Vorige

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie treden in werking

30 december 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Op de ministerraad van 6 november 2020 kondigde de federale regering een breed pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers aan.

Verschillende van deze steunmaatregelen zijn nu opgenomen in de wet ‘houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ die op 30 december in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hieronder krijg je een overzicht van de maatregelen waarop je vanaf nu een beroep kan doen.

Leestijd: Later lezen?

Compensatie voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie

Heb je in 2020 beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens corona? In dat geval komt de overheid deels tussen in de financiering van het vakantiegeld voor je tijdelijk werkloze bedienden. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Je zal de compensatie ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021 ontvangen. Voor je arbeiders verloopt de compensatie via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Maatregelen voor cruciale sectoren

Ben je actief in de zorgsector, cruciale sectoren of de essentiële diensten? Dan geldt er een verhoogd quotum van te presteren vrijwillige overuren van 220 uren en dat voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 én voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon van toepassing. De modaliteiten somden we voor je op in dit nieuwsbericht.

In de zorgsectoren, het onderwijs en als werkgever belast met contactopsporing beschik je ook over volgende mogelijkheden:

  • je werknemer in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof kan dit verlof tijdelijk opschorten om opnieuw bij te springen. Tijdens deze periode is er geen recht op een uitkering. Na de piekperiode herleeft het verlofstelsel; 
  • via een versoepelde procedure zullen werknemers tijdelijk aan jou ter beschikking gesteld kunnen worden.
    Ook werknemers in een stelsel van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof, tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag mogen met behoud van 75% van hun uitkering bij jou aan de slag. Tot slot kan je tijdelijk werklozen met opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen aantrekken.  

Je behoort tot de zorgsector als je onder paritair comité 318, 319, 329, 330, 331 of 332 ressorteert of als je een uitzendkracht tewerkstelt.

Commerciële woonzorgcentra krijgen tot slot de toelating om tot 31 maart 2021 vrijwilligers in te zetten. De nabestaanden van vrijwilligers overleden ten gevolge van het coronavirus tot de datum van 1 april 2021 kunnen terecht bij het COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers.

In de land- en tuinbouw is ook in 2021 een ruimer aantal dagen seizoensarbeid mogelijk. Voor de landbouw wordt het quotum 60 dagen en voor de tuinbouw wordt het quotum 100 dagen.

Maatregelen voor je werknemers

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind wordt uitgebreid naar de situaties waarin het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of om een andere reden in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er moet steeds een attest van controle zijn. De aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt op hetzelfde niveau getrokken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Beide maatregelen gelden tot 31 maart 2021.

Ook de geldigheidsduur van ontvangen maaltijdcheques, ecocheques en sport/cultuurcheques wordt als gevolg van de COVID-19-pandemie verlengd. Maaltijd- en ecocheques die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 zullen zes maanden langer geldig zijn. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques uitgereikt in 2019 - die allemaal een vaste vervaldatum van 30 september 2020 hadden - wordt verlengd tot 30 september 2021.

Blijf up-to-date

Meer informatie over deze en alle andere maatregelen kan je terugvinden in de FAQ.

FAQ Werkgevers

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Nieuwe maatregelen om vierde coronagolf in te dijken
Werkgevers

Nieuwe maatregelen om vierde coronagolf in te dijken

27 oktober 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genomen om de 4e coronagolf in te dijken. We geven een overzicht van beslissingen relevant voor werkgevers.

Lees meer
Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?
Werkgevers

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?

22 oktober 2021 Nele Mertens

In 2020 was er een gelijkstelling van de niet gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid. Ondertussen is er ook nieuws over de vakantierechten van werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren.

Lees meer
Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer