Vorige

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen?

09 juli 2020 Werkgevers
Nele Mertens

De zomerperiode is van start gegaan en de werknemers kijken ernaar uit om eindelijk even op adem te komen en wat te reizen. Heel wat min of meer nabije regio’s krijgen nu echter te maken met een nieuwe lockdown als gevolg van de plotse toename van besmettingen met het coronavirus. Reist je werknemer naar een dergelijk risicogebied, dan kan dit een impact hebben op de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Wat zijn dan de rechten van de werkgever ten opzichte van de werknemer? Wat kan de werkgever vragen of eisen van een werknemer? Acerta beantwoordt de belangrijkste vragen over dit onderwerp.

Leestijd: Later lezen?

Kan je als werkgever je werknemer verplichten om zijn reisbestemming door te geven?

Neen, de werkgever kan de werknemer niet verplichten om op deze vraag te antwoorden.

Kan de werkgever zijn werknemer verbieden om tijdens zijn vakantie te reizen (naar een risicogebied)?

Neen, de werkgever kan zijn werknemer niet verbieden om deze zomer te reizen (naar een risicogebied).

Het gezag dat een werkgever uitoefent over zijn werknemer, heeft enkel betrekking op de tijd die de werknemer aan zijn werk besteedt. De werknemer is dus vrij om te doen wat hij wil tijdens zijn vrije tijd.

Indien de werknemer echter besluit om bewust naar een gebied te reizen dat door de overheid als een risicogebied bestempeld werd, dan zal hij daar de gevolgen van moeten dragen.

De werknemer zit vast in de regio waar hij op vakantie was, wat nu?

De werknemer moet zijn werkgever zo snel mogelijk verwittigen. Doet hij dit niet, dan kan de werkgever de betreffende werknemer als ongewettigd afwezig beschouwen.

Heeft de werknemer zijn werkgever op de hoogte gebracht, maar is hij niet opnieuw aan de slag gegaan op de afgesproken datum, omdat hij nog steeds vastzit in het buitenland, dan is er wel degelijk sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. Aangezien hij echter niet werkt, is de werkgever niet verplicht om hem te betalen. De werknemer is dan wel gewettigd afwezig, maar heeft geen recht op loon.

In dat laatste geval kunnen werkgever en werknemer overeenkomen om jaarlijkse verlofdagen te gebruiken indien de werknemer er nog over heeft. Deze zijn uiteraard wel betaald.

Kan de werkgever zijn werknemer verplichten om na een reis in quarantaine te gaan?

De regering heeft de invoering van drie kleurcodes aangekondigd: de groene, oranje en rode gebieden.

Keert de werknemer terug uit een zogenaamd “groen” gebied, d.w.z. een gebied zonder risico, dan mag een dergelijke eenzijdige beslissing niet overwogen worden.

Komt je werknemer echter terug uit een “rood gebied”, dus een gebied met een groot risico, dan is de werknemer wettelijk verplicht om in quarantaine te gaan. Hij mag dan niet naar de werkplek komen; enkel telewerken kan dan overwogen worden.

Komt de werknemer terug uit een zogenaamd “oranje” gebied, dan beveelt de overheid aan dat hij in quarantaine gaat en zich laat testen op het virus. Er is echter geen verplichting. Jij als werkgever kan dan ook niet zomaar eenzijdig toch eisen dat de werknemer in quarantaine gaat, zeker niet als hij geen symptomen vertoont.

Opgelet, de “kleur” die aan het gebied gegeven wordt is bepalend op het moment dat de werknemer terugkeert. De kleurcode die het gebied heeft op het moment dat de werknemer aan zijn vakantie begint is hier niet van belang.

Moet de werkgever een werknemer die in quarantaine zit betalen?

Keert de werknemer terug uit een zogenaamde rode of oranje zone, dan is een quarantaine (in zekere mate naargelang het gebied) verplicht. Voor werknemers die kunnen telewerken volstaat het om de betreffende werknemer thuis te laten werken.

Betreft het echter werk dat de werknemer niet thuis kan uitvoeren, dan moet de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort worden tijdens de quarantaine. In dat geval loopt de werknemer het risico om tijdens deze periode zonder inkomen te vallen. Volgens de huidige stand van de wetgeving is de werkgever immers niet verplicht om zijn werknemer loon te betalen tijdens de quarantaine en er werd nog niet bepaald of ook deze gevallen van quarantaine recht geven op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Ze zouden ook hier eventueel kunnen overeenkomen om verlof- of recuperatiedagen te gebruiken tijdens de quarantaineperiode, zodat er toch een inkomen is voor de werknemer.

Welke gebieden werden in lockdown geplaatst of reizen naar welke gebieden leiden tot een quarantaine?

Deze regio’s evolueren voortdurend en ze worden dag na dag bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bijgewerkte lijst vindt u terug op de officiële website van de FOD.

Kan de werkgever de werknemers die terugkeren uit vakantie verplichten om zich voor preventieve doeleinden te laten testen op COVID-19?

De experts benadrukken dat de resultaten van de testen vaak “valse negatieven” blijken, wat betekent dat de werknemers met nog onvoldoende sporen van het virus toch besmet kunnen zijn.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat een dergelijke test beschouwd kan worden als een medische procedure, vooral indien deze gekoppeld is aan de werkbekwaamheid. Deze actie is dus voorbehouden voor de behandelende arts of de arbeidsgeneesheer die de werknemer kan doorverwijzen naar zijn behandelende arts.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verklaart duidelijk dat deze maatregelen, gezien de huidige crisisperiode, toegelaten zijn op voorwaarde dat de werkgever een procedure volgt die aansluit bij de procedure voorzien in de CAO nr. 100, namelijk dat de werkgever de beslissing om opsporingstesten (en de bijhorende modaliteiten) uit te voeren via de gebruikelijke procedure moet opnemen in het arbeidsreglement.

Wat kunnen werkgevers doen om deze vakantieperiode zo goed mogelijk door te komen?

Er kan best geanticipeerd worden op alle problemen door duidelijke akkoorden en richtlijnen te voorzien binnen de onderneming. Deze regels kunnen ingevoerd worden in samenwerking met de dienst voor preventie en bescherming op het werk. De werkgever kan voor werknemers die met vakantie gingen bijvoorbeeld verplicht telewerk voorzien gedurende de eerste 14 dagen van de werkhervatting.

Er bestaan echter nog heel wat andere oplossingen

Aarzel niet om een beroep te doen op de diensten van de juridische consultants van Acerta om voor jouw onderneming een dergelijk plan uit te werken. Je kan de consultants van Acerta telefonisch bereiken op 016 24 63 45 of per e-mail op cns.legal.consult@acerta.be.

Neem contact op

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer