Vorige

Wat zijn de belangrijkste sociaaljuridische veranderingen in 2020?

17 december 2019 Annelies Bries Werkgevers

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat kan je, als werkgever, verwachten in 2020? Naar jaarlijkse gewoonte heeft de wetgever ervoor gekozen om een aantal sociaal- en arbeidsrechtelijke wijzigingen te laten ingaan bij de start van het nieuwe jaar. Acerta bezorgt je in dit artikel, zonder exhaustief te willen zijn, een overzicht van de belangrijkste, reeds gekende wijzigingen die jou als werkgever te wachten staan in 2020.

Leestijd: Later lezen?

Aanpassing voor valse hybride firmawagens

Vanaf 1 januari 2020 stijgt het belastbaar voordeel van alle aard voor ‘valse’ hybride bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018.

Volgende wagens worden geviseerd:

Oplaadbare hybride wagens met een elektrische batterij die aangekocht, geleased of gehuurd werden sinds 1 januari 2018 én die:

  • een energiecapaciteit hebben van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht, of
  • een uitstoot hebben van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Hoe de herberekening van het belastbaar voordeel concreet zal gebeuren, hangt nog af van een lijst met overeenstemmende voertuigen. Deze lijst is momenteel nog niet gekend.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij werken in onroerende staat

Voor werknemers die in ploegen werken op werven, is er sinds 1 januari 2018 een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mogelijk. Deze vrijstelling stijgt vanaf 1 januari 2020 naar 18%. Dit percentage wordt berekend op het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle betrokken werknemers die werken in onroerende staat verrichten op locatie en daarbij in ploegen werken. Ook het uurloon dat minimaal vereist is om van dit voordeel te genieten, zal verhogen vanaf 1 januari 2020.

Mantelzorgverlof

De wetgeving voorziet al sinds 1 oktober 2019 het nieuwe thematische mantelzorgverlof. De persoon die erkend is als mantelzorger kan zijn loopbaan onderbreken of verminderen met 1/5 of 1/2 om een als zorgbehoevend erkend persoon te verzorgen. Lees er hier meer over.

De erkenning als mantelzorger moet aangevraagd worden bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Hoe deze aanvraag precies moet verlopen, moet nog geregeld worden in een koninklijk besluit. Maar aangezien een dergelijk koninklijk besluit er momenteel nog niet is, is mantelzorg in praktijk echter niet mogelijk. Waarschijnlijk zal mantelzorg mogelijk worden in de loop van 2020.

Tussenkomst werkgever in vervoerskosten

1. Trein

Naar jaarlijkse gewoonte zal de NMBS op 1 februari haar tarieven van biljetten, treinkaarten,… wijzigen. Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

2. Bus, tram en metro

Niet alleen de tarieven van de NMBS, maar ook de tarieven van De Lijn en de TEC wijzigen vaak vanaf 1 februari. Momenteel is er nog geen bevestiging dat dit ook in 2020 het geval zal zijn.

In elk geval zal je vanaf 1 juli 2020 een werkgeverstussenkomst verschuldigd zijn vanaf de eerste kilometer woon-werkverkeer afgelegd met de bus, tram, metro of waterbus. Momenteel is dit maar wanneer de werknemer meer dan 5 kilometer aflegt.

Doelgroepverminderingen Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2020 zullen middengeschoolde jongeren, dat zijn jongeren die hoogstens een diploma van het secundair onderwijs hebben, en oudere werknemers van 55, 56 of 57 jaar oud niet langer recht geven op een doelgroepvermindering. Werf je een van deze werknemers aan, dan zal je dus niet langer een korting krijgen op de sociale zekerheidsbijdragen die je op hun loon moet betalen. Er zijn echter wel ruime overgangsmaatregelen, zeker voor de oudere werknemers.

Nieuw Dimona-type STG voor niet-onderworpen stagiairs

Wat ook nieuw is in 2020, is dat je een Dimona-aangifte zal moeten doen voor alle niet aan de sociale zekerheid onderworpen stagiairs die je in je onderneming een stage laat doen. Dit omwille van de dekking door de arbeidsongevallenverzekering.

Er zijn momenteel al bepaalde stages waarvoor je een Dimona-aangifte moet doen. Denk maar aan de personen die een individuele beroepsopleiding volgen en die je in Dimona meldt met het type IVT. Vanaf 2020 komt er een nieuw type STG bij. Dat zal gelden voor alle stagiairs die momenteel nog niet in Dimona gemeld moeten worden of die gemeld worden via een Dimona OTH. De specifieke types IVT en TRI blijven bestaan en te gebruiken. Wel zal voor deze types extra informatie meegedeeld moeten worden. En voor alle stages die momenteel lopen en verder blijven lopen in 2020 zal je een Dimona OUT moeten doen op 31 december 2019, gevolgd door een Dimona IN op 1 januari 2020. Je payrollbeheerder doet hiervoor het nodige.

Blijf op de hoogte van sociaal-juridische veranderingen

Wetten en regelgevingen veranderen om de haverklap. De sociaal-juridische updates bieden je een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

 

 

Meer informatie

Deel dit artikel

acerta-annelies-bries.png

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?
Werkgevers

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?

17 maart 2023 Johan Weemaes

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe ontslagregeling voor wie statutair in dienst is bij een provinciebestuur, een Vlaamse stad, gemeente of een OCMW-bestuur. De Ministerraad gaf alvast zijn goedkeuring aan het ontwerpdecreet.

Lees meer
Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?
Werkgevers

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?

17 maart 2023 Ellen Van Grunderbeek

De Groep van Tien bereikte op 15 maart 2023 een akkoord over verschillende dossiers zoals de eindeloopbaanstelsels, de relance overuren en fiscaal gunstige overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen
Werkgevers

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen

09 maart 2023 Florence Cordonnier

Wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart.

Lees meer