Vorige

Steeds minder betaald educatief verlof ondanks belang van opleiding

26 augustus 2019 Werkgevers

Combineert jouw werknemer zijn werk met een opleiding? Voor bepaalde – arbeidsmarkt- of loopbaangerichte – opleidingen kan een medewerker educatief verlof aanvragen. Zo kan hij met behoud van zijn loon van het werk afwezig zijn om naar de les te gaan, te studeren en examens af te leggen. Als werkgever kan je dit verlof niet weigeren, maar moet je wel samen met je werknemer een planning overeenkomen.

Leestijd: Later lezen?

Educatief verlof is maar een van vele opleidingsmogelijkheden. Medewerkers die opleidingen volgen zijn multi-inzetbaar in jouw organisatie. Het laat je ook toe om mensen aan te werven op talent en potentieel eerder dan op vaardigheden, die kan je medewerker immers nog aanleren in een opleiding.

Betaald educatief verlof: dalende trend

Slechts 1,9% van de werknemers maakte in 2018 gebruik van betaald educatief verlof. Voor het vijfde jaar op rij zien we een daling. Wie wel een beroep deed op het educatief verlof, bleef daarvoor gemiddeld 51 uur afwezig van zijn job. Dat is ver onder het toegelaten aantal van 120 uur.

De opname van het educatief verlof verschilt per regio. In Wallonië ligt de interesse in het betaald educatief verlof nog lager: maar 1% van de werknemers maakte daar vorig jaar gebruik van deze opleidingsmogelijkheid. In Brussel was dat 1,4%. Dit wil niet per se zeggen dat werknemers niet (willen) bijleren, maar wel dat ze het niet via het stelsel van betaald educatief verlof doen.

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

In Vlaanderen geldt er vanaf 1 september 2019 een nieuwe regeling. Het betaald educatief verlof wordt er het Vlaams opleidingsverlof. De opleidingen zullen strenger worden gecontroleerd zodat de kwaliteit ervan hoog genoeg is. Daarnaast zal het systeem voor werkgevers transparanter worden, wat de administratie ervan vergemakkelijkt. De impact van de verandering valt nog af te wachten. In Wallonië en Brussel blijft het systeem van het betaald educatief verlof van kracht.

Hervorming aanmoedigingspremie tot Vlaams opleidingskrediet

De aanmoedigingspremie, die Vlaanderen vandaag toekent aan werknemers die tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen, evolueert vanaf 1 september 2019 naar het Vlaams opleidingskrediet.  De tussenkomst ontvangt je werknemer bovenop de uitkering van de RVA. Er kan trouwens enkel nog een tussenkomst verkregen worden voor opleidingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een overzicht van de opleidingen die in aanmerking komen vind je in de opleidingsdatabank.

Anders dan vroeger, kan er ook tussenkomst zijn wanneer het opleidingstijdskrediet in de 1/5de vorm wordt genomen. Waar je de aanmoedigingspremie vroeger maar voor beperkte tijd kon krijgen, is nu voorzien dat het Vlaams opleidingskrediet voor dezelfde periode als het tijdskrediet kan genoten worden, dus voor maximum 36 maanden. Een sector- of ondernemings-cao om de mogelijkheid tot tussenkomst te openen, is niet langer vereist in de privésector.

Vragen over het Vlaams Opleidingsverlof?

Volg onze opleiding ‘Vlaams Opleidingsverlof: wie doet wat?’ en je bent meteen mee met de regelgeving.

Volg onze opleiding

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen
Werkgevers

Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

14 januari 2021 Ellen Lammens

Heb jij ook al gehoord dat 2021 het jaar van de opleidingen wordt? Uit het federaal regeerakkoord bleek al dat de regering veel belang hecht aan de permanente vorming van werknemers.

Lees meer
Kernpunten debat: werken in 2021
Werkgevers

Kernpunten debat: werken in 2021

10 december 2020 Kathelijne Verboomen

2021 wordt steevast het jaar van de opleiding. Ontdek hier de kernpunten van Acerta’s HR Crossroads debat met onder andere viceminister-president Hilde Crevits.

Lees meer
Wijzigingen aan de Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers met een arbeidsbeperking
Werkgevers

Wijzigingen aan de Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers met een arbeidsbeperking

03 november 2020 Evy Schoels

Stel je een persoon met een door de VDAB erkende arbeidshandicap tewerk? Dan kan je bij de Vlaamse overheid een ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 wijzigen sommige regels.

Lees meer