Vorige

Zijn Belgische bedrijven klaar voor de heropstart?

07 mei 2020 Yves Plees Werkgevers

De overheid kondigde twee weken geleden een exitstrategie aan die in meerdere fasen zal verlopen. Hierbij zet ons land de eerste stappen uit de lockdown. Maar zijn onze ondernemingen hier wel klaar voor? Acerta vroeg het aan meer dan 500 Belgische CEO’s en hr-managers.

Leestijd: Later lezen?

55% schenkt extra aandacht aan welzijn en mentale weerbaarheid medewerkers

De topprioriteit van bijna 6 op de 10 bedrijven? De fysieke en geestelijke gezondheid van hun personeel. COVID-19 is zeer disruptief  en zoals dat vaak gaat met grote systemische crisissen creëren ze nieuwe crisissen. We zien dagelijks hoe de gezondheidscrisis een economische crisis wordt. En experten waarschuwen inmiddels al voor een derde crisisgolf, nl. ééntje met een piek van psychische klachten en een verhoogd risico op burn-outs en stressgerelateerde problemen. Er wordt geschat dat ongeveer 10 tot 15% van de mensen zich dermate angstig voelt dat het hun (professioneel) functioneren echt belemmert. Dat percentage lijkt niet zoveel maar op een werknemers populatie van 4 miljoen spreken we toch over honderdduizenden werkenden.

80% van de ondernemingen verwacht dan ook dat hun medewerkers extra veeleisend zullen zijn op het vlak van welzijn. Net om die reden zullen ze meer oog hebben voor de psychische belasting van hun personeelsleden.

Twee op de drie werkgevers positief over nabije toekomst

Ondanks corona, zegt bijna 20% van de bedrijven dat hun resultaten min of meer op peil zijn gebleven. Ongeveer de helft van de respondenten zegt dat de schade tot nu toe beperkt is, terwijl 34% zodanig hard getroffen werd dat ze zich genoodzaakt zien ingrijpende maatregelen te nemen.

Voor 4% van de Belgische bedrijven vormt corona jammer genoeg een existentiële bedreiging. Ze vermoeden dat zelfs de meest ingrijpende maatregelen niet zullen volstaan om hun voortbestaan te garanderen. Naast de hoopgevende signalen die bedrijven geven, is ook dat jammer genoeg een realiteit.

Hoewel de autoriteiten de verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk probeerden in te dijken, zal het alsnog verregaande gevolgen hebben voor onze economie. ‘Flatten the curve’ heeft nu eenmaal als resultaat dat de curve niet enkel lager piekt maar ook dat ze langer duurt. 45% gaat ervanuit dat de impact zich nog tot eind 2021 zal laten voelen.

Een op de vier werkgevers is onvoldoende voorbereid

Ondertussen mogen werkgevers alweer beginnen nadenken over een heropbouw. Daar lijkt nog niet iedereen klaar voor te zijn: zowat een op de vier werkgevers was eind april nog niet met een eigen relanceplan gestart.

Organisaties die zich wel aan het klaarstomen zijn voor de relance, lijken op korte termijn te kiezen voor beslissingen waarmee ze in eerste instantie kosten kunnen drukken, zoals het uitstellen van investeringen, het flexibiliseren van de werknemers en het afbouwen van hun personeelsbestand. 47% overweegt nieuwe diensten en producten, 35,4% is eerder geneigd een punt te zetten achter reeds bestaande diensten en producten. 37,7% wil graag inzetten op nieuwe verdienmodellen.

Vlot heropstarten met een doordacht relanceplan

Welke zaken er zoal kunnen worden opgenomen in een relanceplan? Allereerst moet je als werkgever verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht nemen, en dat zijn er heel wat. Verder is het raadzaam om de manier van samenwerken onder de loep te nemen, want die zal na corona niet meer dezelfde zijn. Denk ook aan flexibiliteit, in werktijden en -plaats, en thuiswerken: waarom zou je alle inspanningen die je de voorbije weken gedaan hebt om telewerken zo snel en zo vlot mogelijk in te burgeren, zomaar overboord gooien? 45% van de respondenten geeft aan dat thuiswerken een blijver is.

Hoe gaat het met jouw medewerkers?

Acerta kan je helpen om het welzijn van je medewerkers in kaart te brengen en biedt ook oplossingen om hen te begeleiden. 

Welzijnsbevraging en -advies

Deel dit artikel

Acerta_Yves_Plees.png

Geschreven door Yves Plees

Director Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Tijdelijke werkloosheid verminderen of bijkomend aanwerven? Op deze steun kan je rekenen
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid verminderen of bijkomend aanwerven? Op deze steun kan je rekenen

10 juni 2021 Nele Mertens

Er komt een algemene steunmaatregel die in principe voor alle werkgevers zou kunnen gelden. De steun zou de vorm aannemen van een vermindering op de factuur aan RSZ-bijdragen en is gericht op een relance van onze economie.

Lees meer
Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021 mogelijk
Werkgevers

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021 mogelijk

08 juni 2021 Inge Verdonck

Vanaf 9 juni 2021 zijn er terugkeermomenten voor werknemers met een telewerkbare functie. De toepasselijke regelgeving verscheen nu ook officieel in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
Terugkeer naar de werkvloer, wat met de mobiliteit van je medewerkers?
Werkgevers

Terugkeer naar de werkvloer, wat met de mobiliteit van je medewerkers?

04 juni 2021 Ellen Van Grunderbeek

Vanaf 9 juni mag je terugkeermomenten voor je medewerkers organiseren. De gedeeltelijke terugkeer naar de werkvloer zorgt voor andere mobiliteitskeuzes bij je werknemers. We overlopen mobiliteitsoplossingen en jouw verplichtingen i.v.m. jouw tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer van je medewerker.

Lees meer