Vorige

Vlaams Parlement breidt antidiscriminatiebepalingen uit

09 april 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Op 9 april 2021 trad het decreet dat de Vlaamse antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitbreidt, in werking. De uitbreiding omvat bijkomende bescherming tegen represailles van de werkgever, waardoor voortaan ook personen die een slachtoffer van discriminatie verdedigen of voor het slachtoffer getuigen, bescherming genieten.

Leestijd: Later lezen?

Wat staat er in het decreet houdende ‘evenredige participatie in de arbeidsmarkt’?

Het is geen geheim dat de Vlaamse arbeidsmarkt met een aantal structurele problemen kampt. Eén van de meest persistente problemen is de ondervertegenwoordiging van verschillende kansengroepen, waaronder ouderen, kortgeschoolden en allochtonen.

Het decreet stelt dat de deelname aan de arbeidsmarkt in verhouding moet staan tot de samenstelling van de beroepsbevolking. Met andere woorden: we moeten streven naar de evenredige en volwaardige participatie van de kansengroepen op alle organisatieniveaus, en dat volgens het principe van gelijke behandeling. Gelijke behandeling houdt de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt in.

Respecteren van de antidiscriminatiebepalingen

Om effectief te zijn, zijn doeltreffende sancties en een adequate rechtsbescherming cruciaal voor de handhaving van de antidiscriminatiebepalingen. Tot voor kort werd in het huidige decreet enkel voorzien in de bescherming tegen represailles van de werkgever voor:

  • het slachtoffer van de discriminatie;
  • personen die een slachtoffer van discriminatie vertegenwoordigen of in zijn of haar voordeel getuigen tijdens een procedure.

Onder represaillemaatregelen verstaan we: een ontslag, een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden of andere nadelige maatregelen.

Uitbreiding van bescherming tegen represailles werkgever

Door de recente uitbreiding van de antidiscriminatiebepalingen vallen nu ook personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen, door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen, onder bescherming tegen represailles van de werkgever. Deze steun kan zowel formeel als informeel zijn. Ook collega’s die een slachtoffer steunen genieten bescherming.

Met deze wijzigingen wil de minister tegemoet komen aan een procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie en het arrest Hakelbracht van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2019.

Geef alle talenten een kans

In het licht van de vergrijzende en afnemende arbeidsreserve is het een must om alle talenten een kans te geven. Een divers personeelsbestand - dat bestaat uit een unieke mix van achtergronden, vaardigheden, visies en stijlen - is de beste manier om je werkorganisatie voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Inclusief ondernemen biedt niet alleen een antwoord op de brandende arbeidskrapte, het geeft je onderneming de nodige veerkracht om toekomstige uitdagingen soepel het hoofd te kunnen bieden. Dat inclusief ondernemen je eveneens een sterker concurrentievoordeel oplevert en een positieve impact op de bedrijfswinst heeft, staat buiten kijf.

Maak jouw onderneming inclusief

Klaar om je handen uit de mouwen te steken en jouw onderneming inclusiever te maken? De bootcamps van Hands-On Inclusion geven je sterke argumenten, slimme strategieën en praktische hulpmiddelen waarmee je als werkgever aan de slag kan.

Aanbod Hands-On Inclusion

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Hoe bescherm je de persoonsgegevens van je medewerkers?
Werkgevers

Hoe bescherm je de persoonsgegevens van je medewerkers?

26 januari 2022 Miet Vanhegen

Welke spelregels moet je hanteren bij het verzamelen, het gebruik en de beveiliging van de persoonsgegevens? De Europese dag van de privacy op 28 januari, doet ons even stilstaan bij de procedures die de bescherming van persoonsgegevens moeten garanderen.

Lees meer
De hr-wereld aan je voeten dankzij het opleidingstraject van Acerta
Werkgevers

De hr-wereld aan je voeten dankzij het opleidingstraject van Acerta

04 januari 2022

Binnenkort is het weer zover, dan start er een nieuw opleidingstraject voor HR Consultants. Sta jij open voor een nieuwe uitdaging binnen de hr-wereld of twijfel je nog over de mogelijkheden bij Acerta? Wij nemen je alvast mee met Tiny & Lies, twee enthousiaste collega’s die deze wereld maar al te graag verkennen.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer