Pesten op het werk en ander grensoverschrijdend gedrag

26 augustus 2019
Leestijd: Later lezen?

Onderzoek van onze partner IDEWE toont harde cijfers: 19 procent van de werknemers wordt regelmatig geconfronteerd met pesten op het werk. 12 procent ervaart soms geweld, en 10 procent wordt het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. Tegen al die vormen van grensoverschrijdend gedrag (GOG) moet je als werkgever kordaat en passend optreden.

Grensoverschrijdend gedrag: je verplichtingen

Pesten, geweld en ongewenst (seksueel) gedrag op het werk zijn bij wet erkend als feiten die de arbeidsrelatie ernstig kunnen verstoren. Je belangrijkste verplichting als werkgever? Een preventiebeleid opstellen op basis van een risicoanalyse. Afhankelijk van het aantal medewerkers vertrouw je die taak toe aan een interne of externe dienst voor preventie en bescherming. Je dient ook bepaalde elementen in je arbeidsreglement op te nemen. En de werknemer die het slachtoffer is, geniet ontslagbescherming.

Psychosociale risico’s volgens de wet

De overheid definieert psychosociale risico’s als:

“De waarschijnlijkheid dat een werknemer psychische schade ondervindt, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, als gevolg van de blootstelling aan een arbeidssituatie die een gevaar inhoudt. Die ‘gevaarlijke’ arbeidssituatie kan betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, de leidinggevende, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de inhoud van het werk of de interpersoonlijke relaties op het werk.”

Psychosociale risico’s hebben gevolgen voor je medewerker én je organisatie: van een slechte werksfeer onder collega's en regelmatig ziekteverzuim tot een lagere retentiegraad en een dalende productiviteit of kwaliteit. Als werkgever moet je er alles aan doen om psychosociale risico’s te voorkomen, en de eventuele schade te beperken. Op werk.belgie.be lees je meer over de wettelijke bepalingen en actiemiddelen.

Stappen tegen grensoverschrijdend gedrag

Is een medewerker het slachtoffer van pesten op het werk of grensoverschrijdend gedrag? Neem dan volgende stappen:

  1. Luister naar de persoon en toon begrip voor de klacht.
  2. Verwijs de medewerker door naar de (interne of externe) preventieadviseur.
  3. Spreek de dader aan over zijn pestgedrag en de consequenties van pesterijen.
  4. Pas de procedures toe zoals bepaald in je arbeidsreglement. Zorg dat je hierin een duidelijk beleid opgenomen hebt dat pesten voorkomt en stopt.
  5. Dien een klacht in bij de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk als de interne procedures geen resultaat opleveren.

Garandeer welzijn op de werkvloer

Zorg dragen voor je medewerkers vergt een brede en loopbaanlange aanpak. Het boek "Zorg voor de medewerkers" belicht personeelszorg en hoe je die het beste ondersteunt.

Vanuit onze ruime hr-ervaring adviseren we je over een rist problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Zo neem je je wettelijke verantwoordelijkheid om pesten op het werk, psychosociale risico’s, geweld, arbeidsongevallen, … de kop in te drukken en adequaat aan te pakken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers