog een supplement van 5,63 euro bovenop.

  • Ben je een hard getroffen onderneming of actief in een hard getroffen sector? Je geeft deze dagen van tijdelijke werkloosheid aan volgens de versoepelde procedure voor overmacht. Je houdt het sluitingsattest ter beschikking van het plaatselijk werkloosheidsbureau;
  • Ben je een andere werkgever, niet hard getroffen? Je meldt de overmacht aan de RVA met een elektronische kennisgeving en een e-mail aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Het sluitingsattest voeg je bij de e-mail.

Ander alternatief voor tijdelijke werkloosheid en ontslag?

Je personeelsoverschot (of personeelstekort) aanpakken? Deel je werknemers met andere werkgevers. Meer info hierover vind je op ons deelplatform Bridge.

Deel werknemers met Bridge

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

02 maart 2021 Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, en zeker in deze coronatijden kunnen ze hun steentje bijdragen.

Lees meer
Wat als je medewerker deeltijds wil werken?
Werkgevers

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?

25 februari 2021 Liselot Baert

Wil jouw medewerker graag deeltijds werken? We geven je een overzicht van de mogelijkheden en bijhorende formaliteiten.

Lees meer
Brexit: welke steunmaatregelen zijn er?
Werkgevers

Brexit: welke steunmaatregelen zijn er?

19 februari 2021 Nele Mertens

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Ondertussen is ook de overgangsperiode, die tot eind 2020 duurde, afgelopen. Is jouw organisatie afhankelijk van de handel met het Verenigd Koninkrijk?

Lees meer