Gedeelde werknemers

18 mei 2020
Leestijd: Later lezen?

Sommige ondernemingen hebben hun werknemers noodgedwongen op non-actief gezet. Tegelijkertijd draaien een hoop essentiële sectoren overuren, zoals de zorg, distributie en veiligheidsdiensten. En ook land- en tuinbouw behoort opnieuw tot de sectoren die om werkkrachten smeken.

Veel werknemers die op non-actief staan, willen graag de handen uit de mouwen steken voor zo’n essentiële sector. En daar kan jij gebruik van maken. Werknemers die tijdelijk ‘gedeeld’ worden door hun eigen organisatie kan jij voor jouw werk inzetten.

Gaat het om werknemers die in tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid of zelfs werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zitten, en die aan de slag willen in de vitale sector? dan behouden ze 75% van hun uitkering terwijl ze een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector.

Wil jij weten waar je die extra werknemers juist vindt? Neem contact op, en we helpen je erbij.

Ook omgekeerd gelden dezelfde regels; als je medewerkers te weinig werk hebben, kan je ze (tijdelijk) elders aan de slag laten gaan.

De 180-dagenregel is versoepeld

Heb jij een werknemer gevonden die je kan inzetten voor je landbouwbedrijf? Dan sta je misschien best even stil bij de 180-dagenregel. Die stelt dat iemand alleen als seizoenswerknemer voor je mag werken als deze persoon in de voorafgaande 180 dagen niet als vaste werknemer in de land- of tuinbouwsector gewerkt heeft. Maar die regelgeving is nu versoepeld.

De regeling moet voortaan alleen gecontroleerd worden op niveau van je eigen onderneming, en dus niet meer op sectorniveau. Je mag een persoon die gewerkt heeft als vaste werknemer in een andere sector of andere onderneming dus in dienst nemen als seizoenswerknemer zonder 180 dagen te wachten. Maar je kan evengoed een werknemer die al in dezelfde sector gewerkt heeft in dienst nemen.

Wanneer je die persoon daarna een contract van bepaalde duur aanbiedt, of een contract voor een bepaalde opdracht van maximaal zes weken, dan wordt dit ook niet meegerekend voor de 180-dagenregel.

Gaat een van je werknemers met wettelijk pensioen? Dan kun je deze persoon onmiddellijk daarna als seizoensarbeider inzetten binnen dezelfde onderneming, zonder dat de 180-dagenregel van tel is.

Let wel: deze maatregelen zijn geldig tijdens de huidige coronacrisis. Voor de periode daarna zijn nog geen regels vastgelegd.

Extra krediet dagen gelegenheidsarbeid

Het aantal dagen seizoensarbeid per werknemer is beperkt. Heeft de werknemer nog nooit seizoensarbeid gedaan? Dan hou je zijn dagen bij op een gelegenheidsformulier. Voor alle seizoenswerknemers doe je elke dag een dimona-aangifte met vermelding van begin- en einduur van de tewerkstelling.

In 2021 kan je ook nog gebruik maken van een extra krediet aan dagen gelegenheidsarbeid. Dat betekent concreet het volgende voor je seizoensarbeiders:

  • Sector PC 144 Landbouw: 2 x 30 dagen = 60 dagen
  • Sector PC 145 tuinbouw: 100 dagen (geen dubbel krediet aan dagen zoals in 2020 het geval was)

Nog vragen over seizoensarbeid? In onze FAQ houden we je op de hoogte over wat wel en niet kan.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp