Vorige

Wat verandert er in maart 2020 voor de werkgever?

28 februari 2020 Nele Mertens Werkgevers

Een nieuwe maand betekent meestal ook een aantal aanpassingen en nieuwe regels voor jou als werkgever. Hieronder geven we je een overzicht van de opvallendste zaken die in maart veranderen.

Leestijd: Later lezen?
1. Overschrijding van de spilindex

De spilindex voor overheidswedden en sociale uitkeringen werd overschreden. Dat wil zeggen dat de sociale uitkeringen en de lonen van de socialprofitsector moeten worden geïndexeerd: ze stijgen dan met 2%.

Eerst zijn de sociale uitkeringen, het gewaarborgd minimuminkomen en het minimumloon voor flexi-jobbers aan de beurt. In april gaan ook de lonen van de ambtenaren en de socialprofitsectoren (die nog niet in maart geïndexeerd werden) met 2% naar boven.

2. Het coronavirus: tijdelijke werkloosheid

Het coronavirus is niet meer weg te denken uit het nieuws. Het verspreidt zich razendsnel, waardoor verschillende steden – of landen – preventief tijdelijk van de buitenwereld werden afgesloten. Dat heeft een grote impact op het toerisme en op de economie. Het kan zijn dat ook jouw onderneming hinder van de maatregelen ondervindt, waardoor je productie achteruit gaat of je je medewerkers thuis moet zetten. Denk maar aan grondstoffen die tijdelijk niet geleverd kunnen worden of buitenlandse handelstransacties die niet kunnen doorgaan. Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta, legt in deze blog uit welke rechten en plichten je hebt als werkgever bij de mogelijke gevolgen van het coronavirus, en wanneer je beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ontdek de verschillende scenario’s en de stappen die je als werkgever kan nemen.

3. Verplicht inschrijvingsbewijs voor studenten

Een student in dienst nemen kan financieel erg interessant zijn. Zowel jij als de student hoeven immers geen gewone socialezekerheidsbijdragen te betalen, maar vallen terug op het systeem van de voordeligere solidariteitsbijdrage.

Als werkgever moet je wel zeker zijn dat de persoon die je aanwerft wel degelijk student is. Voor de RSZ kan iemand enkel tewerkgesteld worden als student aan het voordelige tarief van de solidariteitsbijdrage als hij of zij officieel verbonden is aan een (hoge)school of universiteit.

Daarom ben je vanaf het eerste kwartaal van 2020 verplicht als werkgever om een bewijs van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar te vragen. Je hoeft dit bewijs niet spontaan aan de RSZ te bezorgen, maar je moet het wel kunnen voorleggen bij controle.

4. Opnieuw zomeruur

In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart draaien we de klok een uur vooruit. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor je medewerkers die ’s nachts werken, want zij werken die nacht een uur minder dan normaal.

Wanneer je je medewerkers op maandbasis uitbetaalt, heeft de uurwisseling geen gevolgen. Betaal je je medewerkers op uurbasis? Dan heeft de omschakeling wél gevolgen. Ze werken immers maar 7 uur, maar worden wel 8 uur uitbetaald. Om dat te compenseren, is het aangeraden om dezelfde werknemers tewerk te stellen in de nacht van de omschakeling naar het winteruur. Dan werken je werknemers negen uur, maar worden ze maar voor acht uur uitbetaald.

5. Meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Vanaf 1 maart 2020 is er een wijziging in de bestaande procedure van detachering naar Nederland. Stuur jij je medewerkers naar Nederland uit voor een tijdelijke opdracht? Dan zal je dit op voorhand moeten melden via de webapplicatie postedworkers.nl. Christophe Hameeuw legt in deze blog uit wat dat precies inhoudt.

6. Verduidelijking over het recht op ecocheques

Er was nog tot nu toe weinig duidelijkheid over het recht op ecocheques, maar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft onlangs de kwestie verduidelijkt. Heb je als werknemer recht op ecocheques, dan wordt het bedrag daarvan berekend op basis van je prestaties tijdens de referteperiode. Een aantal schorsingen van de arbeidsovereenkomst, zoals de periode van het gewaarborgd loon, worden daarbij gelijkgesteld en geven dus ook recht op ecocheques.

Maar wat zijn de juiste berekeningsregels voor een werknemer die het werk progressief hervat? Deze persoon werkt maar een beperkt aantal uren, maar toch wordt zijn arbeidsovereenkomst niet als geschorst beschouwd. Heeft hij dan recht op hetzelfde bedrag als iemand die voltijds werkt? Uit een advies van de FOD WASO blijkt dat de werknemer enkel recht heeft op het bedrag aan ecocheques dat overeenstemt met de werkelijk geleverde prestaties. Voor de dagen of dagdelen dat de werknemer niet werkt in het kader van de progressieve werkhervatting, heeft hij in principe dus geen recht op ecocheques.  

Volg de sociaaljuridische updates van Acerta

De sociaaljuridische updates zijn maandelijkse infosessies van 2 uur. Ze bieden je een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?
Werkgevers

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?

22 oktober 2021 Nele Mertens

In 2020 was er een gelijkstelling van de niet gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid. Ondertussen is er ook nieuws over de vakantierechten van werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren.

Lees meer
Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer