Vorige

Sociale partners sluiten cao’s over economische werkloosheid en tijdskrediet

07 oktober 2020 Nele Mertens Werkgevers

De sociale partners hebben twee cao’s gesloten die belangrijk zijn voor werknemers en werkgevers die getroffen zijn door de corona pandemie. Het gaat om cao 148, die inhaakt op tijdelijke werkloosheid om economische redenen, en om cao 103 waarin de neutralisatie van het corona-ouderschapsverlof voor tijdskrediet vastgesteld staat.

Leestijd: Later lezen?

Cao 148: tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wil je als werkgever beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden? Dan heb je hiervoor een juridische basis nodig. Bestaat er in je sector reeds een sectorale cao, dan moet je als werkgever geen verdere stappen ondernemen. Je kan je op dit sectoraal akkoord beroepen om je aanvraag te vervolledigen bij de RVA.

Ben je actief in een sector die hierover niets geregeld heeft, dan moet je als werkgever een ondernemingscao afsluiten of een ondernemingsplan opstellen. Welke van de twee je moet opstellen hangt af van de grootte van je onderneming.

Het belang van cao 148

Begin maart 2020 werd duidelijk dat ook ons land zwaar getroffen zou worden door het oprukkende coronavirus. Cao 147 maakte het voor alle werkgevers mogelijk om economische werkloosheid in te roepen voor bedienden. Tevergeefs zo bleek, aangezien voormalig minister van werk, Nathalie Muylle, enkele dagen later aankondigde dat alle werkgevers gebruik konden maken van de versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona).

Sinds 1 september is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht echter enkel nog mogelijk voor ‘hard getroffen’ werkgevers. Andere werkgevers moeten zich beroepen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen en moeten dus, zoals hierboven beschreven, een juridische basis hebben. De nood aan een oplossing werd al snel duidelijk.

Op 7 oktober is daarom cao 148 gesloten, die hetzelfde doel heeft als cao 147. Een nieuwigheid is wel dat je als werkgever verplicht bent een supplement van 5,63 euro te betalen aan de tijdelijk werkloze bedienden. Tenzij er in je onderneming of in de sector waarin je actief bent arbeiders werken die recht hebben op een hoger supplement. Dan pas je ook voor je bedienden dat hoger bedrag toe.

Cao 103: Corona-ouderschapsverlof geneutraliseerd voor tijdskrediet

Vanaf 1 mei 2020 konden werknemers, onder strikte voorwaarden, corona-ouderschapsverlof nemen. Nu het corona-ouderschapsverlof is afgelopen op 30 september 2020, stelt zich de vraag of deze werknemers terug tijdskrediet kunnen opnemen.

Wil een werknemer tijdskrediet opnemen, dan moet hij aan een aantal tewerkstellingsvoorwaarden voldoen:

  • Wil je werknemer 1/5 tijdskrediet opnemen dan moet hij in de 12 maanden die zijn schriftelijke aanvraag voorafgaan voltijds gewerkt hebben
  • Voor een halftijds tijdskrediet moet hij 3/4 van een voltijdse betrekking hebben voldaan in de afgelopen 12 maanden
Invloed van het corona-ouderschapsverlof buiten spel

Werknemers die corona-ouderschapsverlof namen, zouden in het komende jaar in principe geen tijdskrediet meer kunnen aanvragen aangezien zij deze tewerkstellingsvoorwaarde niet meer kunnen vervullen. Zij hebben tijdens hun corona-ouderschapsverlof immers maar 4/5 of halftijds gewerkt.

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben echter besloten om de periode van corona-ouderschapsverlof te neutraliseren zodat die periode buiten beschouwing wordt gelaten in de beoordeling van de tewerkstellingsvoorwaarden. Hierdoor kunnen werknemers die reeds corona-ouderschapsverlof hebben genomen toch nog aanspraak maken op het tijdkrediet.

Gelijkstelling jaarlijkse vakantie

Een laatste punt waar de sociale partners zich over gebogen hebben, is de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona voor de berekening van het recht op vakantie en vakantiegeld. De Nationale Arbeidsraad adviseert de nieuwe minister van werk om deze gelijkstelling door te voeren tot 31 december 2020. Het is daarover nog wachten op de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Krijg grip op je (personeels)kosten

Ontdek de oplossingen van Acerta om weer grip op je (personeels)kosten te krijgen.

Ontdek

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer