Vorige

Sociale verkiezingen 2020: bescherming kandidaten

07 januari 2021 Clara D'hollander Werkgevers

De sociale verkiezingen liggen intussen definitief achter ons. Hoe zit het met de beschermingsduur van de verkozenen en hun eventuele plaatsvervangers? En wat met werknemers die zich kandidaat hebben gesteld, maar die niet verkozen zijn? We zetten hieronder alle regels op een rijtje.

Leestijd: Later lezen?

Voor wie is de bijzondere ontslagbescherming?

Om te weten welke werknemers de bijzondere bescherming tegen ontslag genieten, kijken we naar de personen die op de definitieve kandidatenlijst stonden.

Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen verkozenen, plaatsvervangers en niet-verkozen kandidaten. Een werknemer die zich kandidaat stelt, geniet vier jaar bescherming tegen ontslag. Dit tot de datum waarop de nieuw verkozen afgevaardigden bij de volgende verkiezingen worden aangesteld. Enkel wanneer een kandidaat twee verkiezingen op rij niet verkozen is, wordt de beschermingsduur ingekort van vier naar twee jaar. In dat geval geniet de werknemer deze bescherming tot twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen (dag Y+2).

Hieronder vind je een overzicht terug aan de hand waarvan je de beschermingsduur kan bepalen:

Kandidaten mogen niet worden ontslagen, tenzij om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank is aanvaard of om economische of technische redenen die vooraf werden erkend door het betrokken paritair comité. Zijn zo’n redenen niet voorhanden, dan mag je de arbeidsovereenkomst van deze werknemers niet beëindigen.

Welke sancties gelden bij een onrechtmatig ontslag?

Ga je toch nog over tot het ontslag van een beschermde werknemer (anders dan een ontslag om dringende dan wel economische of technische redenen, of zonder de voorafgaande goedkeuring te bekomen), dan kan deze werknemer zijn re-integratie aanvragen. De sancties die gelden, zijn afhankelijk van deze vraag tot re-integratie:

  • Als de ontslagen werknemer zijn re-integratie niet aanvraagt, ben je automatisch gehouden tot een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
    • Twee jaar wanneer hij minder dan tien dienstjaren in de onderneming telt;
    • Drie jaar wanneer hij tien, maar minder dan twintig dienstjaren in de onderneming telt;
    • Vier jaar wanneer hij twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt.
  • Als de ontslagen werknemer zijn re-integratie aanvraagt, maar je aanvaardt dit niet binnen de vooropgestelde periode, dan ben je gehouden tot de bovenstaande forfaitaire vergoeding. Daarnaast moet je ook een variabele vergoeding betalen die gelijk is aan het loon tot het einde van het mandaat waarvoor je werknemer zijn kandidatuur heeft ingediend.

Als je overgaat tot de re-integratie van de ontslagen werknemer (die dit vraagt), ben je geen beschermingsvergoeding verschuldigd. Wel zal je eventuele gederfde lonen moeten uitbetalen.

Geef je ontslagen medewerker perspectief via een outplacementbegeleiding

Acerta biedt via een erkend kantorennetwerk outplacement in heel België aan, en dat in verschillende talen. Zo helpen we je ex-medewerkers snel weer aan de slag.

Ontdek outplacement

Deel dit artikel

Geschreven door Clara D'hollander

Juridisch adviseur Kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding
Werkgevers

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding

03 november 2021 Annelies Bries

In het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) werd een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2021-2022 opgemaakt. Hier lees je alvast welke afspraken op tafel liggen.

Lees meer
De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?
Werkgevers

De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?

08 juni 2021 Tom Dirix

De sociale partners in de groep van 10 bereikten een akkoord over 4 grote thema’s: het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, de einde loopbaan, overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe
Werkgevers

Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe

21 april 2021 Tom Dirix

Op maandag 19 april werden de sociale partners het op de valreep eens over een aanpassing van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Wat is de welvaartsenveloppe? Waarom is het belangrijk? En wat is er precies afgesproken?

Lees meer