Zijn de acties van de ‘gele hesjes’ overmacht?

30 november 2018

Hier zonder meer ‘ja’ op antwoorden, is te kort door de bocht. Niettemin zijn er situaties die door de acties van de gele hesjes als overmacht beschouwd mogen worden en die dan ook aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid.

Om welke situaties gaat het?

Werknemers met een rijdend beroep

Gebrek aan brandstof zodat werknemers met een rijdend beroep niet kunnen werken. Het gebrek aan brandstof moet veroorzaakt zijn door de acties van de gele hesjes. Wanneer de gele hesjes de bevoorradingsdepots geblokkeerd hebben zodat geen benzine meer bij de tankstations geraakte, dan is er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk. Maar dan nog, overmacht houdt in dat het onmogelijk is om te werken en niet alleen maar duurder. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt geen overmacht wanneer slechts hier en daar een tankstation leeg staat ten gevolge van bevoorradingsproblemen, veroorzaakt door de acties van de gele hesjes. Pas wanneer de werknemer zich bij diverse andere tankstations zich niet kan bevoorraden, dan is overmacht mogelijk.

Werknemers, tewerkgesteld in tankstations

Wanneer de tankstations niet bevoorraad werden en de gele hesjes veroorzaakten deze situatie, dan is ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk.

Voor zowel voor de werknemers met een rijdend beroep als de werknemers, tewerkgesteld in de tankstations geldt dat het onmogelijk moet zijn om te werken. Inderdaad, een pompbediende kan niet tanken met een lege pomp maar als bijvoorbeeld bij die pomp ook een garage hoort, die hem klusjes kan laten opknappen die overeenstemmen met zijn mogelijkheden, is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat alle redelijke alternatieven zijn uitgeput.

Tijdelijke werkloosheid maar mogelijk bij een niet onderbroken arbeidsdag

De volgende principes gelden voor alle werknemers en niet alleen voor werknemers met een rijdend beroep of werknemers tewerkgesteld in een tankstation.

De werknemer die zich normaal naar het werk begeeft en die niet, of met vertraging op de plaats van het werk aankomt, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Voorwaarde hierbij is dat die vertraging of afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die hem overkomen is op de weg naar het werk en onafhankelijk is van zijn wil. M.a.w. is de werknemer normaal vertrokken maar geraakte hij niet of te laat door die acties op zijn werk, dan moet u als werkgever het loon voor de verloren arbeidsuren betalen. Hij heeft recht op gewaarborgd dagloon.

Dit geldt ook voor werknemers die op het werk zijn aangekomen maar wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil het werk niet kan beginnen, ofwel het werk waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten. Is uw werknemer op het werk aangekomen of aangekomen en al met het werk begonnen maar beletten de acties van de gele hesjes dat hij verder doet, dan ook moet u de verloren arbeidsuren betalen. Ook dan geldt het principe van het gewaarborgd dagloon.

Bron:
www.rva.fgov.be

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates