Vorige

Steeds minder betaald educatief verlof ondanks belang van opleiding

26 augustus 2019 Werkgevers

Combineert jouw werknemer zijn werk met een opleiding? Voor bepaalde – arbeidsmarkt- of loopbaangerichte – opleidingen kan een medewerker educatief verlof aanvragen. Zo kan hij met behoud van zijn loon van het werk afwezig zijn om naar de les te gaan, te studeren en examens af te leggen. Als werkgever kan je dit verlof niet weigeren, maar moet je wel samen met je werknemer een planning overeenkomen.

Leestijd: Later lezen?

Educatief verlof is maar een van vele opleidingsmogelijkheden. Medewerkers die opleidingen volgen zijn multi-inzetbaar in jouw organisatie. Het laat je ook toe om mensen aan te werven op talent en potentieel eerder dan op vaardigheden, die kan je medewerker immers nog aanleren in een opleiding.

Betaald educatief verlof: dalende trend

Slechts 1,9% van de werknemers maakte in 2018 gebruik van betaald educatief verlof. Voor het vijfde jaar op rij zien we een daling. Wie wel een beroep deed op het educatief verlof, bleef daarvoor gemiddeld 51 uur afwezig van zijn job. Dat is ver onder het toegelaten aantal van 120 uur.

De opname van het educatief verlof verschilt per regio. In Wallonië ligt de interesse in het betaald educatief verlof nog lager: maar 1% van de werknemers maakte daar vorig jaar gebruik van deze opleidingsmogelijkheid. In Brussel was dat 1,4%. Dit wil niet per se zeggen dat werknemers niet (willen) bijleren, maar wel dat ze het niet via het stelsel van betaald educatief verlof doen.

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

In Vlaanderen geldt er vanaf 1 september 2019 een nieuwe regeling. Het betaald educatief verlof wordt er het Vlaams opleidingsverlof. De opleidingen zullen strenger worden gecontroleerd zodat de kwaliteit ervan hoog genoeg is. Daarnaast zal het systeem voor werkgevers transparanter worden, wat de administratie ervan vergemakkelijkt. De impact van de verandering valt nog af te wachten. In Wallonië en Brussel blijft het systeem van het betaald educatief verlof van kracht.

Hervorming aanmoedigingspremie tot Vlaams opleidingskrediet

De aanmoedigingspremie, die Vlaanderen vandaag toekent aan werknemers die tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen, evolueert vanaf 1 september 2019 naar het Vlaams opleidingskrediet.  De tussenkomst ontvangt je werknemer bovenop de uitkering van de RVA. Er kan trouwens enkel nog een tussenkomst verkregen worden voor opleidingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een overzicht van de opleidingen die in aanmerking komen vind je in de opleidingsdatabank.

Anders dan vroeger, kan er ook tussenkomst zijn wanneer het opleidingstijdskrediet in de 1/5de vorm wordt genomen. Waar je de aanmoedigingspremie vroeger maar voor beperkte tijd kon krijgen, is nu voorzien dat het Vlaams opleidingskrediet voor dezelfde periode als het tijdskrediet kan genoten worden, dus voor maximum 36 maanden. Een sector- of ondernemings-cao om de mogelijkheid tot tussenkomst te openen, is niet langer vereist in de privésector.

Vragen over het Vlaams Opleidingsverlof?

Volg onze opleiding ‘Vlaams Opleidingsverlof: wie doet wat?’ en je bent meteen mee met de regelgeving.

Volg onze opleiding

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Kick-start je carrière met de HR Talent Academy van Acerta
Werkgevers

Kick-start je carrière met de HR Talent Academy van Acerta

24 februari 2022

Wat als je binnenkort afstudeert en staat te popelen om je carrière te starten? Wat als je van de schoolbanken recht de HR-wereld kan induiken? En wat als je hierbij dag in dag uit gecoacht wordt door experten van Acerta? Dan is onze HR Talent Academy iets voor jou, ons nieuwe traineeship, boordevol theorie en praktijk.

Lees meer
De 3 meest gemaakte fouten in de decemberafrekening
Werkgevers

De 3 meest gemaakte fouten in de decemberafrekening

15 november 2021 Dirk Neefs

De decemberafrekening is een financiële verrekening van de niet opgenomen vakantierechten als gevolg van een vermindering van het arbeidsregime. Als je werknemer van voltijds naar deeltijds werken overstapt, moet je je werknemer in december een bedrag uitbetalen, voor de verlofdagen die hij niet heeft kunnen opnemen.

Lees meer
Waarom inzetten op de talenten van je medewerkers?
Werkgevers

Waarom inzetten op de talenten van je medewerkers?

10 augustus 2021 Goedele Laga

Inzetten op de talenten van je medewerkers is van niet te onderschatten belang in de huidige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat immers onder druk, en de zoektocht naar talentvolle medewerkers is een ware uitdaging.

Lees meer