Vorige

Opschorting sociale verkiezingen mei 2020

27 maart 2020 Marlies Santermans Werkgevers

Nu de coronacrisis ook België getroffen heeft, is de Groep van Tien tot de conclusie gekomen dat het organiseren van de sociale verkiezingen tijdelijk niet meer mogelijk is. Zij hebben dan ook beslist om deze te schorsen tot het najaar van dit jaar.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn de gevolgen?

  • De huidige overlegorganen binnen de onderneming blijven zetelen tot de uitslag van de verkiezingen gekend is.
  • De sociale verkiezingen worden opgeschort vanaf dag x+36, hierdoor zijn de kandidatenlijsten gekend bij de werkgever en is er rechtszekerheid i.v.m. de ontslagbescherming.
  • De kandidatenlijsten worden nog niet gepubliceerd of elektronisch beschikbaar gesteld.

Wat moeten ondernemingen doen?

Procedure voortzetten

Iedere onderneming zet de procedure voort tot en met x+35. Ondernemingen die de procedure te laat hebben opgestart of waar vertraging is opgelopen ingevolge beroepen voor de arbeidsgerechten, zetten de procedure na 30 maart dus voort tot ook zij x+35 bereiken. Ook hier worden de kandidatenlijsten nog ingediend.

Indien er sprake is van een volledige stopzetting (omdat er geen kandidaten zijn) dan mag deze vastgesteld worden, geafficheerd worden  in de onderneming en op de FOD webapplicatie geregistreerd onder “Y”, zonder statistische gegevens in te geven, maar door te klikken totdat het document opgeladen kan worden. Indien affichage niet mogelijk is omdat de onderneming gesloten is, dient de affichage te gebeuren zodra de onderneming haar activiteiten terug opstart.

Geen verkiezingscampagnes tijdens schorsingsperiode

De vakbonden verbinden zich ertoe de verkiezingscampagnes stil te leggen tijdens deze schorsingsperiode.

Nieuwe verkiezingen?

Bij Koninklijk besluit zal de nieuwe datum worden vastgesteld waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden, de Nationale Arbeidsraad stelt voor dat deze gehouden worden van 16 tot 29 november. Concreet houdt dit in dat verkiezingsperiode hervat wordt vanaf 23 september 2020.

De nieuwe dag Y wordt niet vrij bepaald, deze zal automatisch gepland worden via een logische inpassing van de oorspronkelijke dag(en) Y, ook de uurregeling van de stembureaus blijft behouden. Uit de nieuwe dag Y volgt dan ook een nieuwe kieskalender vanaf dag x+36.

De tweede anciënniteitsvoorwaarde voor uitzendkrachten zal berekend worden door de 2 periodes, namelijk X tem X+35 en de nieuwe X+36 tem Y-13 op te tellen.

De verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de voorgedragen kandidaten worden berekend op basis van de oorspronkelijke dag Y. Concreet wilt dit zeggen dat er niets zal wijzigen aan de documenten van datum X.

De Nationale Arbeidsraad stelt voor om de ontslagbescherming van kandidaten die worden voorgedragen ter vervanging van andere kandidaten pas te laten verderlopen vanaf de 36 dagen voor de dag van de herneming van X+36 van de verkiezingsprocedure.

Vertrouw op de expertise van Acerta

Reken op onze experten voor advies rond de sociale verkiezingen. We adviseren, springen bij waar je dat nodig hebt, of ondersteunen je doorheen het proces. Zo ben jij verzekerd van verkiezingen die vlekkeloos en volgens het boekje verlopen.

Meer info over sociale verkiezingen

Deel dit artikel

Marlies Santermans

Geschreven door Marlies Santermans

Projectleider sociale verkiezingen

Gerelateerde artikels

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding
Werkgevers

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding

03 november 2021 Annelies Bries

In het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) werd een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2021-2022 opgemaakt. Hier lees je alvast welke afspraken op tafel liggen.

Lees meer
De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?
Werkgevers

De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?

08 juni 2021 Tom Dirix

De sociale partners in de groep van 10 bereikten een akkoord over 4 grote thema’s: het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, de einde loopbaan, overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe
Werkgevers

Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe

21 april 2021 Tom Dirix

Op maandag 19 april werden de sociale partners het op de valreep eens over een aanpassing van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Wat is de welvaartsenveloppe? Waarom is het belangrijk? En wat is er precies afgesproken?

Lees meer