Vorige

Wat zijn de maatregelen rond werk en sociale economie van het nieuwe regeerakkoord?

07 oktober 2019 Tom Dirix Werkgevers

Op 30 september bereikten de onderhandelaars van CD&V, N-VA en Open VLD een Vlaams regeerakkoord. Dat regeerakkoord is een document waarin alle afspraken staan over het beleid dat de Vlaamse regering zal voeren gedurende de komende legislatuur. Het voorziet een antwoord op een aantal grote uitdagingen zoals onderwijs, digitale evolutie, mobiliteit,… Het regeerakkoord heeft nog geen directe uitwerking voor het in concrete wetten gegoten is.

In deze blog gaan we in op het luik werk en sociale economie van het nieuwe akkoord. De ambitie van de nieuwe regering is om een stijging van de werkzaamheidsgraad te realiseren van 75% naar 80%. Dat wil zeggen dat er minstens 120.000 mensen extra aan de slag zouden moeten gaan om deze doelstelling te vervullen. Zo’n doelstelling kan maar worden gerealiseerd door een divers pakket aan maatregelen. Je vindt hierna een bespreking van de voorstellen.

Leestijd: Later lezen?

Jobbonus en behoud doelgroepenvermindering

Het akkoord voorziet vanaf 2021 de invoering van een jobbonus voor mensen met een laag loon: een bonus tot 600 euro op jaarbasis voor brutolonen tot 1.700 euro. De hoogte van de bonus wordt vervolgens gefaseerd afgebouwd tot een loon van 2500 euro bruto. Op die manier moet het verschil tussen werken en niet-werken groter worden. Er is geen indicatie op welke manier deze bonus zal worden gerealiseerd (via fiscale of parafiscale weg).

Hetzelfde geldt voor de doelgroepverminderingen voor jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap. In overleg met de sociale partners wordt er tegen 2021 een mogelijke hervorming van deze verminderingen voorzien. Het akkoord bevat geen indicatie waaruit de aanpassing of optimalisatie zou worden doorgevoerd.

Inzetten op activering van arbeidspotentieel – en mogelijke sanctionering

Ter ondersteuning van de ambitie om naar een tewerkstellingsgraad van 80% te gaan, zal de regering maximaal inzetten op het in kaart brengen van het volledige arbeidspotentieel.

Ze voorzien een breed scala aan hefbomen om dit te realiseren. Voor werkzoekenden die na twee jaar er niet in zouden slagen om een job te vinden, voorziet men een vorm van verplichte gemeenschapsdienst.

Sociale Economie

De Vlaamse regering zal in overleg met de federale regering inzetten op de harmonisering van de statuten in de sector van de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen. De opzet is om alle sociale economiebedrijven op dezelfde manier te behandelen.

Naast de stimulatie van het collectieve maatwerk voorziet men ook de invoering van het zogenaamde individuele maatwerk. Dit is een hervorming van de maatregel ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE): een maatregel waarbij de werkloosheidsuitkering wordt benut om een werkervaring aan te bieden aan moeilijk te plaatsen werklozen.

Levenslang leren voor iedereen – VDAB in the lead

De rol van de VDAB zal worden uitgebreid en versterkt om een leercultuur voor iedereen te faciliteren en te optimaliseren. Er zal onder andere werk worden gemaakt van een gedetailleerd leerportfolio.

Daarnaast zal er ook nog meer worden ingezet op het bestaande duaal leren. Het akkoord voorziet nog een uitbreiding van het aantal opleidingen in het secundair onderwijs en zet de deur op een kier om het systeem ook in te voeren in het hoger- en volwassenenonderwijs.

Combinatie werk-privé

Meer mensen aan het werk, langer aan het werk,… dat heeft ook een impact op de gezinssituatie. Met het oog hierop wordt onder meer voorzien in flexibelere kinderopvang, sensibiliseren over flexibele werktijden, een mogelijke vereenvoudiging van het systeem van dienstencheques,…

Een opvallende passage voorziet ook een overleg met het federale niveau voor de overdracht van thematische verloven naar het Vlaamse niveau. Er zou dan één stelsel komen naar analogie met het stelsel van het Vlaams zorgkrediet. Onder thematische verloven verstaan we ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. Of deze overdracht dan ook zou resulteren in gewijzigde toelatingsvoorwaarden of aanpassing van de duur, valt af te wachten.

Voorlopig heeft dit regeerakkoord nog geen implicaties op wetgevend vlak. Vooraleer de maatregelen uit het akkoord in werking treden, moeten verschillende partijen het akkoord goedkeuren en moet er nog over gestemd worden. Vervolgens wordt het klassieke wetgevende traject bewandeld om finaal te resulteren in de nodige wetten, besluiten en decreten.

Op de hoogte blijven van de sociale wetgeving?

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Houd je kennis op peil met onze maandelijkse sociaal-juridische updates op maat van jouw sector.

Schrijf je in voor de gratis proefsessie

Deel dit artikel

Tom Dirix

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer