Vorige

Werknemers delen, hoe begin je eraan?

30 oktober 2020 Mieke ten Haaf Werkgevers

Belgische bedrijven worden zwaar op de proef gesteld. Flexibiliteit is troef: ze moeten zich steeds weer aanpassen aan de veranderende vraag. In deze tijden is het nodig over voldoende veerkracht te beschikken, wil je snel kunnen inspelen op een markt die onvoorspelbaar is.

Hoe kan je nòg sneller schakelen? Overweeg om je werknemers te delen met andere werkgevers. Werknemers delen vormt een duurzaam alternatief voor inactieve medewerkers en dure ontslagrondes. Maar daar blijft het niet bij.

Leestijd: Later lezen?

Wat houdt delen van werknemers in?

Wanneer we spreken over werknemers delen, doelen we op de situatie waarbij een medewerker van bedrijf A gaat werken voor bedrijf B. In de meeste gevallen wordt de eerste overeenkomst eventjes on hold gezet en gaat de werknemer tijdelijk bij werkgever B aan de slag. Dit principe biedt een oplossing voor bedrijven en sectoren die handen tekortkomen en organisaties die niet genoeg werk hebben voor hun huidig personeelsbestand.

Voordelen en mogelijkheden werknemers delen

De voordelen om werknemers te delen zijn talrijk. De werknemers die je de laatste jaren hebt aangeworven en opgeleid, kunnen tijdelijk groeien bij een andere werkgever. Die rugzak met opgedane ervaringen brengen ze mee naar jouw organisatie. Bovendien is het niet alleen een alternatief voor tijdelijke werkloosheid of zelfs ontslag, maar zorgt het er ook voor dat je team gewoon terug klaarstaat wanneer je ze nodig hebt.

Geen twee werkgevers zijn hetzelfde, dus kijken we hoe de puzzel het beste past. Van een one-size-fits-all formule is hierdoor geen sprake. Waar een wil is, is een weg, dus diepte Acerta alle mogelijkheden uit en formuleerden we onder de naam ‘Bridge’ negen verschillende manieren om werknemers te delen.

Laat je niet afschrikken door de ruime keuze aan oplossingen: samen met jou bekijken we welke brug er kan gebouwd worden voor jouw medewerkers.

Kan je je medewerkers dwingen?

Ook voor je medewerkers biedt het principe perspectief. Je medewerkers behouden hun rechten en plichten, blijven aan de slag en vergroten hun inzetbaarheid - op korte en lange termijn.

Toch kan je hen niet verplichten. Werknemers delen gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer een medewerker niet gedeeld wil worden, blijft de situatie zoals ze is. Vaak betekent dit dat de medewerker (tijdelijk) werkloos is.

Wanneer je als werkgever moet overgaan tot ontslag, besef dan dat een ontslag veelal eenzijdig is en niet duurzaam: de kans bestaat dat je later weer mensen moet aanwerven. Waarom zou je nu bruggen opblazen, aan een prijs die twee keer zo hoog is? Overtuig je medewerker daarom van de voordelen. Bevalt het niet, dan kan hij/zij op ieder moment uitstappen en keert de medewerker terug naar jullie ‘gewone’ relatie van werkgever-werknemer.

Wat zijn de randvoorwaarden om werknemers te delen?

Werknemers delen is een win-win voor alle betrokken partijen. Maar ook hier maken goede afspraken goede vrienden. Vandaar bekijk je best hoe je deze brug bouwt met de nieuwe werkgever zodat er een ideale fit is qua bedrijfscultuur, juridisch alle documenten in orde zijn en er duidelijke afspraken worden gemaakt. Omdat je hier vaak personeel gaat uitwisselen binnen verschillende paritaire comités, in verschillende regio’s en met bedrijven waar andere regels gelden, is het slim om je hierin te laten begeleiden.

Via Bridge van Acerta ben je zeker van een veilige oplossing die niet alleen in lijn ligt met de wettelijke bepalingen, maar die ook strookt met een toekomstgericht en duurzaam personeelsbeleid.

Webinar: hou je werknemers aan het werk met Bridge

Meer inzichten en inspiratie nodig? Herbekijk het webinar over werknemers delen en deelplatform Bridge. Experten Mieke ten Haaf en Ellen Van Grunderbeek behandelen al je prangende vragen over het delen van werknemers.

Herbekijk het webinar

Deel dit artikel

Acerta_Mieke_Ten_Haaf.png

Geschreven door Mieke ten Haaf

Managing Consultant Talent Center

Gerelateerde artikels

De hr-wereld aan je voeten dankzij het opleidingstraject van Acerta
Werkgevers

De hr-wereld aan je voeten dankzij het opleidingstraject van Acerta

04 januari 2022

Binnenkort is het weer zover, dan start er een nieuw opleidingstraject voor HR Consultants. Sta jij open voor een nieuwe uitdaging binnen de hr-wereld of twijfel je nog over de mogelijkheden bij Acerta? Wij nemen je alvast mee met Tiny & Lies, twee enthousiaste collega’s die deze wereld maar al te graag verkennen.

Lees meer
Strengere maatregelen vanwege omikronvariant
Werkgevers

Strengere maatregelen vanwege omikronvariant

30 december 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité kwam op 22 december 2021 opnieuw samen om bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen de oprukkende omikronvariant. We geven je een overzicht van de bijkomende maatregelen die, bovenop de bestaande maatregelen, vanaf zondag 26 december 2021 ingaan.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer