Vorige

Nooit meer ziek op het werk verschijnen?

19 mei 2020 Werkgevers
Els Meersseman

In maart 2020 was er een ongekende piek in het kortstondig ziekteverzuim. Uit cijfers van Acerta blijkt dat in maart 5,8% van de arbeidstijd niet gepresteerd werd. Dat is liefst 70 % meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de cijfers opvallend hoog zijn, is het geen echte verrassing. Werknemers met ziektesymptomen van Covid-19 bleven meteen thuis. Symptomen waarmee ze in pre-coronatijden waarschijnlijk wél nog naar het werk gingen.

Leestijd: Later lezen?

Ziektecijfers lopen niet overal gelijk

In principe is er meer kortstondig ziekteverzuim in grote ondernemingen dan in kleine. Ook tijdens deze coronacrisis is dit niet anders. Grote bedrijven, met meer dan 100 werknemers, hadden te kampen met een verlies van 8% van de werkdagen. De kleinste bedrijven (met minder dan 5 werknemers) hadden een verlies van 2% van de werkdagen.

Ook naargelang het statuut van de werknemer zijn er verschillen te vinden. Het kortstondig ziekteverzuim ligt bij arbeiders meestal wat hoger dan bij bedienden, en dat is ook nu het geval: 6% bij de arbeiders t.o.v. 5,5% bij de bedienden.

Veel ziekteverzuim in de zorgsector

De impact van het coronavirus liet zich sterk voelen in de zorgsector. De cijfers dit jaar verschillen sterk t.o.v. niet-coronatijden. In maart zag de brede social profitsector een verlies van 10 % van de werkdagen vanwege kortstondig ziekteverzuim, terwijl het zorgpersoneel net een cruciale rol speelt in deze tijden. Maar ook hier is er een verklaring: in het begin was er niet genoeg beschermingsmateriaal en bovendien is er vaak meer ziekteverzuim bij een toegenomen werkdruk.

Piek ligt achter ons

Werknemers zullen waarschijnlijk sneller thuisblijven wanneer ze ziektesymptomen hebben, ook na de coronacrisis. Maar sneller thuisblijven betekent niet noodzakelijk meer ziekteverzuim. Thuiswerk is zeker een oplossing, die we trouwens massaal hebben toegepast tijdens de lockdown. Waarschijnlijk zal het kortstondig ziekteverzuim de komende maanden weer dalen, toch als er geen tweede golf van coronabesmettingen is.

Hou er wel rekening mee dat het coronavirus het fysieke en mentale welzijn van werknemers onder druk heeft gezet. Zorg daarom voor voldoende aandacht voor de gezondheid van je medewerkers.

Een krachtige ondersteuning van jouw welzijnsbeleid

Acerta helpt je om de corona-effecten op het welzijn van je medewerkers in kaart te brengen, en biedt oplossingen om je medewerkers te begeleiden bij de relance.

Meer info

Deel dit artikel

Els Meersseman2_acerta

Geschreven door Els Meersseman

Senior Consultant Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer