Lees de generieke gids van de sociale partners

07 augustus 2020
Leestijd: Later lezen?

Is het voor jouw medewerkers moeilijk of onmogelijk om hun werk van thuis uit te doen? Telewerk blijft nog steeds aanbevolen, maar het is niet verboden om naar kantoor te komen. Je organisatie mocht immers de deuren heropenen op voorwaarde dat je de veiligheid van je medewerkers kan garanderen, door onder meer social distancing. Dat vraagt een degelijke voorbereiding. Daarom schreven de sociale partners een generieke gids rond het veilig heropenen van bedrijven. In ‘Veilig aan het werk’ vind je een aantal kapstokken omtrent de organisatie op de werkvloer, alsook een pak tips over social distancing en hygiëne. Neem de gids rustig door voor je je personeel opnieuw op locatie laat werken.

Stem werkroosters af op social distancing

Allemaal samen dicht bij elkaar in een knus kantoor werken? Dat druist volledig in tegen de maatregelen die we de voorbije maanden zo zorgvuldig in acht namen. Stem de werkroosters van je medewerkers daarom af op social distancing. Zorg dat zij voldoende gescheiden van elkaar kunnen werken, op minstens 1,5 meter afstand. Maak je gebruik van glijdende uren of flexibele werktijden? Stel dan werkroosters op in ploegen en zorg dat pauzemomenten en lunchtijden niet allemaal samenvallen. Maak de groepen bij voorkeur niet te groot.

Wil jij je ‘social distancing’-werkroosters blijven gebruiken? In deze uitzonderlijke situatie kan je de medewerkers buiten de werkroosters uit het arbeidsreglement laten werken als dit nodig is om aan de regels rond social distancing te voldoen. Deze uitzonderingswerkroosters zijn echter tijdelijk.

Wil je deze nieuwe werkroosters definitief invoeren? Dan moet je een wijziging in het arbeidsreglement aanbrengen, volgens de voorziene procedure.

Mag je het welzijn van werknemers zelf controleren?

Hoe kan jij als werkgever zeker weten of je medewerker geen koorts heeft? Of niet in aanraking is gekomen met een coronapatiënt en nu zelf besmet is? Het evenwicht tussen privacy en welzijnsverplichtingen is niet eenvoudig. Het recht op privacy is echter niet absoluut, en ook de situatie speelt mee. Zo zou je als werkgever in een normale situatie nooit de temperatuur van je medewerkers mogen nemen, maar in tijden van corona kan dat onder bepaalde voorwaarden wel. Je moet in dat geval een procedure volgen gelijkaardig aan de procedure die wordt voorzien in cao nr. 100, gesloten in de NAR. Je moet de beslissing om opsporingstesten in te voeren (alsook de modaliteiten ervan) opnemen in je arbeidsreglement via de gebruikelijke  procedure. De procedure die je volgt verschilt naargelang er in je bedrijf een ondernemingsraad is of niet. Zorg er steeds voor dat je je aan alle geldende regels houdt. In principe moet een arbeidsarts of behandelende arts de temperatuur van je medewerker opnemen.

Hoe zit het met privacy?

Het louter aflezen van de temperatuur zonder enige verwerking en/of registratie van de temperatuur, of andere gevolgen, wordt niet beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens. Registreer je data van de metingen? Van zodra er een gedeeltelijke of gehele geautomatiseerde verwerking of opname is van gegevens in een bestand, zijn de bepalingen van de GDPR van toepassing. Ook als je gebruik maakt van geavanceerde, digitale methodes zoals bijvoorbeeld koortsscanners of hittecamera’s is dat het geval.

Een medewerker met koorts of andere griepverschijnselen moet thuis blijven. Is je medewerker al op kantoor en twijfel je over zijn symptomen? Verwijs hem dan door naar de arbeidsarts of behandelende arts. De arts zal vervolgens een advies geven over het wel of niet naar huis gaan.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers