Vertrouwenspersoon op het werk

14 oktober 2019
Leestijd: Later lezen?

Gelukkige medewerkers zijn productiever. Voelt een van je medewerkers zich niet goed in zijn vel? Dan is het belangrijk om hier iets aan te doen. Voor problemen op het vlak van psychosociale risico’s is een vertrouwenspersoon op het werk de uitgelezen persoon om ze de kop in te drukken.

Waarom kies je voor een vertrouwenspersoon op het werk?

Je bent niet verplicht om een vertrouwenspersoon op het werk aan te duiden. Toch is het raadzaam, want hij verlaagt de drempel voor je medewerkers om problemen aan te kaarten. Denk aan pesterijen, geweld of ongewenst (seksueel) gedrag. Zijn takenpakket is tweeërlei: een luisterend oor bieden en bemiddelen om tot een passende oplossing te komen. Verder kan de vertrouwenspersoon op het werk zinvolle bijdragen leveren tot je preventiebeleid en je interne preventieadviseur adviseren.

Wie duid je aan als vertrouwenspersoon op het werk?

Je vertrouwenspersoon op het werk mag een medewerker zijn, mits hij geen deel uitmaakt van het leidinggevend personeel. Deze personen zijn ook uitgesloten:

Je mag ook een externe persoon aanstellen, de preventieadviseur psychosociale aspecten óf de interne preventieadviseur die de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) leidt.

Opleiding tot vertrouwenspersoon

Ondervindt een medewerker psychosociale problemen op het werk? Dan heeft dat een negatieve impact op de verhoudingen op de werkvloer. Bovendien kunnen zulke situaties een burn-out en andere mentale problemen uitlokken die tot ziekteverzuim leiden. Tijdig een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten inschakelen is de boodschap. De opleiding vertrouwenspersoon van IDEWE voorziet in de nodige ‘munitie’ om het welzijn van je medewerkers te waarborgen. Ook Acerta helpt je met het preventief verzekeren van medewerkerswelzijn en een geslaagde terugkeer na afwezigheid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers