Vorige

Toekomstgericht verlonen van je medewerkers

01 december 2020 Ellen Roelants Werkgevers

Als het van twee op de drie bedrijven afhangt, zouden de loonstijgingen op basis van anciënniteit herbekeken moeten worden. Dat blijkt uit een online bevraging van Acerta, de KU Leuven en HR Square bij 576 werkgevers in september.

Leestijd: Later lezen?

Is anciënniteit aan verjongingskuur toe?

De ruimte voor loonstijgingen en de verloning op basis van anciënniteit doen wel vaker discussies oplaaien. Loon op basis van anciënniteit wordt daarom door meer en meer werkgevers in vraag gesteld: maar liefst 66% wil de impact ervan herzien. Bovendien voelen deze werkgevers zich gesteund door het regeerakkoord waarin het ook in vraag wordt gesteld.

Flexibiliteit is een gegeerde competentie die de komende jaren verder aan belang zal winnen. Werkgevers en werknemers die snel en flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden zullen minder snel uit de boot vallen. En die flexibiliteit dekt vele ladingen, gaande van thuiswerken tot glijdende werkuren en ook flexibel verlonen, bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariaplan. Met een cafetariaplan kom je tegemoet aan de individuele noden van je medewerkers, zowel jong als oud, en geef je hen de kans een verloning op maat samen te stellen. En dat met eenzelfde loonkost.

Resultaatgericht verlonen als uitgangspunt

Corona bracht op vlak van verlonen heel wat veranderingen teweeg. Zo zijn steeds meer bedrijven bereid hun medewerkers te belonen op basis van output. Ongeveer een vijfde zegt vandaag al resultaatgericht te verlonen. Bijna de helft van de werkgevers (49%) lijkt gewonnen te zijn voor prestatiebeloning of variabele verloning, maar heeft nog geen concrete stappen gezet. Iets meer dan de helft (51%) is nog niet helemaal overtuigd van het idee te verlonen op basis van resultaten.

Gelukkig zijn er meerdere opties om je medewerkers optimaal te verlonen, zoals toekomstgericht verlonen. 73,8% van de werkgevers geeft aan bereid te zijn hun medewerkers te belonen wanneer zij actief inzetten op hun duurzame inzetbaarheid. Een ding is zeker: de juiste verloning is bevorderlijk voor de inzetbaarheid van mensen.

Van bedrijfswagen naar duurzame salariswagen

Nog zo’n heilig huisje is de bedrijfswagen. Zelfs het coronavirus krijgt deze geliefde extralegale manier van verlonen niet klein: 53% van de bevraagde werkgevers blijft de bedrijfswagen als een toegevoegde waarde in het loonpakket zien. Slechts 14,5% vindt dat de bedrijfswagen na corona nog maar weinig toegevoegde waarde zal bieden. Voor de overige 33% is de bedrijfswagen niet van toepassing voor hun organisatie.

Ondanks het massale thuiswerk, is de bedrijfswagen dus een blijver. Al spreken we bij Acerta liever over een ‘salariswagen’, want veel werknemers beschouwen het als een extra stuk loon dat bovenal persoonlijk is. Werknemers gebruiken hun bedrijfswagen voor werk- en privéverplaatsingen, wat in de kosten kan schelen. Toch zijn we ervan overtuigd dat bedrijven geleidelijk aan zullen switchen naar een groener wagenpark. Deze vergroening werd eveneens opgenomen in bovengenoemd regeerakkoord.

Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Door flexibel te verlonen bevorder je de tevredenheid van je medewerkers en houd je talenten aan boord. Zo is een cafetariaplan een haalbare kaart voor grote én kleine ondernemingen. Onze ervaren consultants helpen je graag op weg.

Cafetariaplan

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Roelants

Senior Consultant

Gerelateerde artikels

Einde van de mobiliteitsvergoeding: alternatieve oplossingen
Werkgevers

Einde van de mobiliteitsvergoeding: alternatieve oplossingen

08 december 2020 Ellen Lammens

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2020 de mobiliteitsvergoeding (cash for car).

Lees meer
Meer bonussen uitbetaald, ondanks corona
Werkgevers

Meer bonussen uitbetaald, ondanks corona

08 december 2020 Annelies Baelus

In 2020 krijgt 18% meer bedienden een bonus toegekend. De coronacrisis heeft dus nog geen impact op de bonussen, al komt daar volgend jaar mogelijk verandering in.

Lees meer
Moet je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen?
Werkgevers

Moet je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen?

03 december 2020 Karolien Van Herpe

Auteursrechtenvergoedingen zijn aan een opmars bezig: sinds een jaar of twee zien we een stijging in het aantal werkgevers die hun medewerkers belonen voor het overdragen van intellectueel eigendom. Een win-win voor alle partijen.

Lees meer