Vorige

Jobstudenten tijdens de zomervakantie? Hiermee moet je rekening houden

07 juli 2020 Werkgevers
Clara D'hollander

Met de heropstart van het bedrijfsleven verwelkomen menig werkgevers ook weer jobstudenten op hun werkvloer. Reken jij deze zomer op extra helpende handen? Verlies dan zeker niet volgende aandachtspunten uit het oog.

Leestijd: Later lezen?

Niet elke student is een jobstudent

Je bent jong en je wil wat. En als er één ding is dat iedere student kan gebruiken, dan is het extra zakgeld. Toch mag niet iedere student aan de slag als jobstudent. Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden, wil je een student laten werken onder de 475-urenregeling met voordelig RSZ-tarief:

  • De jongere moet student in hoofdstatuut zijn. Je kan dus geen studentenwerk doen als je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Studenten die zich bevinden in een stelsel van alternerend werken en leren komen eventueel wel in aanmerking als jobstudent, als ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.
  • Daarnaast zijn er ook leeftijdsvoorwaarden. De student moet minstens 16 jaar jong zijn of 15 jaar én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.

Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat de student verwacht wordt een theoretische of praktische opleiding te volgen. In principe bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 8 uur per dag met een maximum van 38 uur per week, al bestaan er op sectoraal niveau heel wat uitzonderingen op deze regel. Algemeen geldt wel dat de jobstudent maximum 475 uren per kalenderjaar mag werken.

Stel je jobstudent op de proef

Wist je dat je een jobstudent proef kan laten lopen in je onderneming? De eerste drie dagen worden altijd als proeftijd beschouwd, zelfs indien dit niet expliciet in de overeenkomst wordt voorzien. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het om werkelijk gewerkte dagen gaat, en dus niet over kalenderdagen. Heb je een student in dienst die enkel op zaterdagen werkt? Dan gelden de eerste drie zaterdagen als proefperiode. Als tijdens deze korte proefperiode zou blijken dat je niet tevreden bent over het werk van je jobstudent, dan kan je de studentenovereenkomst stopzetten, zonder opzeg of vergoeding.

Welkom aan boord!

De studentenovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur die gesloten wordt tussen jou, de werkgever, en een student. Hierdoor verbindt de student zich ertoe tegen loon arbeid te verrichten onder jouw gezag. Zorg er ook voor dat je je jobstudenten een kopie van het arbeidsreglement bezorgt en hen een ontvangstbewijs laat ondertekenen.

Wat het loon betreft, hebben jobstudenten rechts op minstens het sectorale barema en moet je ook voor hen tussenkomen in het woon-werkverkeer. Mits voldaan wordt aan bovengenoemde voorwaarden, zijn studenten onderworpen aan 8,13% solidariteitsbijdragen. De regels rond feestdagloon en gewaarborgd loon zijn echter iets complexer.

Studentenwerk en tijdelijke werkloosheid

In coronatijden is de kans groot dat een of meerdere van je medewerkers tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn. Pas van zodra al je vaste medewerkers weer aan de slag zijn, kan je weer beroep doen op flexibele werkkrachten, zoals jobstudenten. Lees er hier meer over.

Deel dit artikel

Geschreven door Clara D'hollander

Juridisch adviseur Kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer