Educatief verlof Brussel Hoofdstedelijk Gewest: de deadline voor schooljaar 2016-2017 nadert!

15 juni 2018

30 juni 2018 is de deadline voor de aangifte educatief verlof voor het schooljaar 2016-2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanvraag tot terugbetaling
Wanneer uw werknemers educatief verlof opnemen, moet u hen het normaal (eventueel begrensd) loon doorbetalen. U kunt ten vroegste na het einde van het schooljaar een aanvraag indienen tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen. Dat is het geval voor het schooljaar 2016-2017.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
De termijn voor het indienen van de terugbetalingsaanvraag is strikt na te leven en verschilt naargelang het gewest.

Anders dan voor het Vlaams en het Waals Gewest, werd de oorspronkelijke deadline voor het indienen van het dossier over het vorige schooljaar behouden op 30 juni. Op 30 juni 2018 moet het volledige dossier over het schooljaar 2016-2007 dan ook bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toegekomen om de terugbetaling te kunnen krijgen.

Eén aangifte
De aanvraag tot terugbetaling moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dat betekent dat u ook de (originele) attesten moet kunnen bezorgen van een werknemer die bijvoorbeeld herexamens zou hebben afgelegd.

Bedrag van de terugbetaling
Sinds het schooljaar 2014-2015 geldt er in elk van de gewesten éénzelfde forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof.

Verdere informatie over dit onderwerp vindt u terug in afdeling 17 van de Sociale Gids op Trefzeker. In onze opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) krijgt u in 1 dag een overzicht van alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

Acerta kan u ook verder helpen met de aangifte educatief verlof. Neem daarvoor contact op met uw aanspreekpunt.  

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates