Bienvenue chez les Flamands! Iedereen aan de slag in Vlaanderen?

26 april 2018

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal Waalse werkzoekenden dat in Vlaanderen aan de slag gaat, blijft stijgen. Wat zijn de voordelen voor Vlaamse werkgevers? 

Vlaams minister van Werk Muyters heeft nieuwe cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat de toename van werkzoekenden die in het Waals gewest wonen en die de vacatures in Vlaanderen komen opvullen, alsmaar groter wordt. Vorig jaar rond deze tijd meldden we u al dat dit komt door de uitwisseling van vacatures tussen de VDAB en zijn Waalse tegenhanger Forem. Een jaar verder is er weer heel wat veranderd op het vlak van tewerkstellingsmaatregelen, waardoor wij graag nog eens op een rijtje zetten wat de nieuwe spelregels zijn sinds de regionalisering van de doelgroepverminderingen en werkuitkeringen.

Doelgroepverminderingen

In 2014 werd een heel pakket aan doelgroepverminderingen overgeheveld van de federale overheid naar de regio’s. De drie gewesten in ons land en de Duitstalige Gemeenschap hebben met dat pakket de bevoegdheid gekregen om maatregelen af te schaffen, bij te maken of ongemoeid te laten. De doelgroepverminderingen zijn kortingen op de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers die een bepaald persoon aanwerven. Bijvoorbeeld een oudere werknemer of iemand die het slachtoffer was van een ontslag door een herstructurering.

Wat belangrijk is voor u als werkgever, is dat de regio bevoegd is waar de werknemer werkt. Voor al uw vestigingen in Vlaanderen zal de Vlaamse overheid bevoegd zijn, voor uw Brusselse vestigingen de Brussels overheid, enzovoort. U maakt dit duidelijk door ervoor te zorgen dat in de DmfA-aangifte elke werknemer gekoppeld is aan een bepaald vestigingseenheidsnummer. Deze kan u vinden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De doelgroepvermindering waarvoor u en uw werknemer in aanmerking komen, wordt dan toegepast en dit ongeacht de regio waar hij of zij woont.

Zorg er dus zeker voor dat u uw vestigingen en de werknemers die er werken correct doorgeeft aan uw dossierbeheerder. Laat ons ook zeker weten wanneer een van uw werknemers wordt overgeplaatst van de ene vestiging naar de andere. 

Werkuitkeringen

Bij de overdracht van de bevoegdheid kwam er de mogelijkheid om nieuwe maatregelen te maken. Waar er voor de regionalisering vooral gefocust werd op RSZ-kortingen, in de vorm van doelgroepverminderingen dus, is dit sinds 2014 niet langer het geval. Een aantal gewesten heeft resoluut de kaart getrokken voor werkuitkeringen. Dit zijn geen RSZ-kortingen, maar tussenkomsten in het nettoloon. U betaalt dan elke maand wat minder nettoloon uit aan uw werknemer. Deze lijdt geen verlies aangezien hij het verschil kan gaan opvragen bij zijn uitbetalingsinstelling. Dat is zijn vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Wat de werkuitkeringen betreft, is het bepalende element niet waar de werknemer werkt, maar wel waar hij woont. Zo zal iemand die in Wallonië woont, recht krijgen op de Waalse werkuitkeringen waarvoor hij aan de voorwaarden voldoet, enzovoort.

Welke regio, welk voordeel?

Dan is het ook belangrijk om te weten wat deze vier regio’s hebben gedaan met dat pakket aan tewerkstellingsmaatregelen. Komt u in aanmerking voor een doelgroepvermindering of voor een werkuitkering? Of, u had het waarschijnlijk al geraden, is het mogelijk dat u twee voordelen kan combineren? In die situaties kan u een bepaalde tijd genieten van een fikse daling van de loonkost voor een of meerdere werknemers.

Vlaanderen

In Vlaanderen voorziet men maatregelen voor werkgevers die gevestigd zijn in Vlaanderen. Zij hebben ervoor gekozen om voornamelijk doelgroepverminderingen te maken als instrument voor een werkgelegenheidsbeleid. Zo zijn er sinds 1 juli 2016 RSZ-kortingen in Vlaanderen voor werkgevers die een van de volgende doelgroepen aanwerven:

 • Laaggeschoolde jongeren
 • Middengeschoolde jongeren
 • Oudere werknemers
 • Oudere niet-werkende werkzoekenden

Daarnaast is er de aanwervingsincentive, een premie voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aan een job helpen.

Werkuitkeringen zijn er niet in Vlaanderen, tenzij voor werknemers die in het kader van het oude Activa-plan in dienst zijn gekomen voor 1 januari 2017. De werkgever kan dit voordeel nog uitputten gedurende de looptijd en uiterlijk tot 31 december 2018.

Wallonië

De regering van het Waals gewest gooit het over een andere boeg en kiest voor werkuitkeringen. Deze maatregelen komen dus de werknemers ten goede die in Wallonië wonen, ongeacht de regio waar ze gaan werken. In Wallonië heeft men dit beleid Impulsion genoemd. Er zijn werkuitkeringen voorzien voor:

 • Laaggeschoolde jongeren
 • Middengeschoolde jongeren die al minstens 6 maanden werkzoekend zijn
 • Langdurig werkzoekende jongeren zonder werkervaring
 • Langdurig werkzoekenden

De maatregelen gelden voor wie aangeworven werd na 1 juli 2017 en wie aan de voorwaarden voldoet.

Daarnaast heeft de Waalse regering besloten de doelgroepvermindering voor oudere werknemers te behouden. Deze kan dus genoten worden voor alle 55-plussers die aan het werk zijn in een vestiging gelegen in het Waals gewest.

Brussel

In Brussel heeft men zich laten inspireren door de collega’s uit het zuiden en kiest men ook voor werkuitkeringen. Het beleid is van start gegaan op 1 oktober 2017. Wie na deze datum wordt aangeworven, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en behoort tot een van de volgende doelgroepen, geeft zijn werkgever recht op een werkuitkering.

 • Langdurig werkzoekend
 • Laaggeschoold en jonger dan 30
 • Verminderd arbeidsgeschikt

Maar ook voor werkgevers gevestigd in Brussel is er nog steeds recht op een RSZ-korting voor oudere werknemers. Let wel, de leeftijd wordt vanaf 1 juli opgetrokken naar 57 jaar.

Duitstalige gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap heeft voorlopig nog niet veel initiatief genomen op het vlak van de tewerkstellingsmaatregelen. U kan als werkgever gevestigd in deze regio dus nog genieten van de oude, federale doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen. Wat de ouderen betreft, werd recent wel een antimisbruikbepaling ingevoerd. 

Meerdere voordelen combineren?

Aangezien de doelgroepvermindering bepaald wordt door de plaats van tewerkstelling en de werkuitkering door de woonplaats van de werknemer, kan u als werkgever beide voordelen combineren. Dit natuurlijk enkel wanneer de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor twee maatregelen.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u als werkgever gevestigd in Vlaanderen een oudere werkzoekende aanwerft die zijn woonplaats over de taalgrens in Wallonië heeft. Indien deze werknemer voldoet aan de voorwaarden kan u genieten van een werkuitkering gedurende twee jaar. Daarnaast kan u genieten van een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende oudere werknemer als hij 55 jaar of ouder is. Om recht te kunnen geven, moet hij minstens één dag ingeschreven geweest zijn als werkzoekende bij de VDAB. Deze voorwaarde geldt ook voor wie niet in Vlaanderen woont!

Is de situatie daarentegen andersom en woont de werknemer in Vlaanderen en werkt hij in Wallonië, dan is er enkel recht op een doelgroepvermindering voor oudere werknemers volgens de regels van de Waalse regering.

Wil u meer weten over de tewerkstellingsmaatregelen, neem dan zeker een kijkje in de afdelingen 80 tot en met 103 van de Sociale Gids op Trefzeker. Voor meer informatie over een welbepaalde maatregel, kan u ook steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates