Vorige

Re-integratie op de werkvloer na langdurige coronaklachten

18 maart 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Hebben sommige van je medewerkers te kampen met langdurige coronaklachten (long COVID) zoals aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid of concentratieproblemen? Volgens wetenschappelijke literatuur kunnen deze klachten weken tot zelfs maanden blijven duren. Organisaties besteden best voldoende aandacht aan de terugkeer van medewerkers die door long COVID getroffen zijn.

Leestijd: Later lezen?

Wat is long COVID?

Sommige mensen die besmet zijn geweest met COVID-19, hebben te kampen met langdurige coronaklachten. In de Engelstalige literatuur wordt hiernaar verwezen met long COVID, long-term effects of COVID-19, post-COVID syndrome

De klachten kunnen variëren en kunnen weken tot zelfs maanden na de coronabesmetting blijven duren. Het gaat onder andere om langdurige vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, concentratie- en geheugenproblemen, psychische klachten…

Naar schatting heeft 5 tot 36 % van de patiënten tot twaalf weken na de eerste coronasymptomen er nog steeds last van. Na twaalf weken daalt dat percentage, en gaat het nog om 2 tot 15 % van de patiënten.

Wetenschappelijk wordt er nog volop gewerkt aan het in kaart brengen van long COVID. Maar de effecten op het functioneren van getroffen personen is ingrijpend, en dat laat zich ook voelen wanneer die mensen willen terugkeren naar de werkvloer.

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Als werkgever moet je, volgens de welzijnsverplichtingen, investeren in een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Wanneer je medewerkers langdurig uitvallen, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige coronaklachten, geldt deze verplichting ook. Je kan een formele re-integratieprocedure aanvragen bij de preventieadviseur of arbeidsarts vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid. Bij een re-integratieprocedure kan de medewerker ofwel geleidelijk terugkeren naar de vroegere functie, ofwel tijdelijk (of definitief) aangepast werk krijgen. De werkgever stelt hiervoor een re-integratieplan op.

Je kan ook in onderling overleg opteren voor een informeel re-integratieproces. Je medewerker moet hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de arbeidsarts, en kan dan het werk eventueel geleidelijk of gedeeltelijk hervatten, los van het formele re-integratietraject. De werknemer kan bijvoorbeeld via progressieve werkhervatting het werk deels hervatten met behoud van een gedeeltelijke ziekte-uitkering als er toestemming is van de adviserende arts van het ziekenfonds.

Help je medewerkers terug aan het werk na een langdurige ziekte

Je medewerkers weer aan het werk zetten na een langdurige ziekte pak je best stapsgewijs aan. Acerta zet alvast enkele opties op een rijtje over de aanpak van zo'n integratietraject.

Re-integratie

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant
Werkgevers

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant

30 december 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité kwam op 22 december 2021 opnieuw samen om bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen de oprukkende omikronvariant. We geven je een overzicht van de bijkomende maatregelen die, bovenop de bestaande maatregelen, vanaf zondag 26 december 2021 ingaan.

Lees meer
Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer
Welke steunmaatregelen loodsen getroffen sectoren door vierde coronagolf?
Werkgevers

Welke steunmaatregelen loodsen getroffen sectoren door vierde coronagolf?

13 december 2021 Nele Mertens

De regering heeft op 10 december beslist om enkele bestaande steunmaatregelen te verlengen en ook om nieuwe steunmaatregelen in het leven te roepen. Via deze steunmaatregelen willen ze de sectoren die het zwaarst getroffen worden door de beperkende coronamaatregelen steunen.

Lees meer