Tijdelijke werkloosheid in vleesverwerkende sector

21 maart 2018

Onder bepaalde voorwaarden is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen mogelijk.

De firma Veviba heeft de laatste dagen enkele keren het nieuws gehaald. Hun erkenning werd ingetrokken voor de activiteiten van versnijden, verwerken en etiketteren van vlees. Deze intrekking kan gevolgen hebben voor andere ondernemingen. Het is mogelijk dat deze ondernemingen door de intrekking niet meer in staat zijn voldoende werk te verschaffen aan alle werknemers.

Als uw onderneming met deze situatie geconfronteerd wordt, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijke werkloosheid inroepen. Dit is het geval wanneer de intrekking ofwel overmacht uitmaakt voor uw onderneming, ofwel tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. De directeur van het werkloosheidsbureau zal geval per geval oordelen of tijdelijke werkloosheid mogelijk is.

Overmacht is een onvoorziene gebeurtenis, die plaatsvond buiten de wil van de partijen en die maakt dat de arbeidsovereenkomst niet kan uitgevoerd worden. In de mate dat u t.o.v. Veviba een extern bedrijf bent, uw werknemers niet op die site werken en door de intrekking uw werknemers in de onmogelijkheid zijn gekomen hun werk uit te voeren, kunt u tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is een mogelijkheid voor zover uw werknemers wel verder kunnen werken maar dat u een daling kent van het klantenbestand doordat het vertrouwen van het publiek in de voedselketen is ondermijnd.  

Bron:
bericht www.RVA.be

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates