Vorige

Overgangstermijn studiejaren afkopen loopt bijna af

19 augustus 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Sinds 1 december 2017 geldt een nieuwe regeling voor het afkopen van studiejaren voor het pensioenbedrag. Willen je werknemers nog van deze gunstregeling genieten? Dan moeten ze zich haasten, want de driejarige overgangstermijn loopt nog maar tot 30 november 2020.

Leestijd: Later lezen?

Studiejaren afkopen voor een beter pensioen

Wanneer je werknemers studiejaren volledig of gedeeltelijk afkopen, doen ze nu een investering om later te genieten van een hoger pensioen. Elk afgekocht studiejaar verhoogt theoretisch hun bruto pensioenbedrag. Zo levert een studieperiode van 12 maanden waarvoor de afkoop werd aangevraagd in december 2018, en die daadwerkelijk geregulariseerd werd als werknemer, een extra brutopensioen op van 277,44 euro bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande of 346,80 euro bruto per jaar aan het gezinsbedrag. Afhankelijk van hun fiscale situatie, kan het werkelijk bijkomend pensioen lager liggen.

Het afkopen van de studiejaren heeft daarentegen geen impact op de pensioendatum, deze blijft ongewijzigd.

Welke studieperiodes kan geregulariseerd worden?

De werknemer kan vijf types studieperiodes regulariseren, waaronder de studieperiodes voor het behalen van een diploma van het hoger onderwijs (voor zover het een volledige cyclus betreft) en de studieperiodes waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid. De regularisatie van studieperiodes in het hoger onderwijs is evenwel beperkt tot één diploma. Hieronder verstaan we het einddiploma, dat alle vorige (hogere) diploma’s omvat die nodig zijn voor het behalen van dat einddiploma (bv. een bachelordiploma is vereist voor het behalen van een masterdiploma).

Houd er echter rekening mee dat de gelijkstelling van de studieperiodes voor de pensioenberekening slechts mogelijk is als de studies leiden tot:

  • een diploma van hoger onderwijs met volledig leerplan;
  • een diploma of certificaat (of ermee gelijkgestelde titel) behaald na afloop van een leerovereenkomst;
  • een diploma of certificaat (of ermee gelijkgestelde titel) behaald na afloop van het secundair onderwijs na het zesde jaar secundair.

Is het diploma in het buitenland behaald? Dan moet de gelijkwaardigheid ervan erkend worden door de bevoegde instantie.

Wat kost de regularisatie?

Het bedrag van de regularisatie hangt af van het moment waarop je werknemer de aanvraag indient.

Wordt de aanvraag binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend, betaalt je werknemer een forfaitair bedrag van 1 560,60 euro per studieperiode van 12 maanden. Wordt aanvraag niet binnen 10 jaar ingediend, dan bedraagt de kostprijs 1 560,60 euro per periode van 12 maanden, te verhogen met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen.

Gunstige overgangsregeling loopt op z’n einde

Bij de invoering van het nieuwe systeem werd een tijdelijke overgangsregeling voorzien, met een gunstig afkooptarief voor de studiejaren vanaf het twintigste levensjaar. Tot 1 december 2020 kost de regularisatie 1.560,60 euro per studiejaar. Tijdens de overgangsperiode mogen ook de studiejaren vóór het 20e verjaardag geregulariseerd worden aan dit tarief, op voorwaarde dat ze de aanvraag binnen 10 jaar na het afstuderen indienen.

De aanvraag moet per brief of elektronisch ingediend worden aan de Federale Pensioendienstvóór de ingangsdatum van het pensioen. De datum van de aanvraag is bepalend voor het bedrag van de afkoopbijdrage. Ongeacht het pensioenstelsel kan de werknemer maximum twee afkoopaanvragen indienen. Vervolgens wordt de aanvraag onderzocht en wordt het bedrag van de bijdrage meegedeeld voor de studieperioden die in de aanvraag vermeld is. Na de kennisgeving van de afkoopbeslissing betaalt de werknemer de bijdrage in 1 keer binnen 6 maanden na de kennisgeving.

Verder geeft de afkoop recht op een fiscaal attest waarop het bedrag staat van de bijdrage die in de loop van het jaar betaald is. De bijdrage is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en fiscaal aftrekbaar aan het marginaal tarief. De werkelijke kost ligt bijgevolg lager dan 1 560,60 euro per studiejaar. Vergeet ook niet dat het extra pensioenvoordeel ook belast wordt.

Nood aan juridisch advies?

Onze experts beantwoorden al jouw vragen rond het afkopen van studiejaren.

Contacteer ons

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Hoe bescherm je de persoonsgegevens van je medewerkers?
Werkgevers

Hoe bescherm je de persoonsgegevens van je medewerkers?

26 januari 2022 Miet Vanhegen

Welke spelregels moet je hanteren bij het verzamelen, het gebruik en de beveiliging van de persoonsgegevens? De Europese dag van de privacy op 28 januari, doet ons even stilstaan bij de procedures die de bescherming van persoonsgegevens moeten garanderen.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Lees meer