Vorige

Re-integratie op de werkvloer na langdurige coronaklachten

18 maart 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Hebben sommige van je medewerkers te kampen met langdurige coronaklachten (long COVID) zoals aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid of concentratieproblemen? Volgens wetenschappelijke literatuur kunnen deze klachten weken tot zelfs maanden blijven duren. Organisaties besteden best voldoende aandacht aan de terugkeer van medewerkers die door long COVID getroffen zijn.

Leestijd: Later lezen?

Wat is long COVID?

Sommige mensen die besmet zijn geweest met COVID-19, hebben te kampen met langdurige coronaklachten. In de Engelstalige literatuur wordt hiernaar verwezen met long COVID, long-term effects of COVID-19, post-COVID syndrome

De klachten kunnen variëren en kunnen weken tot zelfs maanden na de coronabesmetting blijven duren. Het gaat onder andere om langdurige vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, concentratie- en geheugenproblemen, psychische klachten…

Naar schatting heeft 5 tot 36 % van de patiënten tot twaalf weken na de eerste coronasymptomen er nog steeds last van. Na twaalf weken daalt dat percentage, en gaat het nog om 2 tot 15 % van de patiënten.

Wetenschappelijk wordt er nog volop gewerkt aan het in kaart brengen van long COVID. Maar de effecten op het functioneren van getroffen personen is ingrijpend, en dat laat zich ook voelen wanneer die mensen willen terugkeren naar de werkvloer.

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Als werkgever moet je, volgens de welzijnsverplichtingen, investeren in een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Wanneer je medewerkers langdurig uitvallen, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige coronaklachten, geldt deze verplichting ook. Je kan een formele re-integratieprocedure aanvragen bij de preventieadviseur of arbeidsarts vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid. Bij een re-integratieprocedure kan de medewerker ofwel geleidelijk terugkeren naar de vroegere functie, ofwel tijdelijk (of definitief) aangepast werk krijgen. De werkgever stelt hiervoor een re-integratieplan op.

Je kan ook in onderling overleg opteren voor een informeel re-integratieproces. Je medewerker moet hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de arbeidsarts, en kan dan het werk eventueel geleidelijk of gedeeltelijk hervatten, los van het formele re-integratietraject. De werknemer kan bijvoorbeeld via progressieve werkhervatting het werk deels hervatten met behoud van een gedeeltelijke ziekte-uitkering als er toestemming is van de adviserende arts van het ziekenfonds.

Help je medewerkers terug aan het werk na een langdurige ziekte

Je medewerkers weer aan het werk zetten na een langdurige ziekte pak je best stapsgewijs aan. Acerta zet alvast enkele opties op een rijtje over de aanpak van zo'n integratietraject.

Re-integratie

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Nieuwe en verlengde steunmaatregelen
Werkgevers

Nieuwe en verlengde steunmaatregelen

13 april 2021 Annelies Bries

Op 13 april werd in het Belgisch staatsblad een wet gepubliceerd met steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers. Acerta geeft je een overzicht van de nieuwe en verlengde steunmaatregelen.

Lees meer
Sneltesten op de werkvloer zijn mogelijk
Werkgevers

Sneltesten op de werkvloer zijn mogelijk

13 april 2021 Miet Vanhegen

Sneltesten kunnen ingezet worden op de werkvloer. Veel werkgevers zitten echter nog met praktische vragen. Acerta geeft een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Het coronavaccin tijdens de werkuren: wat met arbeidsongevallen?
Werkgevers

Het coronavaccin tijdens de werkuren: wat met arbeidsongevallen?

12 april 2021 Ellen Van Grunderbeek

Wanneer je medewerker zich tijdens de werkdag verplaatst naar het vaccinatiecentrum en een ongeval heeft, wordt het ongeval dan als een arbeids(weg)ongeval beschouwd?

Lees meer