Vorige

Minister Muylle schept duidelijkheid over tijdelijke werkloosheid vanaf september

15 juli 2020 Nele Mertens Werkgevers

Sinds eind maart kunnen werkgevers die hun werknemers niet langer aan het werk kunnen zetten door corona beroep doen op een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze mogelijkheid staat voor alle werkgevers nog open tot 31 augustus. Maar wat na die datum? Deze vraag houdt vele werkgevers bezig.

Leestijd: Later lezen?

Overgangsregeling voor werkgevers die geen beroep meer kunnen doen op overmacht

Op 1 juli werd al een volmachtenbesluit gepubliceerd met daarin een overgangsregeling voor bedrijven die na 31 augustus niet langer gebruik zullen kunnen maken van de versoepelde procedure van overmacht. Voor hen is een gewijzigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen uitgewerkt, met onder andere langere werkloosheidsperiodes en een lichtere procedure om na te leven. Deze overgangsregeling is er voor wie geen beroep meer kan doen op overmacht. Dus de volgende vraag die werkgevers zich beginnen te stellen is wie nog steeds beroep zal kunnen doen op overmacht.

Deze vraag heeft minister Muylle op 14 juli beantwoord in de commissie sociale zaken van de Kamer, waardoor het totaalplaatje nu volledig duidelijk is geworden.

Procedure overmacht verder blijven toepassen

Werkgevers die in de maanden april tot en met juni beroep hebben gedaan op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit voor een totaal aantal werkloosheidsdagen van 20% ten opzichte van alle andere aan de RSZ aangegeven dagen (met uitzondering van bepaalde aan de werknemer te wijten afwezigheden zoals ziekte), kunnen de procedure verder blijven toepassen na 31 augustus tot het einde van het jaar. De minister stelt de versoepelde procedure dus niet enkel open voor bepaalde zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, evenementen- en reissector zoals eerder werd aangekondigd, maar voor alle werkgevers die beroep hebben moeten doen op tijdelijke werkloosheid in de periode van de lockdown.

Werknemers die na deze datum verder tijdelijk werkloos worden gesteld, zullen een uitkering van 70% van het geplafonneerd loon blijven ontvangen, verhoogd met het supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Economische redenen

Alle werkgevers die een percentage van dagen tijdelijke werkloosheid hebben gekend dat lager ligt dan 20% of die geen tijdelijke werkloosheid hebben moeten toepassen in april, mei of juni, kunnen na 31 augustus tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen toepassen indien ze hier nog nood aan zouden hebben. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid, die een andere procedure kent voor arbeiders dan voor bedienden, wordt bij wijze van overgangsmaatregel ook versoepeld tot het einde van het jaar.

Voor arbeiders zal een werkgever langer gebruik kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid vooraleer er weer gewerkt moet worden. Een volledige schorsing, waardoor er niet meer gewerkt wordt in het bedrijf of in een bepaalde afdeling, zal voor maximaal acht opeenvolgende weken kunnen.

Voor bedienden wordt de aanvraagprocedure, die nogal omslachtig was, ingekort en versoepeld. Zo zal een ondernemingsplan niet langer ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de minister. De werkgever moet wel een daling van de omzet of de productie van 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019 kunnen aantonen. Er is wel nog wat onduidelijkheid over de verplichting voor werkgevers om tijdelijk werkloos gestelde bedienden twee dagen vorming per maand aan te bieden. In de commissie sociale zaken heeft de minister verklaard dat ze de regio’s heeft gevraagd om deze vormingen te gaan organiseren. Het zal voor Vlaanderen dan de VDAB zijn die de tijdelijk werkloos gestelde bedienden opleidingen laat volgen.

Ook voor deze dagen van tijdelijke werkloosheid zal de uitkering nog 70 procent van het geplafonneerd loon bedragen. Het supplement is bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen wel door de werkgever zelf te betalen en niet door de uitbetalingsinstelling.

Blijf op de hoogte

Volg de ontwikkelingen van de nieuwe en toekomstige maatregelen op de voet via onze corona-pagina voor werkgevers. Elke dag brengen we die up-to-date. Of bereid je voor op het najaar dankzij ons webinar over actuele coronamaatregelen

Coronapagina Webinar coronamaatregelen

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer