Vorige

Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan

03 december 2020 Christophe Hameeuw Werkgevers

De brexit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Vanaf dat moment trad een transitiefase in werking die nog tot eind dit jaar loopt. In deze periode wijzigt vrijwel niets en blijven alle EU-regels en -wetten, de interne markt en Douane-Unie van kracht.

Daar komt snel verandering in, want op 1 januari 2021 verlaat het VK de EU for real en gaan de Britten hun eigen weg. Een uittreding die verregaande gevolgen heeft voor bedrijven en hun werknemers langs beide kanten van het kanaal. Een gouden raad: brace yourself, brexit is coming.

Leestijd: Later lezen?

De impact van brexit op…

Waaraan mogen werkgevers zich verwachten na de brexit? Hoe zal de nieuwe relatie tussen het VK en de EU eruitzien? Meer duidelijkheid over de verhoudingen krijgen we zodra de onderhandelingen achter de rug zijn. Die lopen nog tot het eind van de overgangsperiode. Hieronder bespreken we de impact van brexit, in hoeverre deze al gekend is.

… immigratie

Voortaan hebben Belgen die naar het VK reizen of omgekeerd een internationaal paspoort nodig. Enkel onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden blijft het inreizen met een nationaal ID-kaart mogelijk. Verder geldt een vrijstelling van visum voor ‘kort verblijf’ voor Britten die naar België komen en visa versa. Voor langere tewerkstelling en/of verblijf is een visum vereist.

… verblijven en werken

Britten die:

  • reeds voor 31 december 2020 in België wonen met een elektronische kaart, moeten hun verblijfstitel omzetten naar een nieuwe elektronisch verblijfskaart. Alleen dan mogen ze verder blijven werken in België;
  • reeds voor 31 december 2020 in België als grensarbeider werken moeten een aanvraag voor een elektronische kaart voor klein grensverkeer indienen bij de gemeente waar ze gewoonlijk werken. Deze kaart geeft onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt, maar geen recht op verblijf. Wel worden de rechten rond in- en uitreizen beschermd. Gedetacheerde werknemers worden overigens niet gekwalificeerd als grensarbeider.

Na 31 december 2020 loopt het vrije verkeer van personen tussen de EU en het VK ten einde. Britse burgers worden dan ‘derdelanders’ die enkel onder strikte voorwaarden in een EU-lidstaat mogen wonen en werken. Ook Belgen die naar het VK gaat om er te wonen en werken, hebben toelating nodig.

… sociale zekerheid

Op de valreep hebben de EU en de UK een akkoord gesloten waardoor, ook vanaf 2021, werknemers met een internationaal tewerkstellingspatroon, de huidige EU regels mogen blijven toepassen. Alleen bij tijdelijke detachering van en naar de UK, kunnen lidstaten nog uitzonderingen voorzien. België besliste echter begin januari 2021 om de bestaande regels inzake detachering tussen België & de UK te behouden na brexit.

… douanezaken

Ben je marktdeelnemer en wil je na het einde van de transitieperiode nog douaneformaliteiten vervullen in het VK? Dan moet je dringend een nieuw EORI (Economic Operator Registration and Identification)-nummer aanvragen.

… fiscaliteit en dubbelbelastingverdrag

Iets waar brexit geen invloed op heeft, is het dubbelbelastingverdrag tussen België en het VK. De huidige regels rond belastbaarheid van beroepsinkomen in België of het VK blijven onveranderd, ook na 31 december 2020.

... arbeidsrecht

Last but not least moet het VK zich niet langer houden aan de EU-regels rond de loon- en arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers, het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst of de bevoegde rechter rond internationale arbeidsrechtelijke geschillen. Het VK formuleerde reeds vergelijkbare regels. We kunnen voorzichtig vaststellen dat arbeidsovereenkomsten en toepasselijke arbeidsvoorwaarden niet moeten worden aangepast. Ook administratieve verplichtingen die zich in specifieke situaties voordoen, zoals de Limosa-melding en de detacheringsbrief, blijven van toepassing.

Keep in mind dat er ook nog na de transitieperiode nieuwe akkoorden gesloten kunnen worden. Hoewel de krijtlijnen langzaamaan steeds duidelijker worden, zijn nog niet alle gevolgen, interpretaties en procedures cristal clear. De spelregels kunnen dus nog wijzigen.

Veelgestelde vragen brexit

Er verandert heel wat na 31 december 2020. Wil je de ontwikkelingen rond brexit op de voet volgen? Raadpleeg regelmatig de FAQ met antwoorden op al je brexit-vragen.

Brexit FAQ

Deel dit artikel

Christophe Hameeuw

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Het coronavaccin tijdens de werkuren: wat met arbeidsongevallen?
Werkgevers

Het coronavaccin tijdens de werkuren: wat met arbeidsongevallen?

12 april 2021 Ellen Van Grunderbeek

Wanneer je medewerker zich tijdens de werkdag verplaatst naar het vaccinatiecentrum en een ongeval heeft, wordt het ongeval dan als een arbeids(weg)ongeval beschouwd?

Lees meer
Vlaams Parlement breidt antidiscriminatiebepalingen uit
Werkgevers

Vlaams Parlement breidt antidiscriminatiebepalingen uit

09 april 2021 Miet Vanhegen

Op 9 april 2021 trad het decreet dat de Vlaamse antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitbreidt, in werking.

Lees meer
Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgverlof
Werkgevers

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgverlof

07 april 2021 Evy Schoels

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden mantelzorgverlof opnemen.

Lees meer