Kilometervergoeding verhoogt naar 0,3573 euro per kilometer

27 juni 2018

Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Wanneer werknemers hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Daarbij kan hij zich baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die van toepassing is voor de federale ambtenaren.

Het bedrag van die forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 bedraagt dit forfait 0,3573 euro per kilometer, een stijging ten opzichte van het vorig bedrag (0,3460 euro/kilometer).  

0,3573 euro/kilometer als “ernstige norm”

De fiscus aanvaardt de forfaitaire terugbetaling van autokosten op voorwaarde dat de toegekende vergoeding is vastgesteld volgens “ernstige normen”. De kilometervergoeding die de federale overheid toekent aan haar personeel wordt beschouwd als zo’n ernstige norm.

Werkgevers uit de privésector kunnen dus eveneens gebruik maken van dit kilometerforfait om de kosten die hun werknemers voor hun dienstverplaatsingen gemaakt hebben terug te betalen. In dat geval is de toegekende vergoeding vrij van belasting en ook van sociale bijdragen.

Opgelet

De vermelde kilometervergoeding werd voorlopig enkel gepubliceerd voor de federale ambtenaren. De fiscus bevestigt jaarlijks expliciet de toepassing van dit bedrag op de werkgevers uit de privésector via een circulaire. 

Bron:
Omzendbrief nr. 666 van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (14 juni 2018) tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018, BS 27 juni 2018.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates