Klantenrapportering Sociaal Verzekeringsfonds

Rapportering Sociaal Verzekeringsfonds

In het klantenportaal MyAcerta kan je in de applicatie Sociaal Verzekeringsfonds nu actiegerichte klantenrapporten opvragen en bewerken. De rapporten zijn meteen beschikbaar, en dit 24/7, zodat jij jouw werk voortdurend kan optimaliseren. Voortaan zie jij welke mogelijke acties jij of jouw klant nog kan ondernemen om jullie dossiers nog beter, sneller en efficiënter te beheren. Zo houd jij meer tijd over voor duiding en advies aan jouw klanten.

Wat zijn jouw voordelen?

Kant-en-klare klantenrapportering

Direct aan de slag

Werk ermee zoals je wenst

9 Klantenrapporten Sociaal Verzekeringsfonds

Aanvraag overbruggingsrecht

Een rapport voor de bulkaanvraag overbruggingsrecht.

Voor zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of gelijkgesteld, die verplicht moeten sluiten of die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand onderbreken. De zelfstandige moet niet ingeschreven zijn in het Belgisch rijksregister. Het volstaat dat hij in België sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd is.

Hoe aanvragen?

Duid in deze lijst al je klanten aan waarvoor je overbruggingsrecht wenst aan te vragen, dit doe je de onderstaande kolommen in te vullen:

 • Datum onderbreking activiteiten DD-MM-JJJJ
 • Sector met verplichte sluiting? Ja/Nee
 • Personen ten laste bij de mutualiteit? Ja/Nee
 • Niet onder sluitingsmaatregelen, wel volledige onderbreking. Ja/Nee
 • Wel onder sluitingsmaatregel, gehele of gedeeltelijke onderbreking. Ja/Nee
 • Rekeningnummer IBAN
 • Ik sluit mijn onderneming minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in maart? Ja/Nee
 • Ik sluit mijn onderneming minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in april? Ja/Nee
 • Vervangingsinkomen? Ja/Nee

Stuur deze lijst via e-mail door naar corona.acc@acerta.be

Meer weten? Jouw accountmanager en accountservice staan ook in deze uitzonderlijke tijden steeds voor je klaar.

Aanvraag uitstel betaling Corona

Een rapport voor de bulkaanvraag betalingsuitstel voorlopige sociale bijdragen.

De zelfstandige die betalingsmoeilijkheden ondervindt door het coronavirus, kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragenmetbetaaldatum 31/03/2020.

​Je kan dit rapport gebruiken om betalingsuitstel aan te vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van jouw klanten.

Hoe aanvragen?

 • Duid in deze lijst al je klanten aan waarvoor je betalingsuitstel wenst aan te vragen, dit doe je door “Ja” in te vullen in één van de onderstaande kolommen:
  • Uitstel van betaling 2020/1 en 2020/2 (enkel invullen indien men voor beide kwartalen uitstel vraagt)
  • Uitstel van betaling 2020/1 (enkel invullen indien men alleen voor dit kwartaal uitstel wil)
  • Uitstel van betaling 2020/2 (enkel invullen indien men alleen voor dit kwartaal uitstel wil)
  • Uitstel van betaling eindafrekening/wijzigingsbericht dat vervalt op 31 maart 2020
 • Stuur deze lijst via e-mail door naar corona.acc@acerta.be

Meer weten? Jouw accountmanager en accountservice staan ook in deze uitzonderlijke tijden steeds voor je klaar.

Bijdragen en reserves

Een standaardrapport met de bijdragen en reserves van al jouw klanten.

In dit rapport vind je per klant per kwartaal de volgende informatie terug:

 • Oorspronkelijke berekeningsbasis: inkomen huidig jaar - 3, of indien dit niet gekend is, het laatst gekend inkomen
 • Referte-inkomen: netto belastbaar inkomen waarop de bijdragen zijn berekend             
 • Gevorderde bijdragen: aangerekende sociale bijdragen voor dat kwartaal
 • Betaalde bijdragen: betaalde sociale bijdragen voor dat kwartaal
 • Reserve geraamd: geraamde reserves uitgesplitst per kwartaal       
 • Reserve spontaan: spontane reserve op jaarbasis

​Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren welke klanten nog moeten bijstorten voor een optimalisatie. Dit indien je verwacht dat het netto-beroepsinkomen van de klant hoger zal liggen dan het referte inkomen.

Verminderde bijdragen

Een standaardrapport over je klanten die een vermindering van hun sociale bijdragen hebben gevraagd.

In dit rapport vind je per klant per jaar de volgende informatie terug:

 • Oorspronkelijke berekeningsbasis: inkomen huidig jaar - 3, of indien dit niet gekend is, het laatst gekend inkomen
 • Referte-inkomen: netto belastbaar inkomen waarop de bijdragen zijn berekend
 • Sociaal gevorderd: aangerekende sociale bijdragen
 • Sociaal betaald: betaalde sociale bijdragen
 • Reserve geraamd: geraamde reserves uitgesplitst per kwartaal       
 • Reserve spontaan: spontane reserves per jaar
 • Verminderingsdrempel

Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren voor welke klanten een vermindering van de sociale bijdragen is gevraagd waarvoor nog geen definitief inkomen verwerkt is.

Handig om te analyseren welke klanten nog moeten bijstorten om extra interest te vermijden. Zeker als je verwacht dat het netto-beroepsinkomen toch boven de verminderingsdrempel zal liggen.

Openstaande saldi

Een standaardrapport met een overzicht van jouw klanten die nog openstaande betalingen hebben.

In dit rapport vind je per klant de volgende informatie terug:

 • Sociale bijdragen
 • Totaal openstaand saldo
 • Openstaande kwartalen

Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren welke klanten achterstaan met hun betalingen.

Starters en stoppers

Een standaardrapport over je klanten met een onvolledig jaar.

In dit rapport vind je per klant, voor het huidige en het vorige jaar, de volgende informatie terug:

 • Referte-inkomen: netto belastbaar inkomen waarop de bijdragen zijn berekend
 • Reserve: op jaarbasis
 • Reserve: op jaarbasis
 • Aansluitingsdatum        
 • Stopzettingsdatum       
 • Aantal actieve kwartalen

Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren voor welke klanten het jaarinkomen bij de eindafrekening geproratiseerd moet worden. Indien het jaar van aansluiting of stopzetting geen 4 actieve kwartalen bevat, dient het inkomen geproratiseerd te worden. Dit betekent dat we van het doorgestroomde inkomen een jaarinkomen moeten maken door middel van de volgende formule:  (inkomen van het betrokken jaar * 4) / aantal kwartalen onderwerping in de loop van dat jaar.

VAPZ-klanten

Een standaardrapport over je klanten met een VAPZ-contract.

In dit rapport vind je per klant voor het lopende jaar de volgende informatie terug:

 • Referte inkomen: inkomen waarop de VAPZ bijdragen betaald zijn         
 • Soort: gewoon of sociaal
 • Gevorderd: de optimale bijdragen
 • Betaald : totaalbedrag voor het jaar
 • Percentage betaald: als percentage van de optimale bijdragen

Je kan dit rapport gebruiken om de bijdragen van jouw VAPZ-klanten op te volgen en te optimaliseren.

Artikel 37

Een standaardrapport over jouw klanten waarop Artikel 37 van toepassing is.

In dit rapport vind je per klant per jaar de volgende informatie terug:

 • Referte-inkomen: netto belastbaar inkomen waarop de bijdragen zijn berekend
 • De maximumdrempel voor het inkomen van het lopend jaar

Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren voor welke klanten Artikel 37 van toepassing is.

Handig om voor jouw klanten de aanrekening van extra intresten te vermijden, indien  het verwachte netto-beroepsinkomen toch de maximumdrempel zou overschrijden.

Eindafrekening

Een standaardrapport met de status van de eindafrekening van jouw klanten.

In dit rapport vind je per klant per jaar de volgende informatie terug:

 • Referte-inkomen: netto belastbaar inkomen waarop de bijdragen zijn berekend
 • Eindafrekening verstuurd          
 • Vermindering aangevraagd

Je kan dit rapport gebruiken om te analyseren voor welke klanten de definitieve inkomsten al verwerkt zijn (en er dus geen aanpassing meer mogelijk is).

Hoe kunnen we jou helpen?

Laat jouw contactgegevens hier achter en jouw accountmanager contacteert je zo snel mogelijk.