UBO register: Online beschikbaar sinds oktober 2018

18 oktober 2018

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of Register van de Uiteindelijke Begunstigden.  

Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan dit register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers.  Alle personen met zeggenschap in een vennootschap moeten dus in het UBO-register geregistreerd worden. 

De Europese Unie wil dit register inzetten in de strijd tegen de witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme.

Het register wordt beheerd door de FOD Financiën en is online beschikbaar sinds 2 oktober.  De vennootschappen hebben de tijd tot 30 september 2019 om hun gegevens te registreren.

Acerta wil graag deze inschrijving in orde maken, maar kan dit niet. De inschrijving moet gebeuren door de vennootschap zelf of door een gevolmachtigde.

Meer informatie vindt u hier

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates