Vorige

Overgangstermijn studiejaren afkopen loopt bijna af

19 augustus 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Sinds 1 december 2017 geldt een nieuwe regeling voor het afkopen van studiejaren voor het pensioenbedrag. Willen je werknemers nog van deze gunstregeling genieten? Dan moeten ze zich haasten, want de driejarige overgangstermijn loopt nog maar tot 30 november 2020.

Leestijd: Later lezen?

Studiejaren afkopen voor een beter pensioen

Wanneer je werknemers studiejaren volledig of gedeeltelijk afkopen, doen ze nu een investering om later te genieten van een hoger pensioen. Elk afgekocht studiejaar verhoogt theoretisch hun bruto pensioenbedrag. Zo levert een studieperiode van 12 maanden waarvoor de afkoop werd aangevraagd in december 2018, en die daadwerkelijk geregulariseerd werd als werknemer, een extra brutopensioen op van 277,44 euro bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande of 346,80 euro bruto per jaar aan het gezinsbedrag. Afhankelijk van hun fiscale situatie, kan het werkelijk bijkomend pensioen lager liggen.

Het afkopen van de studiejaren heeft daarentegen geen impact op de pensioendatum, deze blijft ongewijzigd.

Welke studieperiodes kan geregulariseerd worden?

De werknemer kan vijf types studieperiodes regulariseren, waaronder de studieperiodes voor het behalen van een diploma van het hoger onderwijs (voor zover het een volledige cyclus betreft) en de studieperiodes waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid. De regularisatie van studieperiodes in het hoger onderwijs is evenwel beperkt tot één diploma. Hieronder verstaan we het einddiploma, dat alle vorige (hogere) diploma’s omvat die nodig zijn voor het behalen van dat einddiploma (bv. een bachelordiploma is vereist voor het behalen van een masterdiploma).

Houd er echter rekening mee dat de gelijkstelling van de studieperiodes voor de pensioenberekening slechts mogelijk is als de studies leiden tot:

  • een diploma van hoger onderwijs met volledig leerplan;
  • een diploma of certificaat (of ermee gelijkgestelde titel) behaald na afloop van een leerovereenkomst;
  • een diploma of certificaat (of ermee gelijkgestelde titel) behaald na afloop van het secundair onderwijs na het zesde jaar secundair.

Is het diploma in het buitenland behaald? Dan moet de gelijkwaardigheid ervan erkend worden door de bevoegde instantie.

Wat kost de regularisatie?

Het bedrag van de regularisatie hangt af van het moment waarop je werknemer de aanvraag indient.

Wordt de aanvraag binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend, betaalt je werknemer een forfaitair bedrag van 1 560,60 euro per studieperiode van 12 maanden. Wordt aanvraag niet binnen 10 jaar ingediend, dan bedraagt de kostprijs 1 560,60 euro per periode van 12 maanden, te verhogen met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen.

Gunstige overgangsregeling loopt op z’n einde

Bij de invoering van het nieuwe systeem werd een tijdelijke overgangsregeling voorzien, met een gunstig afkooptarief voor de studiejaren vanaf het twintigste levensjaar. Tot 1 december 2020 kost de regularisatie 1.560,60 euro per studiejaar. Tijdens de overgangsperiode mogen ook de studiejaren vóór het 20e verjaardag geregulariseerd worden aan dit tarief, op voorwaarde dat ze de aanvraag binnen 10 jaar na het afstuderen indienen.

De aanvraag moet per brief of elektronisch ingediend worden aan de Federale Pensioendienstvóór de ingangsdatum van het pensioen. De datum van de aanvraag is bepalend voor het bedrag van de afkoopbijdrage. Ongeacht het pensioenstelsel kan de werknemer maximum twee afkoopaanvragen indienen. Vervolgens wordt de aanvraag onderzocht en wordt het bedrag van de bijdrage meegedeeld voor de studieperioden die in de aanvraag vermeld is. Na de kennisgeving van de afkoopbeslissing betaalt de werknemer de bijdrage in 1 keer binnen 6 maanden na de kennisgeving.

Verder geeft de afkoop recht op een fiscaal attest waarop het bedrag staat van de bijdrage die in de loop van het jaar betaald is. De bijdrage is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en fiscaal aftrekbaar aan het marginaal tarief. De werkelijke kost ligt bijgevolg lager dan 1 560,60 euro per studiejaar. Vergeet ook niet dat het extra pensioenvoordeel ook belast wordt.

Nood aan juridisch advies?

Onze experts beantwoorden al jouw vragen rond het afkopen van studiejaren.

Contacteer ons

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer