Vorige

Rekruteren met het oog op vandaag of met een blik op morgen?

03 december 2019 Tom Vlieghe Werkgevers

Het belangrijkste criterium om bedienden aan te werven? ‘Potentieel’, volgens een bevraging van Acerta. Kennis en ervaring volgen op de tweede plaats. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. Want: de kracht van een organisatie schuilt in de kracht van mensen. Maar wat zijn de effecten van rekruteren op potentieel op je aanwervingsbeleid?

Leestijd: Later lezen?

Bijna 1 op de 3 werkgevers rekruteert bedienden op potentieel

Als er bedienden aangeworven worden, vindt liefst 86% van de werkgevers het groeipotentieel van een sollicitant belangrijk. 1 op de 3 vindt dat zelfs meer doorslaggevend dan de reeds verworven kennis en opgedane ervaring. Daarmee staat potentieel steevast op de eerste plaats. Een opmerkelijke verschuiving die onder meer wordt aangestuurd door de arbeidskrapte.

Wanneer het op de aanwerving van arbeiders aankomt, zijn werkgevers iets terughoudender. Hier strandde potentieel op een derde plaats, na arbeidsattitude en kennis en ervaring. Hoewel de meerderheid het belang van potentieel erkent, geven ze toch de voorkeur aan een meer traditionele aanwervingsstrategie. Nauwelijks de helft vindt potentieel zeer tot uiterst belangrijk.

Meer dan competenties en motivatie

De juiste man of vrouw op de juiste plaats? Beperk je niet tot competenties en motivatie. Potentieel reikt verder. Het gaat over leervermogen, flexibiliteit, attitude en de mate waarin je nieuwe medewerkers zich kunnen vinden in de waarden van je organisatie.

Door de digitalisering veranderen jobs in een pijlsnel tempo. De kennis veroudert, de houdbaarheid van een functie verkort. Verder kijken dan directe inzetbaarheid is bijgevolg cruciaal voor het voortbestaan van je organisatie. Hoe snel iemand nieuwe dingen leert, is even belangrijk – en misschien zelfs belangijker – dan wat ze al kennen en kunnen.

Snellere aanwerving, meer tijd om te ontwikkelen

Werkgevers zijn zekerder van hun stuk bij een kandidaat die het vereiste diploma en de gewenste ervaring heeft. Maar als je voor een perfecte match gaat, kan de aanwerving lang duren. Terwijl de opleiding van iemand met potentieel al had kunnen starten.

Met een kortere ‘time to hire’ krijg je meer ‘time to develop’. En dus meer tijd en middelen om een kandidaat, die misschien niet het juiste diploma heeft, maar wel veel potentieel, op te leiden. Leg de spreekwoordelijke lat tijdens de aanwerving iets minder hoog en focus op talent, flexibiliteit en motivatie. Zo ontstaan er mogelijkheden om jobs op een duurzame manier in te vullen.

Potentieel meten is bijna met zekerheid weten

De hamvraag luidt: wie is het ‘waard’ om in te investeren? Momenteel blijft potentieel inschatten nog vaak beperkt tot een buikgevoel. Potentieel ligt in de combinatie van motivationele gedrevenheid, denk- en leervermogen en start bij het zelfinzicht van het individu.  Daarnaast is de context waarin iemand terecht komt bepalend voor de mate waarin potentieel tot uiting kan komen.

Assessments die potentieel vanuit de verschillende dimensies in kaart brengen renderen langer dan bij de aanwerving alleen. Ze vormen het begin van een ontwikkelingstraject, waarbij de nieuwe medewerker groeit. En de organisatie werk maakt van duurzame inzetbaarheid, in plaats van directe inzetbaarheid.

Individueel potentieel, jouw resources van morgen

In onze whitepaper over talentontwikkeling lees je hoe je intern potentieel 100% kan benutten, hoe je aanwerft op potentieel en hoe je je krachten kan bundelen over de organisatiegrenzen heen.

Lees hier de whitepaper

Deel dit artikel

Tom Vlieghe

Geschreven door Tom Vlieghe

Director Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werf je eerste werknemer aan en krijg een korting
Werkgevers

Werf je eerste werknemer aan en krijg een korting

14 januari 2021 Nele Mertens

Zet jij de spannende stap naar de aanwerving van je eerste werknemer(s)? Dat is niet gemakkelijk en bovendien moet je rekening houden met de kost van je extra hulp. Gelukkig zijn er voordelen waar je recht op hebt wanneer je start als nieuwe werkgever.

Lees meer
Een flexibel aanwervingsbeleid dat inzetbaarheid centraal stelt, (be)loont
Werkgevers

Een flexibel aanwervingsbeleid dat inzetbaarheid centraal stelt, (be)loont

04 september 2020 Sabine Goossens

Hoe teken je een flexibel en futureproof aanwervingsbeleid uit en hoe ondersteunt de overheid je daarbij? We bieden je een blik op de mogelijkheden.

Lees meer
Duaal leren en studenten
Werkgevers

Duaal leren en studenten

16 juli 2020 Emmily Clerckx

Heb je leerlingen alternerend leren in dienst, dan is het in principe verboden om hen tewerk te stellen in de schoolvakanties. Gelukkig kan je hen sinds kort tijdens de zomermaanden als jobstudent tewerkstellen in je onderneming. Acerta zet voor jou alles even op een rijtje.

Lees meer