Vorige

Coronavirus: wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

26 februari 2020 Nele Mertens Werkgevers

Het coronavirus is in Europa en de kans is reëel dat een van jouw werknemers hierdoor getroffen wordt. Wat zijn dan de gevolgen van een besmetting binnen jouw organisatie en welke rechten en plichten heb je als werkgever? Hier krijg je alvast een ‘eerste hulp bij het coronavirus’, met verschillende scenario’s.

Leestijd: Later lezen?
  • Scenario 1: je werknemer is besmet geraakt met het coronavirus en moet in quarantaine blijven in het ziekenhuis of thuis
  • Scenario 2: je werknemer is in contact geweest met een besmet persoon en wordt in quarantaine geplaatst. Hij is echter niet ziek.
  • Scenario 3: je werknemer is op vakantie in het buitenland en mag het hotel of het land niet verlaten.
  • Scenario 4: je werknemer woont in China en werkt daar in een van jouw Chinese vestigingen, maar kan niet werken omdat het bedrijf is afgesloten of de werknemer zijn woning in China niet mag verlaten.
  • Scenario 5: de school van de kinderen van je werknemer wordt gesloten omwille van het coronavirus.
  • Scenario 6: Je onderneming merkt een daling in omzet of cliënteel door het coronavirus.

Eerste hulp bij coronavirus

Scenario 1

Je werknemer is besmet geraakt met het coronavirus en moet in quarantaine blijven in het ziekenhuis of thuis.

Wie ziek is en een medisch attest aflevert (wanneer dit gevraagd wordt door jou of via een bepaling uit het arbeidsreglement), heeft recht op gewaarborgd loon. Is je werknemer een van de slachtoffers van het coronavirus, dan zal hij de eerste maand van ziekte dus gewoon zijn loon doorbetaald krijgen.

Ook medische attesten opgesteld door een dokter in het buitenland, moet je in principe aanvaarden. Je kan, indien je dat wenst, wel een controlearts aanstellen die ter plaatse - in het buitenland - nagaat of de werknemer ziek is en voor welke periode.

Scenario 2

Je werknemer is in contact geweest met een besmet persoon en wordt in quarantaine geplaatst. Hij is echter niet ziek.

Wanneer je werknemer niet ziek is, mag een dokter geen medisch attest afleveren. Hij kan echter niet werken omdat hij zich in quarantaine bevindt. Voor deze gevallen heeft minister van werk Nathalie Muylle verklaard dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk is. De RVA heeft daarop een instructie verspreid waarin wordt verduidelijkt in welke situaties je deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Je werknemer die in quarantaine wordt geplaatst, valt onder een van de mogelijke toepassingsgevallen.

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (het coronavirus) aan?

Je doet onmiddellijk een elektronische aanvraag bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling van je werknemer. Daarbij vermeld je als reden ‘coronavirus’. Daarna doe je ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de tijdelijke werkloosheid. Hierin verklaar je dat je werknemer in quarantaine werd geplaatst en dat hij of zij hierdoor onmogelijk kon werken. Heeft je werknemer hierover bewijsstukken of attesten, voeg deze dan zeker bij je aanvraag.

Mag je werknemer zijn quarantaine thuis uitzitten en is het daarbij voor hem mogelijk om te telewerken, dan betaal je uiteraard het gewone loon voor die dagen. Let wel, is je werknemer ziek en is hij daarom thuis in quarantaine geplaatst, dan mag je hem niet vragen om te telewerken.

Scenario 3

Je werknemer is op vakantie in het buitenland en mag het hotel of het land niet verlaten.

Ook deze situatie wordt door de RVA vermeld als een van de gevallen waarin je een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid. Je doet de aanvraag op dezelfde manier als hierboven vermeld.

Let wel, in een aantal gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door het coronavirus niet mogelijk. We sommen hier enkele situaties op waarin je de aanvraag bij de RVA niet kan doen.

Scenario 4

Je werknemer woont in China en werkt daar in een van jouw Chinese vestigingen, maar kan niet werken omdat het bedrijf is afgesloten of de werknemer zijn woning in China niet mag verlaten.

Een van de voorwaarden om uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid te genieten is verblijven in België of in een land waarmee België een akkoord heeft gesloten dat voorziet in een vrijstelling hierop. Met China bestaat geen akkoord hierover.

Enkel wie in België woont en slechts af en toe naar China afreist voor het werk, kan van tijdelijke werkloosheid genieten als hij door het coronavirus in de onmogelijkheid komt om te werken.

Scenario 5

De school van de kinderen van je werknemer wordt gesloten omwille van corona.

In deze situatie moet je werknemer uiteraard opvang voorzien voor zijn kinderen. Maar dit belet je werknemer niet noodzakelijk om te werken. Hij kan namelijk de kinderen laten opvangen door de grootouders of in een buitenschoolse opvang als die open is. Voor deze gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dus niet mogelijk.

Heeft je werknemer geen mogelijkheid om in opvang door anderen te voorzien en moet hij noodgedwongen zelf thuis blijven, dan kan hij eventueel beroep doen op familiaal verlof. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien dagen, maar deze moet je niet betalen.

Scenario 6

Je onderneming merkt een daling in omzet of cliënteel door het coronavirus.

Verkoop je bijvoorbeeld producten uit China of ben je uitbater van een Chinees restaurant dat minder klanten over de vloer ziet komen, dan kan je geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk wanneer je je werknemers onmogelijk kan laten werken. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van jouw product volledig afhangt van grondstoffen uit een regio die onder quarantaine staat. Dan kan je voor je arbeiders en bedienden wel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Een andere vorm van tijdelijke werkloosheid, namelijk wegens werkgebrek of economische redenen, staat wel open voor ondernemingen die hun omzet of cliënteel zien dalen door de gevolgen van het coronavirus. Voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid is echter een andere procedure voorzien. Het nadeel is dat enkel arbeiders en bedienden die voldoende arbeidsprestaties in het verleden kunnen aantonen, recht hebben op uitkeringen.

Hulp nodig bij de procedure van tijdelijke werkloosheid?

Hulp nodig bij het naleven van de procedure inzake tijdelijke werkloosheid ten aanzien van de RVA en je werknemers? Acerta kan je helpen.

Oplossingen op maat

Deel dit artikel

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Miet Vanhegen

Te laat op het werk omwille van verkeershinder? Het kan iedereen overkomen. Maar wat met het loon voor die afwezige uren? Krijg je medewerkers die wel of niet betaald? Hoe werkt dat precies?

Lees meer
Werkgevers

Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

13 september 2023 Miet Vanhegen

De klokkenluidersrichtlijn brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Waar moet je je als werkgever precies op voorbereiden?

Lees meer
Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023 Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer