Vorige

Tekort aan personeel? Nieuwe maatregelen bieden soelaas

30 april 2020 Annelies Bries Werkgevers

Heb jij een tekort aan personeel én behoort jouw onderneming tot een kritieke of vitale sector? Dan lees je best de nieuwe maatregelen die onlangs in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Méér vrijwillige overuren

In principe kunnen werknemers maximaal 120 overuren op vrijwillige basis presteren. Dat aantal wordt nu verhoogd, zodat je medewerker in het totaal 220 vrijwillige overuren kan presteren. Hou er rekening mee dat deze overuren niet ingehaald moeten worden, en de bijkomende vrijwillige overuren ook geen recht geven op een overloontoeslag. Dat wil zeggen dat de loonkost lichter is voor de werkgever.

Waar ligt het voordeel dan voor de werknemer? De bedoeling zou zijn dat je medewerker geen belastingen betaalt op het loon voor deze overuren, maar daar is momenteel nog geen akkoord over. Het is dus nog afwachten of die belastingvrijstelling er effectief zal komen.

Er zijn ook enkele aandachtspunten: de maatregel is enkel van toepassing in de kritieke sectoren én is ook tijdelijk (van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020).

Asielzoekers kunnen meteen aan het werk

Asielzoekers kunnen slechts werken na een wachtperiode van vier maanden (als er dan nog geen beslissing werd getroffen over hun aanvraag tot asiel), tot er een definitieve beslissing genomen wordt in hun procedure. Maar nu zou deze tijdsvoorwaarde van 4 maanden geschorst worden, waardoor asielzoekers onmiddellijk kunnen gaan werken. De bedoeling is om de grote tekorten in de seizoensarbeid op te vangen, hoewel de maatregel niet beperkt is tot de sectoren die beroep doen op seizoenarbeiders (of zelfs niet tot de kritieke sectoren). De asielzoekers kunnen dus tewerkgesteld worden in de ganse arbeidsmarkt.

Deze maatregel geldt enkel voor asielzoekers die ten laatste op 18 maart 2020 hun aanvraag voor asiel hebben ingediend. Deze maatregel is van toepassing tot en met 30 juni 2020. Let wel op, de werkgever is verplicht om deze werknemers op te vangen. Dat houdt (minstens) de huisvesting in.

Méér korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur kan je in principe niet meer dan vier keer opeenvolgend sluiten. Indien dat wel gebeurt, dan wordt de arbeidsovereenkomst wettelijk omgevormd tot een arbeidscontract van onbepaalde duur. Maar deze beperking wordt nu opgeheven, waardoor werkgevers en werknemers onbeperkt overeenkomsten voor bepaalde duur – en bepaald werk – kunnen sluiten. De voorwaarde is wel dat elke overeenkomst een minimumduur heeft van 7 dagen.

De maatregel is trouwens enkel van toepassing in de kritieke sectoren in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020.

Werknemers ter beschikking stellen in kritieke sectoren

Het ter beschikking stellen, of uitlenen van werknemers aan andere bedrijven is bij wet verboden als die andere bedrijven instructies geven aan de uitgeleende werknemers. Hier bestaan wel uitzonderingen op, denk maar aan interim arbeid.

De nieuwe maatregel maakt het ‘delen van werknemers’ veel soepeler. Zo kunnen werknemers uitgeleend worden aan andere bedrijven in kritieke sectoren, zonder veel beperkingen. De voorwaarde is dat de drie partijen (beide werkgevers en de werknemer) samen een schriftelijke overeenkomst tekenen. Dat impliceert trouwens dat de werknemer, die trouwens al vast in dienst moet zijn vóór 10 april 2020 om beroep te kunnen doen op deze maatregel, akkoord gaat en dat het een vrijwillige maatregel is. De ‘nieuwe (tijdelijke)’ werkgever mag vervolgens de uitgeleende werknemer normale instructies geven en het normale werkgeversgezag uitoefenen.

De werknemer moet trouwens dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als de andere werknemers in eenzelfde functie van de nieuwe (tijdelijke) werkgever. Goede afspraken zijn dus noodzakelijk en het is belangrijk dat de overeenkomst goed opgesteld is.

De nieuwe tijdelijke werkgever is mee de verantwoordelijk voor de lonen en sociale bijdragen van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, alsook voor de bescherming en veiligheid van de ‘gedeelde’ werknemer.

Deze maatregel is tijdelijk en loopt op 30 juni 2020 af.

Studenten mogen méér uren werken

Ook studenten krijgen de mogelijkheid om méér uren te werken. In principe kunnen ze 475 uur per jaar werken zonder hiervoor sociale bijdragen te moeten betalen. De nieuwe maatregel houdt echter in dat de gewerkte uren tijdens het tweede kwartaal niet aangerekend worden op dat maximum van 475 uur op jaarbasis. Studenten kunnen dus ook ingezet worden, in elke sector, om personeelstekorten op te vangen en dit aan het voordelige tarief van de solidariteitsbijdragen.

Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren

Er zijn nog een aantal maatregelen waarvan enkel werkgevers die werken in vitale sectoren gebruik kunnen maken. Dit zijn: PC 144 (voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen grond van de werkgever), PC 145 (met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen), PC 146, PC 322 (voor zover de werknemer tewerkgesteld wordt bij een gebruiker in één van de opgenoemde sectoren).

A. Tijdelijke schorsing van tijdskrediet of thematisch verlof om opnieuw te gaan werken bij eigen werkgever

Als je medewerker zijn arbeidsprestaties verminderd heeft of onderbroken heeft in het stelsel van tijdskrediet of thematisch verlof, dan kan hij of zij, op vrijwillige basis, die regeling tijdelijk schorsen. Voorwaarde is dat jouw onderneming tot een vitale sector behoort. Deze maatregel is van toepassing tot en met 31 mei 2020.

B. Tijdelijke schorsing van tijdskrediet of thematisch verlof om opnieuw te gaan werken bij een andere werkgever

In principe kunnen werknemers die hun tewerkstelling onderbroken of verminderd hebben geen nieuwe activiteit starten. De nieuwe maatregel maakt daar een uitzondering op. Zo zal een nieuwe tewerkstelling, in een vitale sector, wél gecombineerd kunnen worden met tijdskrediet of een thematisch verlof. Het loon van die nieuwe tewerkstelling zal cumuleerbaar zijn met 75% van de onderbrekingsuitkering.

Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur getekend worden, waarbij de einddatum niet later dan 31 mei 2020 (de einddatum van de maatregel) mag zijn. Het gaat hier dus ook om een vrijwillige maatregel. Bovendien heeft de werknemer geen toestemming nodig van zijn huidige werkgever (waar zijn arbeidsovereenkomst geschorst is).

C. Tijdelijke tewerkstelling van (tijdelijke) werklozen

Tijdelijke werklozen die een werkloosheidsuitkering ontvangen kunnen het werk hervatten bij een bedrijf uit de vitale sector, en toch hun werkloosheidsuitkering behouden. Zij kunnen hun loon cumuleren met 75% van de werkloosheidsuitkering.

De tewerkstelling mag niet langer duren dan de toepassing van de maatregel (dus tot maximaal 31 mei 2020).

Bovendien is de maatregel ook van toepassing op werklozen met bedrijfstoeslag. Zij kunnen terug aan de slag bij hun oude werkgever met behoud van 75 % van de werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat die behoort tot de vitale sector. Tijdens de periode van werkhervatting bij hun vroegere werkgever wordt bovendien de aanvullende vergoeding SWT vrijgesteld van bijdragen.

Overzicht van nieuwe corona-maatregelen?

Raadpleeg onze FAQ-pagina en vind een antwoord op al jouw vragen.

FAQ raadplegen

Deel dit artikel

Annelies Bries

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Covid-19: Wat zijn de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?
Werkgevers

Covid-19: Wat zijn de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?

21 september 2020 Amandine Boseret

Wist je dat, in sommige gevallen, de opzegtermijn bij ontslag gegeven door de werkgever langer dan verwacht is voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Ontdek in dit artikel een overzicht van de basisregels en de impact van Covid-19.

Lees meer
Sociaal akkoord over bijkomende steunmaatregelen voor werkgevers
Werkgevers

Sociaal akkoord over bijkomende steunmaatregelen voor werkgevers

15 september 2020 Annelies Bries

De Nationale Arbeidsraad heeft een akkoord over een aantal maatregelen die bedrijven, sectoren en werknemers moeten helpen om de moeilijke coronaperiode te overbruggen. Ontdek hier wat dit akkoord precies inhoudt.

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid wegens corona en vakantie: een stand van zaken
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en vakantie: een stand van zaken

11 september 2020 Marijke Beelen

Krijgen werknemers minder vakantie in 2021 omdat hun bedrijf in 2020 tijdelijke werkloosheid wegens corona toepaste? Dit is een verontrustende vraag waarvan het antwoord voor een deel gekend is. We zetten even alles op een rijtje.

Lees meer