Vorige

Pestgedrag op de werkvloer: doorbreek het taboe

10 februari 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Niet alleen kinderen, maar ook volwassen worden geconfronteerd met pestgedrag. Uit een studie van IDEWE, naar aanleiding van de Week tegen Pesten, blijkt dat pestgedrag op de werkvloer ook in 2020 – een jaar dat gekenmerkt wordt door thuiswerk – blijft bestaan. Leidinggevenden bewustmaken over deze problematiek kan helpen om het taboe rond pestgedrag te doorbreken.

Leestijd: Later lezen?

Wat is pestgedrag?

Pestgedrag kan zich uiten in woorden (mondeling of schriftelijk), bedreigingen, handelingen of gebaren. Pesterijen hebben als doel (of gevolg) de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon aan te tasten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de job van een gepeste medewerker in gevaar gebracht worden, of kan de werkomgeving bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend of kwetsend worden. Pesterijen zijn niet onschuldig doordat ze herhaaldelijk plaatsvinden binnen een bepaalde tijd en hierdoor een medewerker aantasten.

Nieuwe vormen van pestgedrag

Hetzelfde onderzoek van IDEWE toont aan dat er nieuwe vormen van pestgedrag ontstaan zijn. Het wel of niet thuiswerken, de manier van omgaan met coronamaatregelen, het vertoeven in quarantaine… het zijn allemaal zaken die tot onbegrip en frustraties tussen collega’s kunnen leiden. Bovendien hebben digitale samenwerkingsvormen bepaalde (bestaande) spanningen en pestgedrag soms uitvergroot.

Leidinggevenden kunnen taboe doorbreken

Het bestrijden van pesterijen op het werk moet je als werkgever meenemen in je algemeen preventiebeleid rond psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Aangezien thuiswerken niet zal verdwijnen, maar onder de vorm van een hybridemodel zal blijven bestaan, moet je ook aandachtig zijn voor nieuwe vormen van pestgedrag.

De leidinggevenden binnen je organisatie kunnen echter een belangrijke rol spelen in het vermijden, detecteren of oplossen van pestgedrag. Het begint met de bewustwording dat pesterijen ook bij thuiswerk plaats kunnen vinden. Leidinggevenden hebben er sowieso alle baat bij om regelmatig af te stemmen met hun teamleden, zowel op individueel vlak als in groep. Die één-op-één gesprekken zijn onder andere noodzakelijk om te polsen naar het welzijn van je medewerkers. De coronacrisis en het verplicht thuiswerken kunnen zwaar wegen op het mentaal welzijn, maar als er ook nog pesterijen zijn, dan zit de leidinggevende in de beste positie om het taboe errond te verbreken, ze te detecteren en op te lossen. Dit hangt trouwens ook allemaal nauw samen met het creëren van verbondenheid en betrokkenheid binnen een organisatie. Betrokkenheid is één van de basisingrediënten voor gelukkige werknemers volgens de zelfdeterminatietheorie. Als je als leidinggevende hier actief op inzet, dan kan je pesterijen ook vermijden binnen een team.

Beluister onze podcast over leidinggeven vanop afstand

Wil je weten hoe je in tijden van afstandswerken meer aandacht kan besteden aan de Autonomie, Betrokkenheid en Competenties van je medewerkers? Beluister de derde aflevering van de Acerta Podcast, waarin Senior Consultant Nele Ronsmans je vertelt hoe je je individuele medewerkers en teams succesvol aanstuurt vanop afstand.

Beluister de podcast

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Gerelateerde artikels

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim
Werkgevers

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim

18 februari 2021 Kristel Minten

In november en december 2020 ging gemiddeld 1,8% van de werkuren verloren door kort ziekteverzuim, oftewel afwezigheden van minder dan een maand. De cijfers werden vastgesteld op basis van de cijfers van 28.500 bedrijven.

Lees meer
Acerta Podcast #3: hoe succesvol leidinggeven vanop afstand?
Werkgevers

Acerta Podcast #3: hoe succesvol leidinggeven vanop afstand?

02 februari 2021 Nele Ronsmans

Hoewel leidinggeven vanop afstand en leidinggeven ‘van dichtbij’ in de kern niet zo heel veel van elkaar verschillen, komen er bij het afstandswerken extra uitdagingen kijken.

Lees meer
Moeilijke periode? Motiveer en engageer je medewerkers
Werkgevers

Moeilijke periode? Motiveer en engageer je medewerkers

17 november 2020 Sylvie Michaux

Gelukkige medewerkers zorgen voor de beste performance. Hoe kan je je medewerkers opnieuw motiveren en hun engagement verhogen, tijdens én na deze moeilijke periode?

Lees meer