Belangrijke wijzigingen in het ondernemingsrecht vanaf november 2018

02 augustus 2018

Op 1 november 2018 gaat er een wet1 van kracht die het begrip “onderneming” herdefinieert. De voornaamste reden is dat het huidige ondernemingsrecht serieus verouderd is. Deze modernisering heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de ondernemingen. Hieronder sommen we enkele krachtlijnen en gevolgen van de wijziging op.

De oude begrippen zoals handelaar, koopman, burgerlijk, enz. vallen weg. Er komt een nieuwe definitie van het algemene begrip “onderneming”: de geregistreerde entiteit. Dit begrip wordt nu ruimer en omvat bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen, e.d.

Bovendien valt het onderscheid tussen handels- en niet-handelshoedanigheid weg. Dit betekent dat alle geregistreerde entiteiten (ondernemingen) onderworpen zijn aan het ondernemingsrecht:

  • Ook niet-handelsondernemingen kunnen voortaan failliet gaan.
  • De handelsrechtbank wordt een “Ondernemingsrechtbank” die voor alle ondernemingen kan optreden.

Enkele praktische gevolgen:

  • Meer ondernemingen zullen zich moeten inschrijven bij het ondernemingsloket, bv. vzw’s, maatschappen, stichtingen, … . Maar in de praktijk zullen de vzw’s op 1 november 2018 waarschijnlijk nog niet kunnen ingeschreven worden, omdat hiervoor nog een koninklijk besluit moet vastgelegd worden.
  • Bestaande entiteiten krijgen tijd tot 1/5/2019 om hun gegevens bij het ondernemingsloket aan te passen (meer info hierover volgt later).
  • De handels- of niet handelshoedanigheid in de KBO vervalt. Er wordt in de KBO een nieuwe hoedanigheid gecreëerd: “inschrijvingsplichtige onderneming”. De bestaande hoedanigheden zullen automatisch geconverteerd worden naar deze nieuwe hoedanigheid.
  • Toch blijft het al-dan-niet handelscriterium belangrijk in de regio’s waar de ondernemingsvaardigheden gelden (Brussel en Wallonië). Ondernemingen met een handelskarakter blijven onder de geldende vestigingswet ressorteren.
  • De inschrijving van Ivzw’s, vzw’s en stichtingen in de KBO zal gratis zijn.(maar dus niet voor bijvoorbeeld maatschappen!).

Er is nog geen verdere praktische informatie bekend, maar wij brengen u later nog verder op de hoogte.

1 Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – B.S. 27 april 2018. 

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates